Ek Eylem ek fiil Online Test

Merhaba Sevgili TYT YKS AYT  KPSS AÖL LGS Adayları

Sizeler Sayfamızda Ek Eylem İle İlgili 15 Sorudan Oluşan Çözümlü Online Test Hazırladım. Arkadaşlar Öncelikler Sınav Yaklaşırken Amaçlarınızı Belirlemeniz Gerekmektedir. Başarılı Olabilmek İçin Enerjinizi Günlük Olayların Getirdiklerinin Peşinde Harcayarak Değil, Amaçlarınız Doğrultusunda Kullanınız. Zamanı Verimli Kullanabilmek İçin Uzun, Orta ve Kısa Dönem Amaçların Belirlenmesi Gerekir. Hayattaki En Büyük Amacımızı Çalışma Masamıza ve Görebileceğimiz Bir Yere Asmamız Gerekir. Belirli Bir Amacımız Olmazsa Yeterince Verimli Çalışamayız. Son Olarak Soruları Çözdükten Sonra Cevaplarını İncelerken Her Şıkkın Cevabını Tıklayarak Görebilirsiniz.

Şimdi size ek fiillerle ilgili harika bir pratik vereceğim, sayfalarca anlatılan bu konuyu sadece 2 cümlede anlayacaksınız ve hiç yanlış yapmayacaksınız. Hazır mısınız? İşte o hiçbir yerde bulamayacağınız muhteşem pratikler:

  • 1. Yüklem isimse orda mutlaka ek fiil vardır. (Örn: Çok iyisin)
  • 2. Yüklem birleşik zamanlı fiilse orda mutlaka ek fiil vardır. (Örn. Seni bekliyordum)

BİTTİ :))) (Bu pratik Yusuf Kenan DURMUŞOĞLU‘ na aittir)

Başarılar Dilerim.

 

Ek Eylem Online Test

Tebrikler - Ek Eylem Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A
Kadının sırtında modası geçmiş bir palto vardı.
İpucu:
“… bir palto var-idi.”: ek fiil geçmiş zaman 3.tekil
B
Pandaların nesli giderek tükeniyormuş.
İpucu:
“tüken-iyor-imiş“: şimdiki zamanın rivayeti
C
Avurtları çökük, bakışları donuk donuktu.
İpucu:
donuk-(tur): -dır düşmüş demek ki ek fiil geniş zaman 3. tekil
D
Burada gökle deniz birbirine karışmıştı.
İpucu:
karış – mış – idi: öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi
E
Yemeğimizi konuklar gelmeden bitirelim.
İpucu:
bitir-e-lim: basit zamanlı bir fiil, sadece istek kipiyle çekimlenmiş, yani ek eylem yok.
Soru 2
” Ek fiil isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem yapar.” Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
A
Kediler sürekli çöpleri deviriyordu.
İpucu:
devir-iyor-idi: şimdiki zamanın hikayesi
B
Eskiden sık sık okulun bahçesinde oynardık.
İpucu:
oyna-r-idi-k: geniş zamanın hikayesi
C
Dükkanı sabah erkenden açardı.
İpucu:
aç-ar-idi: geniş zamanın hikayesi
D
Ünü tüm Avrupa’ya yayılmış bir yazardı.
İpucu:
yazar(isim) – idi: ek efiil geçmiş zaman
E
Ormanın varlığı bize güven veriyordu.
İpucu:
ver-iyor-idi: şimdiki zamanın hikayesi
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem cümleye “olasılık” anlamı katmıştır?
A
Sınav bitmiştir, kalemlerinizi bırakın.
B
Çeşme, yaz kış çok güzeldir.
C
Şimdi yemekleri hazırlamış, bizi bekliyordur.
İpucu:
Olasılık veya ihtimal anlamı katma görevi, ek eylemin geniş zaman 3. tekil eki olan “-dır”dadır. Örneğin: “Yağmur yağdıysa, kitaplar ıslanmıştır.” : olasılık, “İyelik ekleri isim çekim ekleridir.” : kesinlik anlamıdır. * C’de “bekliyor” olma olasılığı “-dır” ekiyle anlatılmış. Diğer seçeneklerde ise ”-dır” kesinlik anlamı katar.
D
Sevilmek insanın en doğal hakkıdır.
E
Roman, pek çok dile çevrilmiştir.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A
Arabasını kimseye emanet etmezdi.
İpucu:
et-mez-idi:geniş zamanın hikayesi
B
Kadın tabuta sarılmış ağlıyordu.
İpucu:
ağlı-yor-idi: şimdiki zamanın hikayesi
C
Yıllarca ülkesinin bağımsızlığı için savaşmıştı.
İpucu:
savaş-mış-idi:geçmiş zamanın hikayesi
D
Uçaktan indiğimde beni bekleyen kimse yoktu.
İpucu:
Ek eylemin farklı işlevi sorulduğuna göre ismi mi yüklem yapmış, yoksa birleşik zamanlı fiil mi yapmış diye bakarız. yok-idi: ek fiil geçmiş zaman(ismi yüklem yapmış)
E
Sorunlarla mücadele etme yolunu seçmeliydin.
İpucu:
seç-meli-idi-n: gereklilik kipinin hikayesi
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde ek eylemin olumsuzu kullanılmıştır?
A
Bilgisayar oyunlarına hiç yüz vermezdi.
B
Onun roman kişileri, örnek karakterlerdir.
C
Anadil bilincinin azaldığını düşünmüyorum.
D
Yazar, ruh tahlillerinde hiç de başarılı değildi.
İpucu:
Ek eylemin olumsuzu “değil” sözcüğüyle yapılır. “Evdeyim. / Evde değilim.” gibi. D’deki “başarılı değildi” ek eylem olumsuz.
E
Onu partiye hiç çağırmamalıydık.
Soru 6
“Ek eylemler ad soylu sözcüklerin sonlarına gelerek onları yüklem yapar.” Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek eylem almış ad değildir?
A
Romantizm kavramı eskidi artık.
İpucu:
eski (fiil) – di: geçmiş zaman kipi
B
Yalan var oldukça gerçeğe ulaşmak imkansızdır.
İpucu:
imkansız (isim) – dır: ek fiil geniş zaman
C
Aldatılmayı kabullenmek mümkün değildir.
İpucu:
mümkün değil (isim) – dir: ek fiil geniş zaman olumsuz
D
Sanatçının görevi, yaşamın gerçeklerini sunmaktır.
İpucu:
sun(fiil) mak(fiili isim yapan yapım eki) – tır: ek fiil geniş zaman
E
İnsanın karakterine biçim veren çevresidir.
İpucu:
çevre(isim) – si – dir: ek fiil geniş zaman
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-sin” eki farklı bir görevle kullanılmıştır?
A
Hayatı dört elle kucaklamak zorundasın.
İpucu:
zorunda(isim) – sın: ek fiil geniş z. 2. tekil
B
Dikkatli bir dinleyicisin, bakışlarından belli.
İpucu:
dinleyici(isim) - sin: ek fiil geniş z. 2. tekil
C
Kaybettiklerinden dolayı derin bir üzüntü içindesin.
İpucu:
içinde(isim) – sin: ek fiil geniş z. 2. tekil
D
Sen, bence dünyadaki herkesten güzelsin.
İpucu:
güzel(isim) – sin: ek fiil geniş z. 2. tekil
E
Biraz daha bekleyelim ki, meyveler iyice olgunlaşsın.
İpucu:
olgunlaş(fiil) – sın: emir kipi 3. tekil
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek eylem alarak oluşmuştur?
A
Sadece düşünerek sorunlarını çözemezsin.
İpucu:
çöz-e-mez-sin: geniş zaman 2. tekil
B
Babam söylediği her şeyde çok haklıymış.
İpucu:
haklı – imiş: ek fiil geçmiş z. 3.tekil
C
Bahçeye bir kameriye yapmayı düşünüyorum.
İpucu:
düşün-yor-um: şimdiki z. 1. tekil
D
Rüzgarın şiddetini iliklerimde hissettim.
İpucu:
hisset – ti-m: geçmiş z. 1. tekil
E
Odanın her köşesine yalnızlığın kokusu sinmiş.
İpucu:
sin-miş: geçmiş z. 3. tekil
Soru 9
“Ek fiilin üçüncü tekil kişi çekiminde kullanılan “-dir” eki kimi zaman düşer. Böyle kullanımlarda ek fiil anlamca vardır.” Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
A
İstanbul’da bir devlet okulunda öğretmenim.
İpucu:
öğretmen – im: ek fiil geniş z. 1. tekil
B
Yaylalarda yeşeren al karanfiller gibisin.
İpucu:
gibi – sin: ek fiil geniş z. 2. tekil
C
Bence o da suçlamalarının yersiz olduğunun farkında.
İpucu:
farkında – (dır) : ek fiil geniş z. 3. tekil
D
Derin bakışlarınla her gece rüyamdasın.
İpucu:
rüyamda – sın: ek fiil geniş z. 2. tekil
E
Oyun sahnelendiği günden beri tüm koltuklar doluymuş.
İpucu:
dolu – imiş: ek fiil geçmiş z. 3. tekil
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil bir fiilimsiyi yüklem yapmıştır?
A
Sokakta polislerden başka kimse yoktu.
İpucu:
yok (isim) - idi: ek fiil geçmiş z.
B
Yağ ve tuzu azaltmak zorundayım.
İpucu:
zorunda(isim) – ım: ek fiil geniş z. 1. tekil
C
Askerlik, vatan borcudur.
İpucu:
borcu(isim) – dur: ek fiil geniş z. 3. tekil
D
Yazarın üslubu tek kelimeyle muhteşemdi.
İpucu:
muhteşem(isim) – idi: ek fiil geçmiş z. 3. tekil
E
Amacım sadece kitap okumayı sevdirmekti.
İpucu:
sev(fiil)-dir(fiil)-mek(isim-fiil) – tir: ek fiil geniş z. 3. tekil. * Fiilimsiler sadece fiilere gelir. Ancak bir fiil, fiilimsi eki aldıktan sonra artık fiil görevini bırakmış, isim soylu bir sözcük olmuştur. Dolayısıyla tüm isimler gibi fiilimsi almış sözcükler de yüklem olabilmek için kip eki değil ek fiil alırlar.
Soru 11
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?
A
Süzülüp mavi göklerden yere doğru Omzuma bir beyaz güvercin kondu
İpucu:
kon(fiil) – du: geçmiş z. kip eki
B
Uzattı sevgiyle pembe gagasını Birden öğrendim hayatın manasını
İpucu:
uzat(fil) – tı: geçmiş z. kip eki / öğren(fiil) – di-m:geçmiş z. kip eki
C
Duydum avuçlarımda sıcaklığını Duydum benden yıllarca uzaklığını
İpucu:
duy(fiil) – du-m: geçmiş z. kip eki
D
Çırpınan kalbini dinledim bir süre Ve uçmak istedim onunla göklere
İpucu:
dinle(fiil) – di-m: geçmiş z. kip eki / iste(fiil) – di-m: geçmiş z. kip eki
E
Bembeyazdı tüyleri, öyle parlaktı Açsam ellerimi birden uçacaktı
İpucu:
bembeyaz(isim) – idi: ek fiil geçmiş z. / parlak(isim) – idi: ek fiil geçmş z. / uç(fiil)-acak(gelecek z. kipi) – idi(ek fiil): gelecek zamanın hikayesi
Soru 12
“Ek fiil, çekimli fiillere gelerek onları bileşik zamanlı fiil yapar.” Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
A
Tüm soruları cevaplayacak kadar vakti yokmuş.
İpucu:
yok(isim) – imiş: ek fiil geçmiş z.
B
Bu tertemiz sahile hayran olmamak elde değil.
İpucu:
elde(isim) değil(dir): ek fiil geniş z. olumsuz
C
Çocuklarla daha dikkatli konuşman gerekirdi.
İpucu:
gerek(fiil) -ir(geniş z) – idi: geniş zamanın hikayesi
D
Dünya, salgın tehlikesiyle karşı karşıya.
İpucu:
karşıya(isim) – (dır): ek fiil geniş z.
E
Romantik eserler ağır söz sanatlarıyla yüklüdür.
İpucu:
yüklü(isim) – dür: ek fiil geniş z.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A
Sıcak bir gülüş onu affetmem için yeterliydi.
B
Gazeteler cinayet haberleriyle dolu.
C
Hırsızın önce soyduğu yer kendi vicdanıdır.
D
Çaktırmamaya çalışır ama aslında eli sıkıdır.
E
Samsun, Türkiye’nin en büyük kentlerinden biridir.
İpucu:
“biri”: belgisiz zamir. Zamirler isim soylu sözcükler oldukları için onlar da ek fiil alarak yüklem olabilirler. biri – dir: ek fiil geniş z. 3. tekil
Soru 14
I. İşte geldik, gidiyoruz sevinsin ölüm II. Dostluğun tadını yudumlardı katıksız III. Gökyüzünden maviydi sözlerimiz. IV. Düşüncenin kucağında hep çocuktur ağlamak V. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda Yukarıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A
I
İpucu:
gel-di-k: geçmiş zaman kip eki almş fiil git-iyor-uz: şimdiki z. kip eki almış fiil sevin – sin: emir 3. tekil kipiyle çekimlenmiş fiil
B
II
İpucu:
yudumla – r – idi: geniş zamanın hikayesi
C
III
İpucu:
mavi – idi: ek fiil geçmiş z.
D
IV
İpucu:
çocuk – tur: ek fiil geniş z.
E
V
İpucu:
ağacı – ım: ek fiil geniş z. e. tekil
Soru 15
“Ek eylem isim soylu sözcükleri yüklem yapar ya da çekimli filleri bileşik zaman yapar.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin bu iki görevine de örnek gösterilebilir?
A
Artık çok uzaktaydım sevdiğim insanlardan.
İpucu:
uzakta – idim: ek fiil geçmiş z.
B
Hoca gidince sınıf sessizleşti, sonra fısıldaşmalar başladı.
İpucu:
sessizleş – ti: geçmiş z. kipi / başla – dı: geçmiş z. kipi
C
Gelin üzgündü, gençler kan ter içinde halay çekiyorlardı.
İpucu:
üzgün-idi: ek fiil geçmiş z. / çek-yor-lar-idi: şimdiki zamanın hikayesi
D
Atları çok severdi, onları kendi elleriyle doyururdu.
İpucu:
sev-er-idi: geniş zamanın hikayesi / doyur – ur – idi: geniş zamanın hikayesi
E
Müfettiş sınıfa girdi, en arka sıraya oturdu.
İpucu:
gir -di:geçmiş z.kipi / otur-du: geçmiş z. kipi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git