Edat (İlgeç), Bağlaç, Ünlem Test – 3

Edat (İlgeç), Bağlaç, Ünlem Test 68

Tebrikler - Edat (İlgeç), Bağlaç, Ünlem Test 68 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mesela bir kuş, kanadı kırıldı diye(I) ölmez ama(II) kanadı kırıldığı için(III) kahrından ölür. Sana hâlimi başka(IV) türlü nasıl(V) anlatabilirim, bilmiyorum. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bağlaçtır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?
A
O gece babam sabaha karşı eve döndü.
B
Kendine göre birini bulamadı şu hayatta.
C
Burayı beğenmedim, beni başka okula yazdır.
D
İki günden beri biz her yerde seni aradık.
E
Bu rezil hayattan beni ancak sen kurtarabilirsin.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat, önündeki cümleye ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır?
A
Bu montu kardeşim için aldım. (özgüleme)
B
Anlaştığımız üzere herkes görevini yapacak. (gibilik)
C
Onunla uzun bir yolculuğa çıktık. (birliktelik)
D
Günde altı bin kadar adım atmalısınız. (eşitlik)
E
Kömür gibi simsiyah gözleri vardı. (benzerlik)
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
(I) İnsan, on altı yaşındayken dünyayı ve insanları değiştireceğini düşünür. (II) On sekiz olduğunda düşünceleri sert bir kayaya çarpar. (III) Yirmi yaşına geldiğinde hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini anlar. (IV) Yirmi beş yaşına geldiğinde ise dünyanın onu değiştirdiğini fark eder. (V) İnsan yirmi beş yaşında ölür, yetmiş beş yaşında da gömülür. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağlaç kullanılmamıştır?
A
I. ve II.
B
II. ve III.
C
IIII. ve IV.
D
I. ve V.
E
IV. ve V.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ünlem ile ayraç içinde verilen anlam uyuşmamaktadır?
A
Oy oy oy, vuruldum anam anam oy! (Acı duyma)
B
Siz mi piyes yazacaksınız, gülerim ben buna be! (Küçümseme)
C
Ah canım Salih' im, sen gelmişsin ha!.. (Sevinç)
D
Offf, yeter artık aynı şeyleri sorup durma! (Bıkkınlık)
E
Aaa! Bugün ben mektup yazacaktım, unuttum gitti. (Merak)
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Kıyafetinden anlaşıldığına göre(I) Niğdeli arkadaş bir esnaf yahut(II) işçiydi. Böyle(III) olmak ile(IV) beraber "Han Duvarları"nı ve(V) Faruk Nafiz’i biliyordu. Bu parçada numaralanmış sözcükler tür bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
(I) Alman tarihçiler, "kültür" kelimesini, daha önceden kullanımda olan "medeniyet" kelimesine çok yakın bir anlamda kullanır. (II) Bununla beraber birtakım farklar da söz konusudur. (III) Kültür, insanoğlunun fizikî dünyaya söz geçirmek için sahip olduğu kolektif araçlar bütünüdür. (IV) Başka bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalarıdır. (V) Medeniyet ise insanın kendini düzen altına alması; fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için gerekli olan kolektif araçların tümüdür. Bu parçada, numaralanmış cümlelerden hangilerinde hem "ilgeç"in hem de "bağlaç"ın örneği yoktur?
A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I ve V
E
IV ve V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Ne kadar değişmişsin ben görmeyeli,/ Ellerin güzelliğini kaybetmiş nasırdan,/ Hüzün rengi almış saçlarının her teli/ Gözlerine gölgeler düşmüş kahırdan,/ Gözlerin ki gördüğüm gözlerin en güzeli/ Ne kadar değişmişsin ben görmeyeli/ Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
"Nasırdan" ve "kahırdan" sözcükleri isimdir.
B
"Ellerin güzelliğini" belirtili isim tamlamasıdır.
C
Bağlaç ve edatın örneği vardır.
D
"Ne kadar" sözcüğü miktar zarfıdır.
E
"Görmeyeli" çekimli bir fiildir
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Eğer kral olsaydım çiğneyerek tahtımı/ Memleketin halkını dizlerine sererdim./ O kuvvetli hükmümle bütün tacı tahtımı/ Bir tek bakışın için sana feda ederdim./ Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?   B)  C) D)  E)
A
İlgeç
B
Bağlaç
C
Birleşik fiil
D
Ünlem
E
İsim tamlaması
9 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git