Noktalama İşaretleri Test – 3

Noktalama İşaretleri Test 118

Tebrikler - Noktalama İşaretleri Test 118 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kimse senin nelerle başa çıkmaya çalıştığını, neleri yendiğini, neleri yenemediğini, kimlerin yanında olmak istediğini, nelerin ağrıttığını başını, neler hissettiğini, neleri hissetmekten korktuğunu, içini senden daha iyi bilemez. O yüzden dik yürü hep, kendine sadece kendin lazımsın. Bu parçada hangi kelimeden sonra gelen virgül (,) diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A
çalıştığını
B
yenemediğini
C
hissettiğini
D
korktuğunu
E
hep
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Yüreği güzel insana sormuşlar: "Şu yalan dünyada en zor olan şey nedir?" "Sözdür." demiş. "Anlatması da zor anlaması da..." Bu parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A
İki nokta
B
Tırnak işareti
C
Soru işareti
D
Nokta
E
Üç nokta
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A
Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum.
B
Milyonlarca sene ortalığı kasıp kavuran, dünyaya hükmeden devlerin de sonu göründü.
C
Kitap sayfalarında buluşalım, bizi oralarda kimseler görmez.
D
Biz çocuklar gibi sevdik, devler gibi ızdırap çektik.
E
Sen mavi giyin, ben denizi unuturum.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Kimi kitaplar (I) kitaplıkların tozlu raflarında kalmış; unutulmuştur. Kimileri dinmeyen sızılarını anlatır (II) kimileri de kavuşamadıkları sevdiklerini. Sözün özü her kitap (III) bizimle aynı duyguları (IV) aynı beklentileri yaşamış insanların geçmişten geleceğe gönderdiği bir mektuptur. O halde mektupları tozlu raflardan indirip (V) okuyalım. Ne dersiniz? Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) konması yanlış olur?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Evimizin hemen önünde kurulan pazar yeri (I) Tezgahlarda çeşit çeşit yaz meyveleri, taze sebzeler (II) Yüksek yaylalardan gelmiş değişik renklerde kirazlar, sarı erikler, tombul şeftaliler (III) Birbirlerinin sesini bastırmaya çalışan satıcıların bağrışları, atışmaları, şakalaşmaları (IV) Tüm bunlar yaşam belirtisi değil de nedir (V) Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A
Kadının çantasında yok yoktu: kremler, parfüm, şarj aleti, kalem…
B
Yağmur sınıfa girip, çantasını usulca alıp kimseye aldırış etmeden gitti.
C
İyi bir sporcu olmak istersen, sürekli antrenman yapman gerekeceğini unutma.
D
Yeni tarz romanımız; kuru, zevksiz aynı zamanda derinlikten yoksundu.
E
Benimle neden kimse ilgilenmiyor, diye çıkışıp gitti.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?
A
Ağabeyim de birkaç yıl önce vatani görevini Hakkâri’de yapmıştı.
B
Mahkûmlar cezaevi koşullarının yetersizliğinden dolayı isyan çıkarmışlar.
C
Beceriksizliğim yüzünden mutfaktaki kâselerin yarısını kırmıştım.
D
Uzun zamandır yazmayı planladığım hikâyeme nihayet bugün başlamıştım.
E
Bizim âdetlerimize göre bir büyük gelince saygıdan ötürü ayağa kalkılır.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?
A
Özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki kesme işaretiyle ayrılmaz
B
Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.
C
Yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.
D
Kurum ve kuruluşlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
E
Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Adam elindeki kalemi ( ) evrakları ve zarfları çantasına koydu ( ) aklında tek bir şey vardı ( ) Bundan sonra ne olacaktı ( ) Bu cümleye sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A
(,) (;) (:) (?)
B
(,) (,) (:) (?)
C
(,) (;) (:) (.)
D
(;) (,) (.) (?)
E
(;) (,) (.) (!)
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Freud bir yazısında ( ) Kalbiyle bağlantısını yitirmiş insana tecrübeli denir ( ) ( ) demiş ( ) Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A
(") (!) (") (.)
B
(“) (.) (“) (.)
C
(-) (!) (-) (.)
D
(,) (.) (...) (.)
E
(") (.) (") (…)
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır?
A
İstanbul’da en sevdiğim şehirler arasındadır.
B
Fransızca’nın oldukça etkileyici bir lisan olduğunu söylüyor.
C
Bugün yürürken, aklıma aniden bir şey takıldı.
D
Avrupa Birliği’nin yeni kriterlerini ülkemiz çoktan yerine getirmişti.
E
Yeni aldığı evi için tam 400,000 lira ödemeyi göze almıştı.
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A
Kardeşim fizikten, kimyadan ve matematikten hep yüksek not alırdı.
B
Tanzimat Dönemi’nde roman, öykü, tiyatro gibi pek çok türün ilk örnekleri verilmiştir.
C
Okul önlerinde, sokak ortalarında, cadde başlarında hep satıcılar olurdu.
D
Hiç kimseyi önemsemeyen, kafasını bir şeye de pek takmayan nahif bir kişiydi.
E
Çocukluğunun geçtiği bu köyde, Hüseyinbelen köyünde, sayamayacağı nice anıları olmuştu.
12 numaralı soru için açıklama 
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgül kullanımına göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A
Şairlerden Melih Cevdet Anday'ın, Orhan Veli'nin şiirleri; yazarlardan Nazlı Eray'ın, Emine Işınsu'nun romanları benim için çok kıymetlidir.
B
Çamurlu, ağır çizmelerini üşenerek giydi; hava buz gibiydi.
C
Sıfatlar; zarf, zamir ve edatlar gibi sözcük türlerinden biridir.
D
Türk edebiyatı; Fransız, Arap ve Fars edebiyatlarından etkilenmiştir.
E
Yavaşladı; çalıların arasına, yol kenarlarına bakıp bir ağaç gölgesinde mola verdi.
13 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git