Divan Şiiri (Edebiyatı) Online Test Çöz

Divan Şiiri

Tebrikler - Divan Şiiri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 2
s2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 3
Aşağıdaki türlerden hangileri mesnevi türünün günümüz edebiyatındaki karşılığıdır?
A
Halk hikâyesi- Destan
B
Manzum hikâye- Roman
C
Hikâye-Destan
D
Roman- Halk hikâyesi
E
Roman- Hikâye
Soru 4
S4
A
Mersiye
B
Methiye
C
Hicviye
D
Fahriye
E
Münacat
Soru 5
S5
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi rubai ve tuyuğun ortak özellikleri arasında yer almaz?
A
Nazım şeklinin tek dörtlükten oluşması
B
Her iki türün en başarılı örneklerinin Nedim tarafından verilmesi
C
İşlediği konular bakımından genellikle felsefi temaların işlenmesi
D
Divan şiiri geleneği ile oluşturulması
E
Aruz ölçüsünün kullanılması
Soru 7
Divan edebiyatında kimi kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan kalıplaşmış, her şair tarafından ortak kullanılan nükteli ve sanatlı sözlere - - - - denir. Keman (kaş), ok (kirpik) gibi… Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
teşbih
B
nazım
C
mazmun
D
nesir
E
nakarat
Soru 8
S8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 9
S9
A
I. beyitteki şiir taç beyitten alınmıştır.
B
Verilen birimlerin kafiye düzeni… ba, ca, ... şeklindedir.
C
II. beyit kasidenin ‘‘dua” bölümünden alınmıştır
D
Divan şiiri geleneğiyle yazılmış olup ölçüsü aruz ölçüsüdür.
E
Bu tür şiirlerin İslam öncesi edebiyattaki karşılığına koşuk denir.
Soru 10
S10
A
Şiirde yalnızca şekil özellikleri önemsenmiştir.
B
Şiirde “olsak” kelimeleri redif, “-âd” sesleri zengin uyaktır.
C
Şiirde işlenen tema, aşk derdinden kurtulmanın imkânsızlığıdır.
D
Şiirde mahzun-dilşad, viran-âbâd, dama düşmek- âzâd olmak kelimeleri ile tezat sanatı yapılmıştır.
E
Aşk derdine yakalananlar, kafesten kaçsa bile tuzağa yakalanmış kuşa benzetilmiştir.
Soru 11
S11
A
Nef’î
B
Baki
C
Fuzuli
D
Nedim
E
Nâbi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Divan Şiiri

Tebrikler - Divan Şiiri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve V.
D
III. ve IV.
E
III. ve V.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Nedim için söylenemez?
A
Şiirinde zevk, neşe ve coşkunluk vardır; üzüntü, acı ve kederi şiirine sokmamıştır.
B
Tasavvufla ilgilenmiş ve kimi eserlerinde tasavvuf konusuna değinmiştir.
C
İstanbul’u bütün canlılığıyla anlatan, İstanbul âşığı bir şairdir.
D
Şarkı nazım şeklinin en başarılı isimlerindendir.
E
Mahallîleşme akımının önde gelen temsilcilerindendir.
Soru 3
s3
A
“Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden’’ dizeleri nakarat olmuştur.
B
“Kalp” kelimesi ile mecazımürsel sanatı yapılmıştır.
C
Şiirde kavuşulmayan sevgiliye özlem teması, hüzünlü bir anlatımla dile getirilmiştir.
D
Dörtlük nazım birimi ve aruz ölçüsü kullanılmıştır.
E
Divan şiirindeki örneklerine göre daha süslü, sanatlı bir dille yazılmıştır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi dörder dizeli bentlerle yazılan divan edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
A
Muhammes
B
Murabba
C
Şarkı
D
Rubai
E
Tuyuğ
Soru 5
s5
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve V.
D
III. ve IV.
E
III. ve V.
Soru 6

Mersiyeler bir kaside türü olmasına rağmen Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine Bakî tarafından kaleme alınan ve Türk edebiyatının en ünlü şiirlerinden biri olan “Kanuni Mersiyesi” farklı bir nazım biçimiyle yazılmıştır. Yukarıda sözü edilen eser, aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?

A
Mesnevi
B
Terkibibent
C
Murabba
D
Muhammes
E
Gazel
Soru 7
s7
A
Rubai
B
Muhammes
C
Terkib-i bent
D
Terciibent
E
Müstezat
Soru 8
s8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 9
S9
A
Sözlü edebiyat geleneği
B
Halk edebiyatı geleneği
C
Divan edebiyatı geleneği
D
Tanzimat Edebiyatı geleneği
E
Cumhuriyet Edebiyatı geleneği
Soru 10
Aşağıdaki şairlerden hangisi divan edebiyatında eser vermemiştir?
A
Yusuf Has Hacib
B
Enderunlu Vasıf
C
Baki
D
Nabi
E
Nedim
Soru 11
S11
A
Nazım birimi beyittir.
B
Uyak düzeni gazele benzemektedir.
C
I. birimde su ve ateş sözcükleri tezat sanatını oluşturmaktadır.
D
Şiirdeki ‘‘su’’ sözcüğü tam kafiyeyi oluşturmaktadır.
E
II. birim mübalağa sanatına örnektir.
Soru 12
S12
A
Mahallîleşme akımı
B
Türkibasit
C
Sebkihindi
D
Hikemî (hakimâne) tarz
E
Millî Edebiyat akımı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu konuyla ilgili şahane bir testimiz daha var, onu da çözün >> Divan şiiri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git