Cümlenin Ögeleri Test – 4

Cümlenin Ögeleri Test 100

Tebrikler - Cümlenin Ögeleri Test 100 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki tırnak içinde verilen bölüm "özne" değildir?
A
"Bazı şairler" şiirde anlam aramanın abes olacağı görüşündedirler.
B
"Her şiir", mahsulü olduğu topluma bir şeyler anlatma, bir şeyler hissettirme amacındadır.
C
Onları uğurlamaya "komşular ve akrabalar" gelir.
D
"O âfetlerden arta kalmış halkın ilk insanlardan farkı" yoktur.
E
Yazın "bir spor salonuna gitmek" istiyordu.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Siz, yangın külleri içinde kavrulmuş buğday ve arpa tanelerini toplamaya ve onları iki taş arasında öğütüp yemeğe giderken biz, yolun ferah ve sulak bir yerinde sizi bekleyecektik. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi ile özdeştir?
A
Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde, ısıtmayan, soğuk bir kış güneşi göründü.
B
Sanatçıların şiirlerini incelerken Sigmund Freud’un ‘’şuuraltı’’ tezinden yararlanır
C
Üç yıl önce yazar, bir makalesinde, ‘’Adem Kasidesi’’ne hâkim olan kötümserliğin arka plânında Âkif Paşa’nın hastalığı olduğunu yazmıştı.
D
Hatıralar ve daima susturulmuş heyecanlar; bir sel gibi gitgide büyüyerek, kabararak, hızlanarak dışarı akıyordu.
E
Ona birçok şey söylemeyi gündüzden tasarlamıştım.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Onun nasıl bir dikkatle beni dinlediğini gördükçe büsbütün ona açılıyordum. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Nesne - Zarf Tümleci - Zarf Tümleci - Dolaylı Tümleç - Yüklem
B
Zarf Tümleci - Zarf Tümleci - Dolaylı Tümleç - Yüklem
C
Zarf Tümleci - Yüklem
D
Dolaylı Tümleç - Yüklem
E
Özne - Yüklem
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Vurgulanmak istenen öge, yükleme en yakın yere getirilir. Aşağıdakilerin hangisinde nesne vurgulanmıştır?
A
Birdenbire her şey değişiverdi.
B
Yolun sonlarına doğru vücudumun ürperdiğini hissettim.
C
Şiirimi beğenmediğinizi şimdi mi söylüyorsunuz?
D
Onun da benden hoşlandığı muhakkaktı.
E
Görüp görebileceğiniz en güzel gözlere sahipti.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?
A
Onu çok seviyordum.
B
O, hâlâ yüzüme bakıyordu.
C
Üşümemek için bana daha çok sokuldu.
D
Pansiyona koşarak döndüm
E
Çaresizlikten gözlerimin yaşardığını fark ettim.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum/ Her lahza alev gibi hasretti duyduğum./ (Lahza: an) Bu dizeler, bir cümle olarak düşünüldüğünde cümlenin öznesi ve yüklemi sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Çocukluğum / balkan şehirlerinde geçerken
B
Her lahza / duyduğum
C
Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum/ alev gibi hasretti.
D
Çocukluğum/ hasretti
E
Her lahza duyduğum/ alev gibi hasretti
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi "nesne - zarf tümleci - yüklem" şeklindedir?
A
Sınavlara girmediğini neden söylemedin?
B
Bazen hayret eder gibi ağzını açıyordu.
C
Fabrikaya öğleden önce gidiyordum.
D
Bana biraz kendinizden bahseder misiniz?
E
Söyleyecek bir şey bulamayınca bir süre düşündüm.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde birden çok zarf tümleci kullanılmıştır?
A
Omzumdan aşağı sarkan eli hafif hafif sallanıyordu.
B
Birbirimize söylenecek şeyleri ilk akşam bitirmiştik.
C
O sıralarda Maria'nın da birtakım tezatlı hisler içinde olduğunu anlıyordum.
D
Sözlerim, şikâyet eden bir eda alınca şefkatle gülümsedi.
E
Her söz, ağzımdan çıkacak her ses saadetimi bozacak diye korkuyordum.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yüklem bir söz öbeğinden" oluşmaktadır?
A
Yılbaşının da hiçbir özelliği kalmadı.
B
Bu gece beraber bir yere gidelim.
C
İşim, gece yarısından evvel biter.
D
Biz seninle hiç dans etmedik.
E
Akşam yemeğini onunla yedik.
9 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git