Paragrafta Yapı Test – 2

Paragrafta Yapı Test 35

Tebrikler - Paragrafta Yapı Test 35 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(I) Haritalar, coğrafyanın temel ilkelerinden olan dağılış ilkesinin sonucunda daha da önem kazanmıştır. (II) Yaşadığımız bölgeyi, farklı yöreleri, ülkeleri ve dünyayı tanımamıza ve bu yerler hakkında bilgi edinmemize imkân tanıyan haritalar, en temel araçlardandır. (III) Haritalar önceleri dikkatli arazi incelemelerine bağlı olarak yapılmaktaydı. (IV) Hayatımızda hemen hemen her konuda haritalardan yararlanmak mümkündür. (V) Örneğin hastalıkların dağılışında, yol, köprü ve tünel yapımında haritalardan yararlanılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin akışını bozan cümledir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Oğuzlar; Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olarak bilinir. Oğuz adına ilk defa Göktürk Kitabeleri’nde rastlanmaktadır. Kelimenin kökeni hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan, ok kelimesiyle en eski Türkçede çokluk eki olan “z” den oluşan okuzdan (oklar) geldiği hakkındaki görüş en güçlü olanıdır. Göktürk Kitabeleri’ne göre Oğuzlar, (İslam kaynaklarında Guz) dokuz boydan meydana gelmiş bir budundur. Bundan dolayı Tokuz (Dokuz) Oğuz diye de anılır. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki soruların hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?
A
Oğuzların Türk tarihine etkisi nedir?
B
Oğuzların toplumlar arasındaki yeri nedir?
C
Oğuzlar kimdir?
D
Oğuzların ortaya çıkışı nasıl olmuştur?
E
Oğuzların yok olmasına ne sebep olmuştur?
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
(I) Söz konusu bu özgün tekniklerin başarıya ulaşmasında ise eserin otobiyografik olması etkin rol oynamıştır. (II) Ünlü yazar Şükrü Sina Denker, eserlerinde toplumun yozlaşması üzerinde ısrarla durmuştur. (III) Özünden kopan halkın bu durumunu anlatmaktan asla vazgeçmeyen Denker, postmodernist romanın en başarılı örneklerini vermiştir. (IV) "Marmara’ya Giden Yol" da yazarın sanat anlayışını sergilediği önemli yapıtlarından biridir. (V) Söz konusu eserde sınava hazırlanan bir gencin üniversiteye gidiş süreci anlatılmıştır. (VI) Bu süreç, gencin iç monolog ve bilinç akışıyla desteklenerek özgün tekniklerle bezenmiştir. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A
I. cümle ve II. cümle yer değiştirilmeli
B
II. cümle ve IV. cümle yer değiştirilmeli
C
I. cümle, VI. cümleden sonra getirilmeli
D
IV. cümle ve V. cümle yer değiştirilmeli
E
V. cümle ve VI. cümle yer değiştirmeli
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
(I) Stefan Zweig, çok geniş bir psikoloji birikimini eserlerinde bütünüyle kullanmış ender yazarlardandır. (II)Onun dünya edebiyatında bir biyografi yazarı olarak kazandığı haklı ünün temelinde de bu özellik yatar. (III) Yani yazarlığının yanı sıra çok usta bir psikolog olması, onu bir adım önde kılar. (IV) Zweig, ölümünden hemen önce tamamladığı birkaç düzyazı metninden biri olan "Satranç"ı kaleme aldığı sırada, karısı ile göç ettiği Brezilya’da yaşamaktaydı. (V) "Satranç"ta da olay yeri olarak New York’tan Buenos Aires’e gitmekte olan bir yolcu gemisini seçmiştir. (VI) Bu gemide tamamen rastlantı sonucu karşılaşan üç kişi öykünün aktörleridir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
A
II
B
III
C
IV
D
V
E
VI
Soru 5
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilk yerleşmeler, su kaynaklarına yakın yerlerde olmuştur. Çünkü su, insan yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden su kaynaklarının bol olduğu yerlerde yerleşmeler daha sıktır. ... Buna karşılık iç kesimlerde yerleşmeler daha seyrektir. Anadolu’daki ilk yerleşim alanları, Fırat ve Dicle Nehri ile Göller Yöresi ve çevresinde kurulmuştur. Bu parçadaki boş bırakılan yere hangi cümle getirilebilir?
A
Ülkemizin kıyı kesimleri, ılıman iklim şartlarına sahiptir ve yerleşmeye uygundur.
B
En çok da Ankara ve çevresine yerleşilmiştir.
C
Suyun en çok bulunduğu yerlerde hayvancılık yapılır.
D
Su, en önemli savaş sebebi olarak karşımıza çıkar.
E
Tarihin her döneminde su insanların en büyük ihtiyacıdır.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
(I) Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. (II) Toplum, kendisini oluşturan bireylerin bir kimlik altında toplanması sayesinde ortaya çıkar. (III) Bireylerin birlikteliği genellikle tarihî bir niteliğe sahiptir ve toplum, zaman ve mekân içinde ortak bir kimlik ile süreklilik kazanır. (IV) Toplumlar, sözlü geleneklerini oluştururken çevrelerinde olup biten ve kendilerini etkileyen bütün olay ve unsurları kullanmıştır. (V) Kimlik olmadan bir toplumun devamlılık sağlayabilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Gazeteci: (I) ---- Teknik Direktör: — Futbol, doğrudan insan motivasyonu üzerine kurgulanmış bir spordur. Bu motive etme süreci içinde oyuncunun kendisini tanımasını sağlamak veya ona yönelteceğim olumsuz bir eleştiri olabilir. Bir futbol hocasının amacı bu süreci takım ruhu içinde tamamlatmaktır. Gazeteci: (II) ---- Teknik Direktör: — Mutlaka etkileşimlerimiz oluyor. Taraftar, yönetim, hoca ve takım bu sektörün önemli sacayaklarıdır. Bu dört elemandan biri eksik kalırsa üzülürüz. Bu yüzden onları da tribünde görmek istiyoruz. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A
I. Futbolcularınızı güdülerken yöntemleriniz ve hedefleriniz nelerdir? II. Maçlarınızda seyircinin katkısı oluyor mu, bugün eksikliğini hissettiniz mi?
B
I. Bazı futbolcularınızla aranızın bozuk olması, onlara kızmanızdan mı kaynaklanıyor? II. Sakat oyuncularınızın eksikliğini bu maçta hissettiniz mi?
C
I. Oyuncularınıza devre arasında ne dediniz? II. Bu maçta cezalı olduğunuz için kulübede olmayışınızı nasıl yorumluyorsunuz?
D
I. Bugün oynanan oyundan memnun musunuz? II. İdarecilerin maçı takip etmemesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
E
I. Bazı oyuncularınız maça neden konsantre olamamıştı? II. Maç biletlerinin bu kadar pahalı olmasını neye bağlıyorsunuz?
7 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
7 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git