Cümle Türleri Online Test

Merhaba Sevgili TYT, AYT, KPSS AÖL LGS, PMYO , ALES Adayları

Sizelere Sayfamızda Cümle Türleri Konusu İle İlgili 15 Sorudan Oluşan Çözümlü Bir Test Hazırladım. Arkadaşlarım Başarılı Olmak İçin Öncelikler Amacınızı Mutlaka Belirlemelisiniz. Plan ve Program Dahilinde Çalışmalısınız. Derslere Hazırlıklı Girmelisiniz. Sık Sık Öğrendiklerinizi Tekrar Etmelsiniz ki bu Çok Önemli. Not Tutarak Çalışmalısınız. Evinide Çalışma Odası Veya Çalışma Köşesi Düzenlemelisiniz. Ayrıca Sınav Kaygısını Bir Kenara Bırakmalısınız…

Cümle Çeşitlerini Kolayca Yapabilmeniz İçin Şunlara Dikkat Edin:

  • Fiilimsileri iyi öğrenin (İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil); çünkü girişik birleşik cümleleri bulurken fiilimsiye bakacaksınız.
  • İsim ve fiilleri bir birinden ayırt etmeyi iyi öğrenin ( Bir kelimeye -ma, -me getirebiliyorsan o kelime fiildir. Ör. geldi > gelmedi ); çünkü yüklemin türüne göre sorulduğunda yüklem isim mi fiil mi ona bakacaksın.
  • Cümlenin yüklemini ve diğer öğeleri bulmayı iyi öğren. Başarılar Dilerim.

Cümle Türleri Online Test

Tebrikler - Cümle Türleri Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapısı bakımından farklıdır?
A
Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
İpucu:
“azdır” ve “çoktur” iki yüklem kullanılmış. İki yüklem olduğuna ve aralarında da bağlaç olmadığına göre sıralı cümledir.
B
Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.
İpucu:
“güvenme” ve “doldurur” iki yüklemi kullanılmış. İki yüklem olduğuna ve aralarında da bağlaç olmadığına göre sıralı cümledir.
C
Dostun attığı taş, baş yarmaz.
İpucu:
“yarmaz” yüklemdir. “attığı” sözcüğündeki “-dık” eki de sıfat-fiildir. Tek yüklem ve fiilimsi olduğuna göre cümle birleşik yapılıdır.
D
Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli.
İpucu:
“ölmeli” ve “dirilmeli” iki yüklemi kullanılmış. İki yüklem olduğuna ve aralarında da bağlaç olmadığına göre sıralı cümledir.
E
Yoldan kal, yoldaştan kalma.
İpucu:
“kal” ve “kalma” iki yüklemi kullanılmış. İki yüklem olduğuna ve aralarında da bağlaç olmadığına göre sıralı cümledir.
Soru 2
Aşağıdaki dizeleri oluşturan cümleler, yapılarına göre ikişerli sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır?
A
Bir bulutum var ki Yağmurunu hep bahçeme bırakıverir
İpucu:
“var” ve “bırakıverir” yüklemleri aradaki “ki” bağlacıyla bağlandığına göre bağlı cümledir.
B
Bahseder miyim hiç ümitlerime Onlardan sonra kimlerin geldiğini
İpucu:
“bahseder miyim” tek yüklemdir. “geldiğini” sözündeki “-dik” sıfat-fiildir. Tek yüklem ve fiilimsi olduğuna göre cümle birleşik yapılıdır.
C
Masal dinledi yıldızlar Gökyüzü ağarıncaya dek
İpucu:
“dinledi” tek yüklemdir. “ağarıncaya” sözündeki “-ınca” zarf-fiildir. Tek yüklem ve fiilimsi olduğuna göre cümle birleşik yapılıdır.
D
Bu yaprak daha ilk yazda Düşüverecekmiş, tutmuşlar
İpucu:
“düşüverecekmiş” ve “tutmuşlar” iki yüklemdir. İki yüklem olduğuna ve aralarında da bağlaç olmadığına göre sıralı cümledir.
E
Rüzgar deli deli essin Öleyazdım odalarda havasızlıktan
İpucu:
“essin” ve “öleyazdım” iki yüklemdir. İki yüklem olduğuna ve aralarında da bağlaç olmadığına göre sıralı cümledir.
Soru 3
“Koşarak geldik oyun alanına.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
kurallı – ad – basit – olumsuz
B
kurallı – eylem – basit – olumlu
C
devrik – ad – birleşik – olumlu
D
devrik – eylem – birleşik – olumlu
İpucu:
Öğe dizilişine göre: Yüklem olan “geldik” sözcüğü sonda olmadığına göre devriktir. Yükleminin türüne göre: “geldik” yüklemi fiildir. Yapısına göre: “geldik” tek yüklemdir. “koşarak” sözündeki “-arak” zarf-fiildir. Tek yüklem ve fiilimsi olduğuna göre cümle birleşik yapılıdır. Anlamına göre: Olumlu cümledir.
E
kurallı – ad – birleşik – olumsuz
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ad cümlesidir?
A
Anlattıklarımı hemen defterine not et.
İpucu:
“not et”: fiil
B
Çocuğun yüzü kızarmış güneşten.
İpucu:
“kızarmış”: fiil
C
Her yiyeceğin fazlası insana dokunur.
İpucu:
“dokunur”. fiil
D
Her maddenin bir hacmi vardır.
İpucu:
“vardır”: isim
E
Bu film çocuklar için sakıncalı olabilir.
İpucu:
“olabilir”: fiil
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümledir?
A
Az veren candan, çok veren maldan
İpucu:
Az veren candan, çok veren maldan (verir): Yüklem kullanılmadığına göre eksiltili cümle.
B
Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
İpucu:
“işleme” ve “taşlama” yüklemleri var.
C
Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta
İpucu:
“biter” yüklemi var.
D
Deli ile çıkma yola, başına getirir bela
İpucu:
“çıkma” ve “getirir” yüklemleri var.
E
Gülme komşuna, gelir başına
İpucu:
“gülme” ve “gelir” yüklemleri var.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin bulunduğu yer bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
Sürekli bağırarak sorunları çözemeyeceğini anla artık.
İpucu:
“anla” yüklemi sonda olmadığına göre devrik.
B
Opera, müzikle dansı karıştırıp insanı derinden etkiler.
İpucu:
“etkiler” yüklemi sonda olduğuna göre kurallı.
C
Romanlarından farklı olarak öykülerinde gerçekçi bir anlatıma sahip.
İpucu:
“sahip” : kurallı
D
Olayları birbirine bağlarken okuyucuyu etkilemekte çok başarılı.
İpucu:
“başarılı”: kurallı
E
Sanat eserini kalıcı kılan sanatsal değeridir.
İpucu:
“sanatsal değeridir”: kurallı
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuz bir cümledir?  
A
Hiçbir insan yoktur ki ateşi düşünerek ısınabilsin.
İpucu:
“yok” sözü kullanılmış.
B
Elimizde hiç kitap kalmadığını söylememiş olamam.
İpucu:
“olamam” sözünde “-ma” olumsuzluk eki var
C
Konuşmalarında ve hareketlerinde hiç ölçülü değildi.
İpucu:
“değil” sözü kullanılmış.
D
Ne kadar yetenekli olduğunu bilmez miyim?
İpucu:
“bilmez” sözünde “-mez” geniş zaman olumsuzu kullanılmış.
E
O kadar insanı ağırlayacak yerimiz mi var?
İpucu:
Türkçede cümleler -me, -siz ekleri ve yok, değil sözcükleriyle biçim bakımından olumsuz hale gelir. Ama bu ekleri almış olmaları o cümlelerin anlamca da olumsuz olacaklarını göstermez. Bu soru bizden biçimce olumlu olanı, yani bu ek ve sözcüklerden hiçbirini almamış olanı bulmamızı istiyor. Olumsuzluk bildiren ek vaya sözcük yok. (Cümle aslında “yerimiz yok” anlamını taşır. Bu da anlamca olumsuz olduğunu gösterir. Fakat bu cümleye biçimce olumlu demek zorundayız.)
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yan cümlecik vardır?
A
Bilinçli okur, eleştirinin değerini bildiği için önce eserin eleştirisini okur.
İpucu:
“bildiği” sözündeki “-dik” / sıfat-fiil.
B
Çöl, kum tepelerinin dalgalarının oluşturduğu okyanustur.
İpucu:
“oluşturduğu” sözündeki “-dik” / sıfat-fiil.
C
Dünya giderek daha yaşanmaz bir yer haline geliyor.
İpucu:
Yan cümlecik birleşik cümlelerde fiilimsilerin var olması demektir. “giderek” sözündeki “-erek” / zarf-fiil. “yaşanmaz” sözündeki “-maz” / sıfat-fiil.
D
Figürlerin zor ve karmaşık oluşu dansı gizemli bir havaya sürükler.
İpucu:
“oluşu” sözündeki “-ış” / isim-fiil.
E
Anlatım biçimi anlatılan düşünceden daha önemlidir.
İpucu:
“anlatılan” sözündeki “-an” / sıfat-fiil.
Soru 9
(I) Herkesin olmak istediği o eşsiz doğa parçasındayız. (II) Etrafta yer yer vahşi hayvanların ayak izlerini görüyoruz. (III) Az ileride, azgınca akan ırmağın üstünde ağaçtan bir köprü… (IV) Önce tereddüt ediyoruz geçmek için ama sonunda birimiz cesaretini topluyor. (V) Yavaş adımlarla köprüyü geçiyoruz. Bu parçadaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre farklıdır?
A
I
İpucu:
yüklemi: herkesin olmak istediği o eşsiz doğa parçasındayız / kurallı
B
II
İpucu:
yüklemi: görüyoruz / kurallı
C
III
İpucu:
yüklemi: Yok / eksiltili
D
IV
İpucu:
yüklemi: tereddüt ediyoruz ve cesaretini topluyor / kurallı
E
V
İpucu:
yüklemi: geçiyoruz / kurallı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümle değildir?
A
Yazılarında kelime israfından kaçınır, sözü gereksiz yere uzatmazdı.
İpucu:
“kaçınır” ve “uzatmazdı”: İki yüklem, arada bağlaç yok, sıralı cümle.
B
Sanat eseri, tüm insanlığa seslendiği ölçüde zamana dayanabilir.
İpucu:
“dayanabilir”: Tek yüklem. “seslen-diğ-i”: sıfat-fiil, birleşik cümle
C
Yunus’un şiirinde insanın içini ısıtan bir sıcaklık vardır.
İpucu:
“vardır”: Tek yüklem. “ısıt-an-“: sıfat-fiil, birleşik
D
Sanat, hayatı yüceltmeyi ve daha anlamlı kılmayı amaçlar.
İpucu:
“amaçlar”: Tek yüklem. “yücelt-me-yi” ve “kıl-ma-yı”: isim-fiil, birleşik
E
Başarının ulusal değerlere bağlı kalmakla geleceğine inanır.
İpucu:
“inanır”: Tek yüklem. “kal-mak-la”: isim-fiil, birleşik.
Soru 11
(I) Ünlü yazar son eserinde tarihsel bir olayı ele almış. (II) Eserde olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmemiş. (III) Kahramanlar, yönetimde etkili olan insanlar arasından seçilmiş. (IV) Konu ile kahramanlar arasında başarılı bir bağ kurulmuş. (V) Eserde dönemin dil özellikleri de yansıtılmış. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A
I ve III
B
II ve III
İpucu:
I – “ele almış”: Tek yüklem, fiilimsi yok, basit cümle. II – “belirtilmemiş”: Tek yüklem, “geç-tiğ-i” sıfat-fiil, birleşik cümle III – “seçilmiş”: Tek yüklem, “ol-an-” sıfat-fiil, birleşik cümle IV – “kurulmuş”: Tek yüklem, fiilimsi yok, basit cümle V – “yansıtılmış”: Tek yüklem, fiilimsi yok, basit cümle
C
IV ve V
D
III ve IV
E
I ve V
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?
A
Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.
İpucu:
“benzer” yüklemi sonda: kurallı
B
Bazen dünyanın en zor mesleğidir, kendi duygularına tercüman olmak.
İpucu:
“dünyanın en zor mesleğidir”: yüklemi sonda değil: devrik
C
Ya bütün şairler seni sevmiş, ya da ben her mısrada seni buluyorum.
İpucu:
“sevmiş” ve “buluyorum” yüklemleri sonda: kurallı
D
Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz.
İpucu:
“olunmaz” yüklemi sonda: kurallı
E
Yanlış yolda yürüyeceğine, doğru yolda bekle.
İpucu:
“bekle” yüklemi sonda: kurallı
Soru 13
(I) Anadolu’nun değişik yerlerini gezen Faruk Nafiz, gözlemlerini çok başarılı bir biçimde dile getirir. (II) Şiirlerini okurken sanki kendinizi bir filmi izliyormuş gibi hissedersiniz. (III) Zaman zaman kağnıların tekerlek seslerini, kimi zaman da rüzgarın uğultusunu dinletir size. (IV) Halk onu belki de şiirde çok başarılı olduğu için sadece şiirleriyle tanır. (V) Ancak onun şiirlerinin yanı sıra tiyatro dalında yapıtları da vardır. Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümle birleşik yapılıdır.
İpucu:
“dile getirir” tek yüklem, “gezen” sıfat-fiil: Birleşik cümle
B
II. cümle fiil cümlesidir.
İpucu:
“hissedersiniz” yüklemi fiildir.
C
III. cümle devriktir.
İpucu:
“dinletir” yüklemi sonda olmadığına göre devrik cümle.
D
IV. cümle basit yapılıdır.
İpucu:
“tanır” tek yüklem, “olduğu” sıfat-fiil: Birleşik cümle
E
V. cümle ad cümlesidir.
İpucu:
“vardır” yüklemi isimdir.
Soru 14
“Herkese kızgın; çünkü kimsenin onu anlamadığını düşünüyor.” Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Sıralı cümledir.
İpucu:
“kızgın” ve “düşünüyor” iki yüklemin arasında “çünkü” bağlacı olduğuna göre BAĞLI cümledir.
B
Özne ortaklığı söz konusudur.
İpucu:
“kızgın olan” ve “düşünen” kim? / “O” öznesi ortak.
C
İki cümle de kurallıdır.
İpucu:
İki yüklem de sonda olduğuna göre kurallı cümlelerdir.
D
Birinci cümlenin yüklemi isimdir.
İpucu:
“kızgın”: İsim
E
İkinci cümlenin yüklemi fiildir.
İpucu:
“düşünüyor”: Fiil
Soru 15
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birleşik cümleye örnek olamaz?
A
Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
İpucu:
“olur”: Tek yüklem, “”söyleyen“: Sıfat-fiil / Birleşik cümle
B
Emek olmadan yemek olmaz.
İpucu:
“olmaz”: Tek yüklem, “olmadan“: Zarf-fiil / Birleşik cümle
C
Çobansız koyunu kurt kapar.
İpucu:
“kapar”: Tek yüklem, fiilimsi yok / Basit cümle
D
Gülü seven dikenine katlanır.
İpucu:
“katlanır”: Tek yüklem, “seven“: Sıfat-fiil / Birleşik cümle
E
El öpmekle ağız aşınmaz.
İpucu:
“aşınmaz”: Tek yüklem, “öpmekle”: İsim-fiil / Birleşik cümle
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git