Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir Online Test

Merhaba arkadaşlar, bazılarınızın en çok sevdiği 11. sınıf Türk edebiyatı ders konuları içinde yer aldığını düşündüğüm şiir konusu ile ilgili online testi paylaşırken aklımdan okuduğum şiirler geçmiyor desem yalan olur. Şiir oldukça etkili bir edebiyat türüdür. Bazen satırla dolusu anlatamadığınız duyguları bir iki kelime ile özetler, kafiyeler oluşturarak daha bir anlam katarsınız yazınıza. Evet anladığınız üzere ben hem şiir yazmayı hem de okumayı çok seviyorum. Neyse şimdi konumuza dönelim ygs, lys ve kpss hazırlık sürecinde bol bol test çözmeli, deneme sınavlarına katılmalı ve hep söylediğim gibi özellikle geçmiş yıllarda çıkmış sor ve cevaplı testler üzerinde durmalısınız. Çıkmış sorular sınava hazırlık açısından yol gösterici olacaktır.

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

Tebrikler - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
B
Her dize diğerinden bağımsız olarak oluşturulmuş- tur.
C
Divan edebiyatı geleneğine bağlı kalınmıştır.
D
Göz için kafiye anlayışı görülür.
E
Şiirde parça güzelliği ön plandadır.
Soru 2
s2
A
Dönemin zihniyetini yansıtır.
B
Bireysel konu işlenmiştir.
C
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D
Uyak kullanılmamıştır.
E
Sanat yapma kaygısıyla yazılmıştır.
Soru 3
s3
A
Mensur şiir tarzında yazılmıştır.
B
Ölçü, uyak, redif gibi ahenk ögeler kullanılmıştır.
C
Sözcüklerin yan yana getirilmesi ile ahenk sağlanmıştır.
D
Düzyazı ile şiirsel bir söyleyiş benimsenmiştir.
E
Nida ve kişileştirme sanatlarına yer verilmiştir.
Soru 4
s4
A
Yabancı kökenli sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir.
B
Yağmur damlacıklarının tekdüze sesini yansıtabilmek için “t” seslerinden oluşan alliterasyona yer verilmiştir.
C
Beyitler cümlelerden oluşmakta ve anlamca birbirine bağlı bulunmaktadır.
D
Anlatım lirik, konunun işlenişi melankoliktir.
E
Dramatik şiir özelliği göstermektedir.
Soru 5
s5
A
Şiirde dönemin siyasi ortamının baskısından kurtulmak için gerçeğe değil, hayale yönelme vardır.
B
Şiirin toplumdan soyutlanmış, içe kapanık bir anlamı vardır.
C
Şiirin yabancı tamlamalarla yüklü bir dili vardır.
D
Şiir biçim ve konu yönünden divan edebiyatının devamıdır.
E
Şiirde nazım, nesre yaklaştırılmıştır.
Soru 6
Sorular bu şiire göre cevaplanacaktır. s6 Bu şiirin teması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?                  
A
Şiirdeki birimler kar yağışı teması etrafında birleşmiştir.
B
Bahar mevsiminin kış mevsimine üstünlüğü anlatılmıştır.
C
Kış mevsiminin zorluğu anlatılmıştır.
D
Kış ayının kişide uyandırdığı mutluluk dile getirilmiştir.
E
Kış mevsiminin herkeste farklı duygular oluşturduğu anlatılmıştır.
Soru 7
Sorular bu şiire göre cevaplanacaktır. s6 Bu şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Psikolojik intiba, imajların içinde gizlidir, saadet ile hüzün duygusu birbirine karışmıştır.
B
Bahar mevsimine ait unsurlar saadeti, kış mevsimine ait unsurlar da hüznü temsil etmiştir.
C
Şiirde tasvir edilen doğal çevre, bir resmi adırmaktadır.
D
Kar, eşini kaybeden bir kuşa benzetilmiştir.
E
Şiirde anlatılanlar, düzyazıyla anlatılamaz.
Soru 8
s8
A
Metinlerdeki konu ve içerik farkının Tanzimat şiiri ile Servetifünun şiiri arasındaki farkları yansıttığı
B
Uyak ve rediflere yer verildiği
C
Her iki şiirde de Arapça veya Farsça sözcükler kullanıldığı
D
Her iki şiirde de dönemin sosyal ve siyasi olaylarına değinildiği
E
Her iki şiirin de nazım biçiminin farklı olduğu
Soru 9
s9
A
Şiirde sanat eseri yaratma kaygısı yoktur, düşünce esas alınmıştır.
B
Şiirde nazmı birimi yoktur, anlatımın temel birimi cümledir.
C
Ölçü, kafiye, redif gibi unsurlara yer verilmemiştir.
D
Şiirde iç ahenge, ses uyumuna, şiirselliğe ve söyleyişte güzellik yaratmaya dikkat edilmiştir.
E
Sözcüklerin yan yana gelişindeki ses uyumu göz önüne alınmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git