Biyografi – Otobiyografi Konusu 2 Küçük Online Test – Deneme Sınavı

Merhaba arkadaşlar, Türk Dili ve Edebiyatı konu başlıkları içinde yer alan biyografi ve otobiyografi konu başlıklarından oluşan online testimizi sizlerle paylaşıyorum.

Kelime anlamı olarak bakacak olursak biyografi, bir kimsenin yaşam öyküsüdür yani sizin ya da benim gibi kişilerin. Otobiyografi ise tanınmış bir kişinin yani sanatçı, yazar, futbolcu gibi ünlü bir kişinin yaşam öyküsüdür.

Aralarında ki fark bu kadar açıktır arkadaşlar. YGS, LYS ve KPSS sınavında en az bir soru çıkmasını beklediğimiz önemli bir konudur ve anlaşılması son derece basittir.

Yine bol konu testi çözerek çıkmış cevaplı sorular çözerek çabucak kavrayıp anlayabilirsiniz. Yabancı kelimeler sizi korkutmasın içeriğini bildikten sonra sorun kalmaz.

Biyografi - Otobiyografi - 1

Tebrikler - Biyografi - Otobiyografi - 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi biyografi türüne ait özelliklerden biri değildir?
A
Anlatılanlar bilgi ve belgelere dayandırılır.
B
Olaylar kronolojik sırayla verilir.
C
Üçüncü tekil kişili anlatım kullanılır.
D
Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevdedir.
E
Anlatımda öznellik ağır basar.
Soru 2
s2
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3

Divan edebiyatında biyografi türüne tezkire ya da - - - - denir. Bu türün ilk örneği Ali Şir Nevai’nin - - - - adlı eseridir. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire - - - - tarafından yazılan Heşt Behişt adlı eserdir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
gül sad-ı berg - Mecalisü’n-Nefais - Sehi Bey
B
tercüme-i hâl - Mecalisü’n-Nefais - Sehi Bey
C
tercüme-i hâl - Muhakemetü’l - Lugateyn - Sehi Bey
D
gül sad-ı berg - Muhakemetü’l - Lugateyn - Latifi
E
tercüme-i hâl - Mecalisü’n-Nefais - Latifi
Soru 4

Bir kişinin başından geçen olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüne - - - - denir. Bu yazı türünde üslupta samimiyet, söz edilen bilgilerde nesnellik ilkesi esastır. Kişinin birinci tekil kişili bir anlatımla kendi yaşamını okuyucuya aktardığı yazı türüne - - - - denir. Bu yazı türünde olay ve durumlar kişinin kendi bakış açısıyla ele alındığı için nesnellik ilkesi aranmaz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
biyografi - anı
B
anı - biyografi
C
anı - otobiyografi
D
gezi yazısı - biyografi
E
gezi yazısı - otobiyograf
Soru 5
s5
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6

En sevdiği yazar Cesare Pavese’den tam otuz beş yıl sonra aynı gün Simav’da dünyaya gözlerini açan Özlü, öğretmen anne ve babanın üçüncü ve son çocuğudur. Ailesinin işi gereği; Simav, Ödemiş ve Gerede’de geçirir çocukluğunu. Doğduğu yıl olan 1943’ten, 1954’e kadar bu şehirler arasında geçen hayatı, on bir yaşında ailesinin İstanbul’a taşınmasıyla birlikte bir süreliğine yerleşik düzene geçer ancak onun ruhu göçebedir. O, çocukken yaşadığı kasabada İstanbul’dan Ankara’ya hareket eden kesik burunlu otobüsleri izler ve o otobüslerde seyahat eden insanlara özlemle bakar ve bu özlem küçük yaşlarından itibaren içinde uzak dünyaları tanıma isteğinin ilk kıvılcımlarını yakar. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
B
Kanıtlanabilirlik açısından farklı cümleler vardır.
C
Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
D
Bir otobiyografiden alınmıştır.
E
Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
Soru 7

I. Nisan 1940’ın son haftası; biri İngiliz biri İsveçli iki ressam arkadaşımla, Fransa’nın güneyine, Cagnes kasabasına gittik. Kiraladığım bir bisikletle bu kasabada on beş gün cirit attım. Sabah erkenden çıkıyor, akşam hava kararmadan geri dönüyordum. Adları gibi kendileri de şirin köylerden geçtim. Görmediğim yer kalmadı. II. Türk edebiyatında postmodernist romanın kurucularından olan Oğuz Atay, 1934 yılında avukat bir baba ve öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi alan yazar, ödül kazandığı “Tutunamayanlar’’ adlı romanıyla asıl ününü kazanmıştır. Bu romanın arkasından yazdığı “Korkuyu Beklerken’’, “Eylembilim’’ gibi birçok eseriyle Türk edebiyatında çok önemli bir yer edinmiştir. Numaralanmış metinlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
Anı - Biyografi
B
Otobiyografi - Biyografi
C
Otobiyografi - Makale
D
Anı - Makale
E
Biyografi - Otobiyograf
Soru 8
Kişinin kendi hayatını anlattığı eserlere otobiyografik eser adı verilmektedir. Türk edebiyatında bu türde yazılmış birçok eser bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen türe örnek gösterilebilir?
A
Tezkiretü’l Evliya
B
Tek Adam
C
Bâbıâli
D
Evrâk-ı Perişan
E
İkinci Adam
Soru 9

1899 yılında İstanbul’da dünyaya gelen yazar, Servetifünun Dönemi yazarlarından İsmail Safa’nın oğludur. Bir dönem köşe yazarlığı yapan yazar bu süreçte ‘Server Bedi’ mahlasını kullanmıştır. Yazar Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, bireyin iç dünyasını ele alan roman türünün başarılı örneklerini vermiştir. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografi
B
Otobiyografi
C
Anı
D
Sohbet
E
Deneme
Soru 10

3 Temmuz 1883’te Prag’da dünyaya gelen Kafka’nın annesi ve babası süs eşyalarının satıldığı küçük bir dükkân işletiyordu. Sağlığı Viyana’daki çeşitli klinik ve sanatoryumları dolaşmasını takiben çok ani bir şekilde bozulan Kafka, 3 Haziran 1924’te öldü. Kimya, germanistik ve sanat tarihi eğitimi alan Kafka, daha sonra hukukta karar kılarak bu alanda doktorasını tamamlamıştır. Boş zamanlarında öykü ve roman taslakları oluşturan Kafka, kısa süren yaşamına kırk eser sığdırmış büyük bir yazardır. Kafka’nın hayatının anlatıldığı bu biyografi metninde yapılan hata aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel ifadelerin kullanılması
B
Kronolojik sıraya uyulmaması
C
Bağlaşıklık ilkesine uyulmaması
D
Yazım ve noktalama kurallarına uyulmaması
E
Dilin uygun işlevde kullanılmaması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde eser-tür eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?
A
Üç Nesil Üç Hayat - Anı
B
Kısas-ı Enbiya - Otobiyografi
C
Bir Bilim Adamının Romanı - Biyografi
D
Kırk Yıl - Anı
E
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez - Otobiyograf
Soru 12

(I) Biyografi; topluma ışık tutmuş, toplumda önemli işlere imza atmış; siyaset, sanat, felsefe gibi alanlarda iz bırakmış kişilerin hayat hikâyelerini ele alan edebî türdür. (II) Biyografiler sayesinde okurlar, başarılı hayat hikâyelerini okuyarak örnek bir yaşama tanıklık etmiş olurlar. (III) Biyografisi yazılan kişinin hayatını okurken aynı zamanda o kişinin yaşadığı dönemin kültürel, toplumsal özelliklerini tanıma imkânı bulan okuyucu kültürel birikim de sağlamış olur. (IV) Biyografi, bir yazarın hayatını ele alıyorsa yazarın eserlerini anlama ve değerlendirme sürecinde de okuyucu ve araştırmacılara yol gösterici bir özellik taşır. (V) Ancak bu eserlerde kullanılan ifadeler öznel bir bakış açısına sahip olduğu için bu eserler bilimsel bir kaynak olarak değerlendirilemez. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Biyografi-Otobiyografi - 2

Tebrikler - Biyografi-Otobiyografi - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Asıl adı Mehmet Tevfik olan Tevfik Fikret 1867 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Sultanisinde aldığı eğitim, Fikret’in hayatını da yönlendirdi. Şiir ve edebiyata burada başladı. Hocaları arasında yer alan Muallim Naci, Muallim Feyzi ve Recaizade Mahmut Ekrem’in ilgi ve yardımlarını gördü. Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?

A
Biyografi
B
Otobiyografi
C
Mektup
D
Anı
E
Günlük
Soru 2

(I) Biyografiler, topluma hizmet etmiş ünlü kişilerin hayatlarının gelecek nesillere örnek olması amacıyla yazılan eserlerdir. (II) Türk edebiyatında biyografi türündeki eserlerin ilk örneklerine divan edebiyatında “tezkire’’ adı verilen kitaplarda rastlanmaktadır. (III) Batı’lı anlamda biyografi türü Türk edebiyatına 19. yüzyılda girmiştir. (IV) Dünya edebiyatında bu türün ilk örneğini Plutarkhos vermiştir. (V) Türk edebiyatında ise Şevket Süreyya Aydemir’in “Tek Adam’’,“İkinci Adam’’; M.Fuat Köprülü’nün “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’’ adlı eserleri bu türe örnek oluşturmaktadır. Biyografi türünün tanıtıldığı bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3
Türk edebiyatında ilk tezkire / biyografi örneği Çağatay şairi ---- tarafından 15. yy.da yazılan Mecalisü’n-Nefais adlı eserdir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi gelmelidir?
A
Babür Şah
B
Hüseyin Baykara
C
Ali Şir Nevai
D
Hamidi
E
Şeybani
Soru 4
İnsanlık ve güzel ahlakta Horasan ve Semerkant mülkünde eşsiz idi. Huy, anlayış ve debdebe bakımından bu iki ülke gençleri arasında zamanın önde gelenlerindendi. Zihni dikkat ve mana itibarıyla zengindi ve yeteneği de tarife ihtiyaç göstermezdi. Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?
A
Biyografi
B
Otobiyografi
C
Mektup
D
Anı
E
Günlük
Soru 5

Barış Manço, 1983’te katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’ndan elenmesinin ardından aynı yıl “Estağfurullah, Ne Haddimize’’ adlı albümünü yapar ve 1984’te Eurovision’a tekrar üç şarkı ile katılır. Bu kez finale kalmasına rağmen yarışmadan çekilir. Aynı yıl yaptığı “24 Ayar Manço’’ albümünün gizemi de böylece çözülmüş olur. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
B
Ünlü bir kişinin hayatından bir kesit verilmiştir.
C
Kanıtlanabilir ifadeler kullanılmıştır.
D
Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir.
E
Birinci tekil kişili anlatım vardır.
Soru 6

… 1937-1938 öğretim yılını İstanbul’da geçirdim. Bir yandan okuyor, bir yandan da Sümerbank’ın İstanbul şubesinde her gün saat 13’ten 18’e değin çalışıyordum. Küçük bir görevde olduğum için de servisin bütün işini benim üstüme yıkıyorlardı. Yani o beş saati soluklanmadan tüketiyordum. Bu metin hangi tür ile ilişkilendirilir?

A
Biyografi
B
Otobiyografi
C
Gezi yazısı
D
Eleştiri
E
Günlük
Soru 7

Ömer Seyfettin, Gönen kasabasında doğdu. Babası Dağıstan’dan muhacir olarak gelen bir Türk ailesinin çocuğu, Ömer Şevki Bey’dir. Ömer Şevki Bey binbaşı rütbesine kadar yükselebilen alaylı bir subaydır. Yazarın annesi Fatma Hanım, İsfendiyaroğulları’ndan Topçu Kaymakamı Mehmet Bey’in kızıdır. Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanım’ın dört çocuğu olmuştur. Ömer Seyfettin’in Güzide adlı bir ablası, Hasan adlı bir kardeşi, bir de küçük yaşta ölen bir kız kardeşi vardır. ‘‘Kaşağı ve İlk Namaz’’ adlı hikâyelerinde kardeşleriyle ilgili bazı hatıralarından geniş ölçüde yararlanmıştır. Büyük Türk Klasikleri’nden alınan bu metin hangi türe örnek olarak gösterilebilir?

A
Biyografi
B
Otobiyografi
C
Mektup
D
Anı
E
Günlük
Soru 8
s8
A
Biyografi
B
Otobiyografi
C
Mektup
D
Anı
E
Günlük
Soru 9
Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünün özelliklerini taşımaz?
A
Tezkiretü’l Evliya
B
Osmanlı Şairleri
C
İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy
D
Namık Kemal Hayatı ve Eserleri
E
Mavi Sürgün
Soru 10
Servetifünun Dönemi şairlerinden İsmail Safa’nın oğlu olan sanatçı 1889’da İstanbul’da doğmuştur. İki yaşında yetim kalması, çocukluk yıllarında ortaya çıkan kemik veremi ve yoksulluk sebebiyle Vefa İdadisindeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Önemli eserlerinden birisi ‘‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’’dur. Bu metnin alındığı yazı türü ve metinde bahsedilen yazarın ismi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A
Otobiyografi - Abdülhak Şinasi Hisar
B
Anı - Tarık Buğra
C
Biyografi - Peyami Safa
D
Biyografi - Reşat Nuri Güntekin
E
Anı - Mustafa Kutlu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir biyografiden alınmış olamaz?
A
12 Aralık 1917’de Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi.
B
Fuzûlî mahlasıyla tanınan Mehmet İbnü Süleyman’ın nerede ve hangi yılda doğduğunu kesin olarak bilmiyoruz.
C
Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Lozan Konferansı’na katıldı. 1923’te Urfa milletvekili seçildi.
D
1913 yılında İstanbul’a döndü. Darülfünunda tarih ve edebiyat dersleri okuttu.
E
5 Mart 1922’de Bolonya’da İtalyan toplumunu yansıtan bir ailede doğdum.
Soru 12
s12
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git