Anlatımın Temel Özellikleri Online Test

Merhaba arkadaşlar, online testlerimize 10. sınıf dil ve anlatım konuları içinde yer alan anlatımın temel özellikleri konusu ile devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlara ve çıkmış ygs ve lys sınavlarına bakacak olursak her iki sınavda da her yıl en az bir soru çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Anlatımın temel özellikleri konusu aslında basit ve eğlenceli bir dil anlatım konusudur. Bilmeniz gereken temel özellikler içinde duruluk, akıcılık, özgünlük gibi özellikler yer alır ve bu özelliklerin ne ifade ettiğini bildiğiniz takdirde pek çok soruya kolay ve doğru yanıt verme şansımızda artar. Yine deneme sınavların girmeyi çözümlü ygs ve lys sorularını da çözmeyi ihmal etmeyin. Hepinize yürekten başarılar diliyorum…

Anlatımın Temel Özellikleri

Tebrikler - Anlatımın Temel Özellikleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir metnin özelliği olamaz?
A
Söylenişi güç sözcük ve terimlerden kaçınılır.
B
Uzun ve karmaşık ifadelere yer verilmez.
C
Anlatımda gereksiz tekrarlara başvurulmaz.
D
Cümlelerde özne-yüklem uyumu vardır.
E
Benzetme ve yinelemeler asla yer almaz.
Soru 2
(I) Şair, şiire kendi söylemiyle girer. (II) Nazım Hikmet,Behçet Necatigil, Cahit Külebi gibi şairlerin daha ilk şiirlerinde şairlik çizgilerinin izlerine rastlanması, söylemlerini iyi kurmalarına bağlanabilir. (III) Söylem, şairin yalnızca sözcük seçimi, söz öbeklerini biçimleme gibi yerleşmiş becerileriyle sınırlandırılmamalıdır.(IV) Şairin kendine özgü söylemi, daha çok, şiirindeki ses ve anlam kaynaşmasından anlaşılır. (V) Ölçülü,uyaklı da olsa iyi şair, şiirinin duygu örgüsünü yaratır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Başta söylemini iyi kurdu mu, yaşadığı zamanların hakkından gelmeyi başarır.” cümlesi getirilebilir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3
S3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
(I) Türkiye’de eleştiri temelde araştırmaya dayanmıyor.(II) 1960 kuşağı eleştirmeni Türk edebiyatını daha çok,çıkmakta olan dergilerdeki verileri temel alarak değerlendirme eğiliminde. (III) Bir ikisi ayrı tutulursa, eleştirmenlerin geriye doğru atılmış sağlam köprüleri var.(IV) Çoğu bizim edebiyatımızı hatta bütünüyle çağdaş edebiyatımızı okumuş değil. (V) Dünya edebiyatı üstüne bilgiler de genellikle el kitaplarından gelme şeylerden ibaret. Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir?
A
Bileti olmadığı için mecburen yürümek zorunda kaldı.
B
Bıkmadan, yorulmadan sürekli çalışmalıyız.
C
Topkapı tramvayına bindim, içerisi tenha idi.
D
Edebiyat; değişim, dönüşüm ve yeniliklere hep açık tutar kapılarını.
E
Genç adam, ürkek adımlarla yürüyordu gecenin bir yarısı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç içinde verilen sözün getirilmesi anlamca uygun olmaz?
A
Romanlarında anlattığı hâl ve olay, dile getirdiği duygu ve düşünce okuyucunun zihninde net biçimde belirsin diye ---- ilkesine uygun bir dil kullanmıştır. (açıklık)
B
Öykülerinde sade, süssüz ve gösterişsiz bir dil kullanması;kullanılmayan söz ve söz öbeklerine yer vermemesi ---- bir anlatıma sahip olduğunun göstergesidir.(yalın)
C
Genç yazarlara ---- ilkesine bağlı kalınması gerektiğini,ses akışını bozacak, söylenmesi güç seslerin ve kelimelerin kullanılmaması gerektiğini anlattı.(akıcılık)
D
---- ilkesine uygun yazılan yapıtlarda gereksiz sözcük ve eklere yer verilmez. (Duruluk)
E
Birkaç sözcükle anlatılabilecek bir iletiyi dolambaçlı yollara başvurarak anlatmaya çalışmak ---- ilkesiyle bağdaşmaz. (öznellik)
Soru 7
Şairin dergilerdeki şiirlerinin çoğu özensiz hazırlanmış.Şiirlerinde süslü, gösterişli bir dili tercih etmiş. Kimi şiirlerinde ise gereksiz sözcüklere fazlasıyla yer vermiş. Bu parçada sözü edilen şiirlerde bulunmayan özellikler aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nesnellik - Yalınlık
B
Duruluk - Yalınlık
C
Özgünlük - Akıcılık
D
Kalıcılık - Etkileyicilik
E
Doğallık - Yalınlık
Soru 8
Büyük sanatçı kolay olunmuyor. Yıllar geçse de kalıcılığından bir şey kaybetmeyen sanatçılar, yazılarında noktalama eksikliğinden, söz dizimi yanlışlığından ve mantıksal tutarsızlıktan uzak durmuştur her zaman. Bu parçada sözü edilen sanatçıların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sürükleyiciliği
B
Doğallığı
C
Açıklığı
D
Yalınlığı
E
Etkileyiciliği
Soru 9
Genelgeçer, klasik bir roman zevkine sahip okuyucuya farklı gelecek bir yöntemi vardır. En önemli sermayesi,hayatın kendisidir. Su gibi giden bir anlatımıyla okuyucuyu büyüleyen bir tarzı vardır. Bu parçadaki sanatçının söz edilmeyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Etkileyiciliği
B
Özgünlüğü
C
Akıcılığı
D
Gerçekçiliği
E
Yalınlığı
Soru 10
(I) Değişik mekânlardan, iklimlerden, değişik değer yargılarına sahip gençlerle birlikte oluyordum. (II) Okuma bende büyük bir tutku olarak başladı ve sürdü. (III) Öyle bir tutku ki yapılacak işleri unutuyor, duygularımı yaşamın akışından soyutluyordum. (IV) Bu tutku aşağı yukarı on sekiz yaşıma kadar sürdü. (V) O yaşlarda bu hastalıklardan kurtuldum. Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
Ahmet Haşim, edebiyatımızın yakın tarihinde en çok tartışılan ve eleştirilen isimlerden biridir. Kısacası, her neslin sevdiği şairdir. Bu parçada altı çizili sözle şairin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?
A
Özgünlüğü
B
Tutarlılığı
C
Öznelliği
D
Kalıcılığı
E
Yalınlığı
Soru 12
Balzac, romanlarında betimleme yaparken çok titiz davranır. Bir fırça darbesi ile çizer geçer, ona takılmaz.Çünkü okuyucunun romanı bir çırpıda okumasını ister.Anlatının dokusunu bozmaya müsaade etmez. Bu parçada sözü edilen sanatçının öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Evrensellik
B
Etkileyicilik
C
Öznellik
D
Akıcılık
E
Özgünlük
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git