Anlatımda Sınırlandırma ve Anlatıcının Amacı / Anlatımda Anlatıcının Tavrı Online Test

Anlatımda Sınırlandırma ve Anlatıcının Amacı/Anlatımda Anlatıcının Tavrı

Tebrikler - Anlatımda Sınırlandırma ve Anlatıcının Amacı/Anlatımda Anlatıcının Tavrı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen konu, diğerlerine göre en az sınırlandırılmıştır?
A
Tiyatro
B
Romanda karakter
C
Müzik notaları
D
Heykel
E
Sanat
Soru 2
s2
A
Kanıları değiştirmek
B
Bilgi vermek
C
Sezdirmek
D
Olay içinde yaşatmak
E
Düşünmeye zorlamak
Soru 3
Aşağıda boş bırakılan yerlerden hangisine ayraç içindeki kavram getirilemez?
A
Sanatçının kendi ifade tarzına, duyuş, düşünüşteki farklılığına - - - - denir. ( üslup )
B
İletişimin gerçekleştiği ortama - - - - denir. ( bağlam )
C
Konuşmada veya bir eserde ele alınan düşünceye - - - - denir. ( konu )
D
Alıcının iletiyi algılayarak verdiği cevaba - - - - denir. ( kanal )
E
Öğretici veya edebî bir eserde işlenen düşünce veya görüşe - - - - denir.( tema )
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yargı içermektedir?
A
Serbest ölçü denen, sesi hiçbir zaman bir yana itmeyen, yeni ölçüyü anlamsal içerikle yansıtacak esnekliğe kavuşturmuştur şair.
B
Bu romanı okuyunca toplumların, ileriyi gördükleri ölçüde geçmişi de irdelemeleri gerektiğine daha derinden inandım.
C
Gerek hikâyelerinde gerek oyunlarında kendi yaşantısından izler var.
D
Cevdet Kudret, roman boyunca sınıf arkadaşlarının duyarsızlıklarıyla yüz yüze geliyor.
E
Şairin son kitabı, büyük bir medeniyet mirasından izler taşıyan konulara yer veriyor.
Soru 5
(I) Severim hayvanları, hepsini sevmeye, onların da bencileyin tabiatın bir parçası olduklarını sezdirmeye çalışırım. (II) Hayvanları yemekten kaçınanlara bir türlü hak veremiyorum. (III) Bir kuzuya bakarken “Bunu öldürmeye nasıl da kıyıyoruz.” dediğim olur. (IV) Düşüncem ise beni tabiatın yasalarına uymaya götürür.(V) Bazı hayvanların yaşayabilmek için birbirlerini yediklerini görüyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının duygularına yer verilmemiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım vardır?
A
Uygarlık konulu bir konferans verdiğini belirtti.
B
Yabancı dille eğitim yaratıcı düşünceyi engelliyor,dedi.
C
Çocuk dergiciliği alanında çalışmalar yaptığını söyledi.
D
Son yıllarda roman üzerine hatırı sayılır tartışmalar olmuş.
E
Koşullar ne olursa olsun, şairlerimizin çocuk şiiri yazmaları gerektiğine inanıyormuş.
Soru 7
(I) “Apartman“, olay üzerine kurulu bir süreç hikâyesidir.(II) Kısa, yoğun, ayrıntılardan arındırılmış, soğukkanlı bir anlatımla dramatik gerilim canlı tutulmuştur.(III) Öykü, ezen-ezilen karşıtlığı ve çatışması üzerine kurulmuştur. (IV) Sabahattin Ali, işçiyle birlikte işvereni de metne başarıyla katmıştır. (V) Yer yer işçinin psikolojisine de yer vererek konunun okuyucu üzerindeki etkisini artırmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnellik söz konusudur?
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım özelliği bulunmamaktadır?
A
Göklerdeki binlerce yıldızdan daha parlak olduğunu söylemiş senin.
B
Roman yazmanın hem gençler hem yetişkinler için zor olduğunu vurguladı.
C
Milyonlarca insanın kendi dillerinde bu kitabı okuyabileceklerini dile getirdi.
D
Bu yapıt, insanın toprağından ayrılmasının zorluklarını gözler önüne seriyor.
E
Yazar, gençlerle olan sohbetinde duygulu anlar yaşadığını söyledi.
Soru 9
(I) Oğlumla aramızda otuz iki yıllık yaş farkı var.(II) Oğlumun yetiştiği koşullarla benim yetiştiğim koşullar saymakla bitmeyecek kadar farklı. (III) Günümüz teknolojisinin ulaştığı inanılmaz boyut, insanlığı yeni bir çağa taşıdı. (IV) Günümüzün dünyasında konuşulanlar bize ters gelebilir. (V) Bugünün gençliği dünyayı bizden çok farklı algılıyor. Numaralanmış cümlelerin hangisi, kişisel görüş içermemektedir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
Çizgi filmlerde çalışan seslendirme sanatçılarının işi,ekibin öteki elemanlarının yaptıkları işler kadar yaratıcılık ister. Homurdanmaktan tutun, kahkaha atmaya kadar pek çok farklı sesi çıkarmanın yanında, seslendirilen kahramanın kişiliğine uygun ses tonu da önem taşır. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Seslendirme sanatçılarının özellikleri
B
Çizgi filmlerin yapılmasının zorluğu
C
Seslendirme işinin güçlüğü
D
Çizgi filmlerin çocuklar için önemi
E
Çizgi film kahramanlarını canlandırmanın zevki
Soru 11
Hayatı anlatmayan roman yoktur. Kurgu da, şiirsel söylem de bir hayatı yaşamanın çağrışımlarıyla oluşur.İnsan varlığının ürünü olan hiçbir şey hayatın dışında kalamaz. Flaubert’in, romandaki kadın kahramanın kim olduğunu soranlara, “Mademe Bovary benim!” dediğini unutmamalıyız. Bu parçanın genelinde söz edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dünyaca ünlü romanların ilgi çektiği
B
Konunun, romanın değerini belirlediği
C
Her romanın yaşamdan izler taşıdığı
D
Kurmaca metinlerin daha çok okuyucu bulduğu
E
İnsanı merkeze alan romanların çok olduğu
Soru 12
Kelebekler bozulmamış doğanın, temiz çevrenin göstergelerinden biridir. Son yıllarda sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde kelebekler, soylarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Öteki canlılara oranla çok daha narin yapıları olduğu için doğal dengenin bozulmasından en fazla onlar etkileniyor. Doğal yaşam alanlarının daralması, sayılarının azalmasına neden oluyor. Bu parçaya göre kelebeklerin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sayılarının gün geçtikçe azalması
B
Yaşam alanlarının yok edilmesi
C
Hassas bir yapıya sahip olmaları
D
Yapılaşmanın aşırı artması
E
Çevrenin doğal düzeninin bozulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git