Anlatımın Oluşumu Online Test

Merhaba arkadaşlar, anlatımın oluşumu online testimiz sizlere dil ve anlatım dersi konularını çalışırken yardımcı olacak, sınavlarda ne tür soru çıkacağı konusunda bilgi verecek ve kendinizi denemenizi sağlayacaktır. Elbette sadece online testlerle yetinmeyip çalıştığınız konu ile alakalı olarak mutlaka güvender fem gibi bilinen güçlü kaynakların konu testlerini ve çözümlü denemelerini de çözün. LYS ve YGS sınavında anlatım konusu ile ilgili mutlaka soru çıkıyor arkadaşlar. Bazı yıllar anlatım türü, bazı yıllar anlatımın özellikleri, anlatıcının özellikleri gibi dil ve anlatım da yer alan anlatım konularından mutlaka biri geliyor. Hatta sadece ygs ve lys de değil KPSS, ALES ve DGS sınavlarında da anlatımla ilgili sorulara yer veriliyor.

Anlatımın Oluşumu - 1

Tebrikler - Anlatımın Oluşumu - 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(I) Bir çift güvercin, çevredeki kırlık alandan daha uzaklara gitmeye başladılar. (II) Ta ki bir gün kendi başlarına uçarken yağmur yağmaya başlayana dek.(III) Onlarla evleri arasında bir düzine şemsiye açıldı.(IV) Birden onlara sanki ters uçuyorlarmış gibi geldi.(V) Onlar da ters uçmaya başladı ama yere çakıldı. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım bozukluğu vardır?
A
I. ve II.
B
I. ve IV.
C
II. ve III.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 2
Aşağıdaki dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır?
A
Atlarımız çözüldü girdik handan içeri
B
Beni artık kimseler arayıp da bulmasın
C
Derinden derine ırmaklar ağlar
D
Ağlamak için gözden yaş mı akmalı
E
Sensiz çıktığımız gezintiler de anlamsız şimdi
Soru 3
S3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
S4
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
S5
A
Deyim yanlışlığı
B
Özne eksikliği
C
Yüklem eksikliği
D
Gereksiz sözcük kullanımı
E
Nesne eksikliği
Soru 6
Genç adam, beş gün boyunca elbette birinden birine rastlayabilirim diye Kandilli önlerinden ayrılmamıştı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yanlış anlamda sözcük kullanımı
B
Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanımı
C
Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D
Noktalama yanlışlığı
E
Yüklem eksikliği
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde bağdaşıklık ilkesine uyulmamıştır?
A
Neden böyle davrandığını sessizce kulağıma fısıldadı.
B
Kerem, onca çalışmaya rağmen başarılı olamadı.
C
Harput’a yeni turistik mekânlar açılmaya başladı.
D
Bu yıl, sosyal ve ekonomi alanında yenilikler yapılacak.
E
Öğrencilerden birkaçı, sınav sorularına itiraz ettiler.
Soru 8
Tanzimat edebiyatı, 1860 tarihinde Şinasi ile Agah Efendi’nin ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmalarıyla başlamıştır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A
“çıkarmalarıyla” sözcüğü, “çıkarılmasıyla” şeklinde değiştirilerek
B
“tarihinde” sözcüğü yerine “yılında” sözcüğü getirilerek
C
“ilk” sözcüğü, “özel” sözcüğünden sonra getirilerek
D
Özne grubuna tamlayan eki getirilerek
E
“olan” sözcüğü “olup” sözcüğüyle değiştirilerek
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklık ilkesine uyulmamıştır?
A
İleride sana pişmanlık verecek davranışlardan kaçınmalısın.
B
Hazır gıda tüketmenin zararları açıklandı.
C
Yazar gözlem ve deneyimlerini bizimle paylaştı.
D
Konuşulması gereken ben değil, kitaplardır.
E
Hürriyet âşığı köylüler, gençlere örnek oldu.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Köyde iki günden beri olağanüstü durumlara özgü bir hâl var.
B
Sokak hayvanlarının bakımı için halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor.
C
Aylarca işsiz kalmasına rağmen umudunu kaybetmemişti.
D
Filmin sonucunda yönetmen ve oyuncular tebrik edildi.
E
Deniz kenarında, küçük bir evde yıllarca yaşadı.
Soru 11
(I) Denemenin geniş konu alanları, üslup esnekliği, düşünce üretimi yazana geniş olanaklar tanır.(II) Çağımızda romanda bile denemenin bu olanaklarından yararlanıldığı görülüyor. (III) Bu, denemenin klasik deneme anlayışına göre alan genişlettiğini gösterir.(IV) Bundan dolayı kökleşmiş kurallarıyla deneme sayılabilecek yazı sayısı pek fazla değildir. (V) Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlamak için edebiyatın bütün türlerini kullanabilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz ek kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek yoktur?
A
Yalnızlığın dükkânlarında hasır koltuklarda oturduk.
B
Bir bülbül içimde sedefle kaplanıyor.
C
Baharı seller götürdü boğuldu yaz.
D
Taşıtlar hızlı gelip geçiyor, her yer kalabalık.
E
Adam yıldızlara basa basa yürüdü.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Anlatımın Oluşumu - 2

Tebrikler - Anlatımın Oluşumu - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklığa uyulmamıştır?
A
Arkadaşlığımızın bozulmasına sizin de katkınız oldu.
B
Evin derlenip toparlanması için el birliğiyle çalıştık.
C
Onca çalışmama karşılık yine başarılı olamadım.
D
Basın mensuplarına gelecek senenin takım kadrosunu anımsattı.
E
Öyküleri çok uzun, fakat anlaşılır değildi
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır?
A
Güller gördüm kırlarda, kelebekler gördüm.
B
Seni neden sevdiğimi, nasıl sevdiğimi bilmiyorsun.
C
An gelir paldır küldür yıkılır bulutlar.
D
Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu.
E
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
Soru 3
Bu kitapta bir araya getirdiğim yazıları gözden geçirirken böyle bir yazın ortamında kendi konumumu belirleme gereksinimine ihtiyaç duyuyorum. Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A
Yanlış anlamda sözcük kullanılmasından
B
Özne-yüklem uyuşmazlığından
C
Nesne eksikliğinden
D
Gereksiz sözcük kullanılmasından
E
Tümleç eksikliğinden
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni ötekilerden farklıdır?
A
Tek başına elli kilo ağırlıktaki çuvalı çatıya çıkardı.
B
Uzungöl’de tahtadan yapılmış ahşap evler doğayla bütünleşmiş.
C
Senin kısa sürede takımın yıldızı olacağını önceden tahmin etmiştim.
D
Son yıllarda doktorluk mesleğine ilgi artıyor.
E
Hiç kimse uyumuyor, sokaktakileri izliyordu.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Dağlara kar yağmış, yine güneş bulutların arkasına saklanmış düşlerimiz gibi.
B
Ruhu küçük insanlar, başkalarını da daraltmak,azaltmak ister.
C
Şirketin cazip teklifini kabul edince hayatı değişti.
D
Eskiden ramazanda iftar çadırları kurulurmuş burada.
E
Bütün gözlerin onlara çevrildiği genç çift, salona heyecanla girdiler.
Soru 6
İnsanları başarılarından dolayı seviyor veya kendilerine yakışan karakter özellikleri bulduğumuz için dostluk kuruyoruz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Çatı uyuşmazlığı - Nesne eksikliği
B
Özne eksikliği - Ek eylem eksikliği
C
Dolaylı tümleç eksikliği - Edat tümleci eksikliği
D
Özne-yüklem uyumsuzluğu - Tamlayan eksikliği
E
Tamlama yanlışlığı - Dolaylı tümleç eksikliği
Soru 7
----. İşte, herkesin başaramadığı bu. Yaşadıklarımızı kendimizin kılmanın ilk koşulu, bir bilinç aşamasına ermek, onu kurgulamakla bir üslup oluşturmaktır.İnsanın, kendini insan olarak var etmesi, yalnızca onun düşünsel gelişim aşamalarını göstermez, savaşımlarının tarihi de olur. Bu parçanın başına bağlama uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Yaşantı denen anlatılarda çocukluk döneminin büyülü aynası unutulmamalı
B
Önemli olan, yaşadıklarımızı kendimizin kılmak
C
Başarılar, yıkılmışlıklar iplik iplik yaşamımızın yumağını sarar
D
İnsan, yaşamının her aşamasında kişiliğine bir yapı taşı yerleştirilmelidir
E
Zor koşullarda bile mücadeleyi bırakmamak gerekir
Soru 8
(I) Kitabın insan yaşamındaki yeri elbette tartışılamayacak kadar önemli. (II) Kitaplar, yüzyıllar boyunca insanlığın kültür ve bilimsel birikimin taşıyıcısı olmuştur.(III) Kitaplar, her an ve her yerde bizimle olmaya devam edecektir. (IV) Yaşamı bizler için daha anlamlı kılacaktır kitaplar. (V) Kitaplar sayesinde başka dünyalara uzun yolculuklar yapacağız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaşıklıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9
S9
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 10
----. Birikme, özleşme, bizim kişiliğimiz demektir; onun için iç sesliğinde geçen bir oluştur. Çevrenin bize sunduklarına ne kadar muhtaç olursak olalım, hayat içinde başımızdan neler geçerse geçsin, ben insanın ancak yalnızlığında geçenlere değer veririm. Ne olursa sessizliğimizde olur bizim. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kişiliğin biraz da yalnızlık demek olduğu unutulmamalı
B
İnsanoğlu yalnızlık karşısında çaresizdir
C
Kalabalıklar içinde yok olmak insanın doğasında var bence
D
Biz kendi değerlerimizle bir birey olabiliriz
E
Her varlığın yok olacağını düşünmek beni de tedirgin ediyor
Soru 11
S11
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
“Düşmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde“Törenlerdeki açış konuşmasını yapmak bana düşer.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A
Yaşlı çınar ağacının gölgesi evimizin balkonuna düşüyordu.
B
Haber üzerine herkes birden sokağa düştü.
C
Çocuğun ateşi, aldığı ilaçlar sayesinde sabaha doğru düştü.
D
Şirket sahibine de tanıtım işlerini yapmak düşüyor.
E
Tünelin girişine gelince arabaların hızı düştü.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git