Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test – 7

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 49

Tebrikler - Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 49 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eskiden her mahallenin kendine ait kendine has bir havası, bir tarz-ı hayatı vardı. Şimdi ise birbirinin kopyası aynı tipte, soğuk, cansız binlerce ruhsuz beton kütleleriyle mahallelerin ruhu yok olmuştur. Artık her yer aynı ve hiç kimse bir yere ait değil. Eskiden her mahalle birbirinden bir duvarla olmasa bile bir ağaçlık bölge ile ya da bir dere gibi doğal bir engelle birbirinden ayrılıyordu. Mahallede kendiliğinden bir otokontrol vardı çünkü herkes birbirini tanır, yabancılar derhal fark edilir, asayiş kolayca sağlanırdı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A
Öyküleyici anlatım
B
Epik anlatım
C
Karşılaştırma
D
Tanımlamadan yararlanma
E
Kanıtlayıcı veriler kullanma
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Eserin altında imzası olmasa da bu eserin onun dilinden döküldüğünü açıkça söyleyebilirim. Bu cümlede yazarın hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Açıklığı
B
Duruluğu
C
Özgünlüğü
D
Evrenselliği
E
Özlülüğü
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Sera etkisi yaratan gazların yer kabuğu ve denizlerin ortalama sıcaklıklarında artışa neden olmasına "küresel ısınma" denir. Sera etkisi doğal bir olaydır fakat çeşitli zararlı gazların insanlar tarafından atmosfere salınması sonucu denge yavaş yavaş bozularak küresel ısınmada artışa neden olur. Dünyadaki sera etkisine neden olan gazlar %36-70 su buharı, %9-26 karbondioksit, %4-9 metan ve %3-7 ile ozondur. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Tanımlama yapılmıştır.
B
Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.
C
Yineleme yapılmıştır.
D
Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
E
Benzetmeden yararlanılmıştır.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Doğa, başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşam alanını oluşturur. Bu yaşam alanı; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer) adı verilen doğal sistemlerden oluşmaktadır. İnsan da bütün faaliyetlerini bu doğal sistemler içerisinde sürdürmektedir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
A
Açıklama
B
Benzetme
C
Karşılaştırma
D
Tanık Gösterme
E
Sayısal Verilerden Yararlanma
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Sadece iyiler kendi iyiliklerinden kuşku duyarlar, onları iyi yapan da budur zaten. Kötüler, iyilik yaptıkları zaman bunu bilirler, iyiler ise hiç bilmezler. Ömürlerini başkalarını bağışlayarak tüketirler, ama kendilerini bir türlü bağışlayamazlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurulmuştur?
A
Örnekleme
B
Tanımlama
C
Karşılaştırma
D
Benzetme
E
Tanık gösterme
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Bir kitabı yazmaya başladığımda aklımda oluşan imgeler, birer birer kaybolmaya başlarken bu tutumlar, bazen en kara bulutun ardına saklanan güneşi andırır. Tüm bu hengâmenin içinde dahi aklımda bir tek yazıp rahatlama düşüncesi vardır. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
İnsandan doğaya aktarma vardır.
B
Anlatım, birinci kişi ağzındandır.
C
Karşılaştırma yapılmıştır.
D
Benzetmeden yararlanılmıştır.
E
Örnekleme vardır.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Bir süredir ablam, annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu. Ben pek üzerinde durmadım. Evet, ablam da haklı. Yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil. Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaynattık işte eskilerden falan. Ama kalktım gidiyorum, elini öptüm annemin. “Oğlum bir daha gelişinde anneni de getir.” dedi. İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Ablamın yüzüne bakmadan kaçarcasına çıktım evden. Yağmura sığındım dışarıda. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurulmuştur?
A
Tartışma
B
Açıklama
C
Betimleme
D
Benzetme
E
Öyküleme
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Eylül sabahının bu serin gününde bahçenin bütün ağaçları durgun ve karanlık… Havuzların suları, bulutlu gökyüzünün isteksiz yansımalarıyla kirli bir katran renginde... Neşesiz fıskiyeler havada tutunamıyor. Derinden derine, perişan kuş feryatları, bin tempoda hayvan bağırmaları duyuluyor. İnsan daha kapıdan girerken bir gurbet ve ızdırap bahçesinin eşiğine ayak bastığını anlıyor. Bu betimlemede (tasvirde) bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
İşitsel ögelere yer verme
B
Ayrıntılar üzerinde yoğunlaşma
C
Görsel ögelere ağırlık verme
D
Karşılaştırmalara başvurma
E
İnsandan doğaya aktarma
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Temmuz, öğle vakti. Sokakta koşuşturan çocuklar... Komşuda bir kadın sesi... Neye bağırdığı anlaşılmıyor. Belki çocuğuna haykırıyor. Müezzinin duvarlarından bir kedi atladı. Birkaç ev ötede, bir tavuk türkü söylüyor, bir horoz da ona eşlik ediyor, sanki dem tutuyor! Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yolların hangisine başvurulmamıştır?
A
Gözlem gücünden yararlanma
B
İşitsel ögelerden yararlanma
C
Eksiltili cümleler kullanma
D
Birinci kişinin ağzından anlatma
E
İnsana özgü nitelikleri doğaya aktarma
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı. Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış. Baharın hastalıkları saymakla tükenmez ki... Mart güneşi canlılığı ile çöreklenip yatan bütün yılanları uyandırıyor. Toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde hava, kuş cıvıltıları ile beraber insan iniltileri ve hırıltıları ile dolu. Dün, neşeli bir kır köşesinde baharın bu iki zıt levhasını yan yana gördüm: Bir tarafta genç hayvanlar oynaşıyor, kuşlar uçuyor; diğer tarafta ise yaşlı hastalar, yorgun iskeletlerin soğumuş kemiklerini güneşte ısıtmakla meşgul. Bahar, bir muhasip gibi, hayata yeni kavuşturduğu mahkûmların sayısını, yaşayanların toplamından çıkartmakta. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A
Çeşitli duyulara seslenme
B
Kişileştirme sanatına başvurma
C
Betimleyici ögeler kullanma
D
Hitaplardan yararlanma
E
Doğayı devinim içinde yansıtma
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel ögeler yoktur?
A
Doğmuşum yanlış bir zamanda, mekanda Ruhum takılmış kalmış örümcek ağlarında
B
Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa Bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez
C
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Bir dakika araba yerinde durakladı
D
Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler
E
Geçiyorum mevsim gibi kapından Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ
11 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git