Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Online Test

Merhaba arkadaşlar , eğitim sistemimiz ezbere karşı olduğundan tarih dersi için şöyle bir yöntem geliştirebilirsiniz. Hangi konu işlenecekse önceden o konuya hazırlık yaparak derse katılıp konu işlendikten sonra da tekrar yapıp o konu ile ilgili mutlaka soru çözün. Bunu yaparken hem online testlerden , hemde çeşitli kaynaklardan yararlanın. Sınavda ki tarih sorularının geneli artık yoruma dayalı olduğu için hangi konudan kaç soru geldi değilde o konunun soruda ki geliş mantığını çözmeye çalışın.  Bu sayede iki şık arasında kalmaktan da kurtulacaksınız 🙂 Bu arada yararlandığınız kaynakların açıklamalı ve çözümlü olmasına dikkat edin , soru bankalarında da aynı şekilde. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

Tebrikler - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kırgızlara ait dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türeyiş Destanı
B
Manas Destanı
C
Tufan Destanı
D
Gılgamış Destanı
E
Alp Er Tunga Destanı
Soru 2
Malazgirt Savaşı’nda saf değiştirerek Selçukluların savaşı kazanmasında etkili olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Peçenekler
B
Hunlar
C
Macarlar
D
Avarlar
E
Oğuzlar
Soru 3
İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletleri ve bunlara ait özelliklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Hazarlar: Museviliği benimseyen ilk Türk devletidir.
B
Karluklar: İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.
C
Kırgızlar: Moğollara boyun eğerek siyasi egemenliklerini kaybetmişlerdir.
D
Peçenekler: İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğudur.
E
Türgişler: İlk defa madeni parayı bastıran Türk topluluğudur.
Soru 4
Türk topluluklarından bazıları farklı dini inanışa sahip olmuşlardır. Bu dinlerin yaşam kültürünü benimsedikten sonra da zamanla milli kimliklerini yitirmişlerdir. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A
Avarlar – Oğuzlar
B
Kıpçaklar – Sibirler
C
Bulgarlar- Macarlar
D
Kırgızlar- Karluklar
E
Hazarlar- Kumanlar
Soru 5
s5
A
Kıpçaklar
B
Köktürkler
C
Uygurlar
D
Avarlar
E
Akhunlar
Soru 6
s6
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
İlk Türk devletlerinin inançlarında görülen dini kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Şaman
B
Balbal
C
Toygun
D
Yuğ
E
Kurgan
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Hazarların özelliklerinden biridir?
A
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.
B
Rusları devlet ve ordu teşkilatında etkilemişlerdir .
C
Parayı kullanan ilk Türk topluluğudur.
D
İlk defa yerleşik yaşama geçmiştir.
E
İlk kez İstanbul’u kuşatmışlardır.
Soru 9
s9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
İlk Türk devletlerinde yönetim anlayışı “ülke hanedanın ortak malıdır” şeklindedir. Bu durum beraberinde bazısorunlara yol açmıştır. Bu anlayış ilk Türk devletlerinde aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaktadır?
A
Taht kavgalarının yaşanmasına
B
Merkezi otoritenin güçlenmesine
C
Sosyal devlet anlayışının yerleşmesine
D
Sınırların genişlemesine
E
Din değiştirmenin kolaylaşmasına
Soru 11
Türkler tarih boyunca farklı sebeplerle anayurtlarından dünyanın değişik bölgelerine göç etmişlerdir. Verilen nedenlerden hangisinin iç faktörlerden kaynaklandığı söylenemez?
A
Kuraklık
B
Hayvan hastalıkları
C
Boylar arası mücadele
D
Çin baskısı
E
Otlakların yetersizliği
Soru 12
İslam ordularının Asya’da ilerlemesine engel olan Türk devletleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Karluklar- Uygurlar
B
Oğuzlar- Kıpçaklar
C
Akhunlar- Avarlar
D
Hazarlar- Türgişler
E
Hazarlar- Peçenekler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git