Türkiye’nin Yer Şekilleri Online Test Soruları Çöz

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya konuları ile ilgili online testler paylaşmaya devam ediyoruz. Gireceğiniz lys, ygs ve kpss sınavında sizlere sosyal bilimler konu başlığı altında sorulacak olan coğrafya sorularının soru sayısı fazla değildir.

Bu nedenle bunu bilen pek çok arkadaşımız coğrafya konularına pek önem vermeden çalışır ve ne yazık ki girdiği sınav da bu soru sayısı az olan derse yanlış cevaplar verir. Çünkü yeterince önemsememiştir.

Oysa şunu unutmamanız gerekir ki her doğru cevap sizi rakiplerinizin bir adım önüne taşıyacaktır. Bu nedenle coğrafya konu testlerini de layığıyla çalışıp çıkmış çözümlü soruları deneme sınavlarını yaprak testleri bol bol çözerek sınava en iyi şekilde hazırlanın.

Türkiye’nin Yer şekilleri I

Tebrikler - Türkiye’nin Yer şekilleri I adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yer şekillerinin genel özelliklerinden biri değildir?
A
Ortalama yükseltisi 1132 m olup batıdan doğuya doğru artmaktadır.
B
Dağlar genel olarak doğu batı yönünde uzanış göstermektedir.
C
Kıyılarda dalga ve akıntıların etkisiyle farklı yer şekilleri oluşmaktadır.
D
Kuzey Anadolu ve Toros Dağları Alp orojenezi kuşağında yer almaktadır.
E
Gelgit etkisiyle oluşmuş kıyı tipleri görülmektedir.
Soru 2
s2
A
Dağların paralel uzandığı kıyılarda oluşmuşlardır.
B
Epirojenik hareketler sonucunda oluşmuşlardır.
C
Fay hatlarının dağılışı ile paralellik gösterirler.
D
Aynı il sınırları sınırları içerisinde yer alırlar.
E
Karstik araziler üzerinde oluşmuşlardır.
Soru 3
Aşağıda verilen ovalarımızdan hangisi oluşumu bakımından bir delta ovasıdır?
A
Merzifon Ovası
B
Erzincan Ovası
C
Düzce Ovası
D
Konya Ovası
E
Silifke Ovası
Soru 4
Akarsular tarafından derince yarılmış ve çevresine göre yüksekte kalan hafif dalgalı düzlüklere plato denilmektedir. Ülkemizin platoları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Teke platosu oluşumu bakımından karstik bir platodur.
B
Anadolu yarımadasının orta kısımlarında yer alan platolarda tahıl tarımı yapılmaktadır.
C
Çatalca Kocaeli platosunda sanayi faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır.
D
Haymana platosu Erzurum Kars platosuna göre daha yüksekte yer almaktadır.
E
Taşeli platosu nüfus yoğuluğuna göre seyrek nüfuslu bir platodur.
Soru 5
Türkiye’de yer şekillerinin oluşumunda hangi dış kuvvet diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
A
Akarsular
B
Rüzgarlar
C
Buzullar
D
Dalga
E
Gelgit
Soru 6
Ülkemizin kıyılarında en yaygın olarak görülen yer şekilleri falezler ve kumsallardır. Aşagıda verilen şehirlerden hangisinin kıyılarında falez oluşumu diğerlerine göre daha fazladır?
A
Trabzon
B
İzmir
C
Mersin
D
Balıkesir
E
Aydın
Soru 7
s7
A
I. ve II.
B
I.ve III.
C
II. ve III.
D
II. ve IV.
E
III. ve IV.
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I. ve II.
E
I. ve III.
Soru 9
s9
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve III.
D
II. ve IV.
E
III. ve IV.
Soru 10
Aşağıda verilen delta ovaları ve bu ovaları oluşturan akarsular eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Bafra Ovası - Kızılırmak
B
Çarşamba Ovası - Yeşilırmak
C
Silifke Ovası - Göksu
D
Çukurova - Küçük Menderes
E
Menemen Ovası - Gediz
Soru 11
Dalga ve akıntıların getirdiği malzemeler zamanla bir koyun önünde birikmesiyle kıyı oku oluşur. Kıyı oku koyun önünü tamamen kapatırsa lagün oluşur. Aşağıda verilen göllerimizden hangisi bu şekilde oluşmuştur?
A
Durusu Gölü
B
Hazar Gölü
C
Tuz Gölü
D
Van Gölü
E
Beyşehir Gölü
Soru 12
Ülkemizdeki platolar üzerinde, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha az yapılmaktadır?
A
Tahıl tarımı
B
Kış turizmi
C
Yayla turizmi
D
Büyükbaş hayvancılık
E
Küçükbaş hayvancılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Türkiye’nin Yer Şekilleri II

Tebrikler - Türkiye’nin Yer Şekilleri II adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla olduğu söylenebilir?
A
Rize ve çevresi
B
Bolu ve çevresi
C
Konya ve çevresi
D
İstanbul ve çevresi
E
Kırklareli ve çevresi
Soru 2
Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir?
A
Çarşamba ovası
B
Haymana platosu
C
Iğdır ovası
D
Sinop yarımadası
E
Teke platosu
Soru 3
s3
A
Çentik vadi
B
Boğaz vadi
C
Kanyon vadi
D
Yatık yamaçlı vadi
E
Geniş tabanlı vadi
Soru 4
s4
A
I. ve II.
B
I. ve IV.
C
II. ve III.
D
II. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 5
Sinop yarımadası ve Kapıdağ yarımadası’nın oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rüzgarların biriktirme faaliyetleri
B
Akarsuların aşındırma faaliyetleri
C
Dalgaların biriktirme faaliyetleri
D
Buzulların aşındırma faaliyetleri
E
Akarsuların biriktirme faaliyetleri
Soru 6
Türkiye’de rüzgarların yer şekilleri üzerindeki şekillendirici etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
A
Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması
B
Karadeniz kıyılarında yıllık yağış miktarının fazla olması
C
Akarsuları havzalarının genellikle açık olması
D
Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması
E
Nemli hava kütlelerinin iç kesimlere kadar ulaşamaması
Soru 7
Aşağıda Türkiye’nin yer şekilleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ülkemizde fiyort tipi kıyılara rastlanmamaktadır.
B
Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu bölgenin kayaç yapısı etkili olmuştur.
C
Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulunmaktadır.
D
Ege kıyılarımızdaki kıyı uzunluğu diğer kıyılarımıza göre daha fazladır.
E
Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır.
Soru 8
s8
A
Mantar kaya
B
Peribacaları
C
Dev kazanı
D
Lapya
E
Mağara
Soru 9
s9
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I. ve II.
E
II. ve III.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarımızda bulunan ovaların ortak özelliği olarak gösterilemez?
A
Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur.
B
Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur.
C
Tarımsal verimlilikleri yüksektir.
D
Toprakların işlenmesi oldukça güçtür.
E
Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır
Soru 12
Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultuda uzanış göstermeleri üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Volkanik platoların geniş yer kaplaması
B
Akarsuların bu yönde aşındırma yapması
C
Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması
D
Kapalı akarsu havzalarının bulunması
E
Arabistan ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu konuyla ilgili bir test daha var >>>  TIKLAYIN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git