AYT Coğrafya Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, coğrafya dersi konularından oluşan yirmi dört soruluk bir çözümlü deneme sınavı ile sizlerleyim. Türkiye’nin yer şekilleri, iklim yapısı, coğrafi konumu gibi coğrafya konularını içeren bu online testimizde soruların çözümünü de sizlerle paylaşarak daha faydalı olmasını sağlamaya çalıştım. Özellikle coğrafya deneme sınavlarında, çözümlü soru bankalarında ya da yaprak testlerinde dersin konusuna göre değişsede grafikli sorular çıkmaktadır. Bunları göz önüne alarak ve tabiki gireceğiniz lys, ygs, kpss ve öss sınavlarını düşünerek o sınav konularını içeren coğrafya deneme sınavı hazırlamış bulunamktayım. Coğrafya deneme sınavımızı katılıp çözümlü coğrafya soru bankamızı çözerek kendinizi gireceğiniz lys ya da ygs sınavına hazırlamış olacaksınız.

LYS Coğrafya Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - LYS Coğrafya Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
1 numaralı soru için açıklama 
Haritada numaralanmış alanlarda görülen biyomlar, A seçeneğinde verilmiştir.
Soru 2
blank
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
2 numaralı soru için açıklama 
Öncüllerde kentler arasında sıcaklıkların farklı olmasının nedenleri C seçeneğinde verilmiştir.
Soru 3
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Akdeniz Bölgesi’nde dağların kıyı çizgisine paralel uzanması ve engebelilik diğerlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Soru 4
blank
A
Orta Fırat
B
Kıyı Ege
C
Antalya
D
Doğu Karadeniz
E
Güney Marmara
4 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de sel ve taşkın olayları yağışın en fazla olduğu Doğu Karadenizde daha çok görülür.
Soru 5
blank
A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
5 numaralı soru için açıklama 
Debilerinin en fazla olduğu ilkbahar sonu yaz başı olan akarsular Kuzeydoğu Anadolu’da yer alır. Burada da çernezyomlar bulunur.
Soru 6
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’nin büyük bir bölümünde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçtiğinden lll. bitkinin yetişme alanı daha geniştir.
Soru 7
blank
A
Çin - Endonezya
B
Hindistan - Türkiye
C
Kanada - Meksika
D
Fransa - Türkiye
E
ABD - Hindistan
7 numaralı soru için açıklama 
Çin ve Endonezya’da nüfus artışının fazla olmasından dolayı nüfus artışını azaltıcı yönde politikalar uygulanır.
Soru 8
blank
A
Konserve
B
Şeker
C
Kağıt
D
Bitkisel yağ
E
Otomotiv
8 numaralı soru için açıklama 
Ham maddesi dayanıklı olup hemen bozulmayan sanayi kollarının kuruluş yeri ham maddenin elde edildiği yerin uzağında kurulabilir.
Soru 9
blank
A
BM
B
Greenpeace
C
AB
D
NAFTA
E
İKÖ
9 numaralı soru için açıklama 
Özellikleri verilen küresel örgüt Greenpeace’dir.
Soru 10

Japonya ve Nijerya’nın özellikleriyle ilgili aşağıdaki

karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A
Nijerya'da görülen iklim çeşitliliği daha fazladır.
B
Tarımda çalışanların oranı Nijerya'da daha fazladır.
C
Kentleşme oranı Japonya'da daha yüksektir.
D
Japonya,Nijerya'ya göre daha çok tarım ürünü ithal eder.
E
Yeraltı kaynakları bakımından Japonya daha zengindir.
10 numaralı soru için açıklama 
Japonya; belki de doğal kaynaklar bakımından dünyanın en fakir ülkelerinden biridir.
Soru 11
blank
A
Roma
B
New York
C
Oxford
D
Johannesburg
E
Mekke
11 numaralı soru için açıklama 
Oxford, diğer kentlere göre Güney Afrika’da bölgesel bir etkiye sahiptir.
Soru 12

Türkiye ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi

diğer dördünün nedenidir?
A
Kuzey ve Güney kıyılarında yağış miktarının fazla olması.
B
Dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması
C
Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde akarsu boyları kısa iken, Ege Bölgesi'nde uzun olması
D
Trabzon, Ordu, Zonguldak ve Antalya limanlarının iç kesimlerle ulaşımının zor olması
E
Ege Bölgesi'nde denizciliğin etki alanının geniş, Karadeniz Bölgesi'nde dar olması
12 numaralı soru için açıklama 
Seçenekler incelendiğinde Türkiye’de dağların genelde doğu-batı doğrultulu uzanması diğer seçeneklerdeki sonuçları ortaya çıkarmıştır.
Soru 13
blank
A
Çalışma çağındaki nüfus içinde aktif nüfus oranının artması
B
Kırsal yerleşme birimlerinin sayısının azalması
C
Yaşlı ve çocuk nüfusu arasındaki farkın azaldığı
D
Nüfusun cinsiyete göre dağılımda dengesizlik oluşması
E
Kentsel alanlardan kırsal alanlara doğru olan göçün artması
13 numaralı soru için açıklama 
Tablodaki veriler incelendiğinde yaşlı ve çocuk nüfus arasındaki farkın azaldığı görülür.
Soru 14
blank
A
Satın alma gücünü
B
Okur yazar oranını
C
Okullaşma oranını
D
Nüfus artış hızını
E
İkincil faaliyetlerde çalışanların oaranını
14 numaralı soru için açıklama 
Nüfus artış hızı azaldıkça diğer seçeneklerdeki özellikler daha kolay gerçekleşebilir.
Soru 15
blank
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
15 numaralı soru için açıklama 
İzohips haritası incelendiğinde rüzgâr enerji santralinin lll;güneş enerji santrali için lV. nokta daha uygundur.
Soru 16
blank
A
Yerel kültür özelliklerinin tanıtımının kolaylaşmasına
B
Bölgeler arasında ekonomik eşitsizliğin ve göçlerin azalmasına
C
Dış turizmden elde edilen gelir miktarının artmasına
D
Kış turizminin yapılmasına elverişli sürenin uzamasına
E
Üçüncül faaliyetlerde çalışan nüfus oranının artmasına
16 numaralı soru için açıklama 
İsviçre’de yapılan çalışmalar sonucu kış turizminin yaygınlaştırılması ve elde edilen sonuçları anlatma paragrafta, kış turizminin yapılmasına elverişli süresinin uzamasıile ilgili bilgiye ulaşılamaz.
Soru 17
blank
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
17 numaralı soru için açıklama 
Güneydoğu Asya ve Batı Avrupa gerek nüfus yoğunlukları gerek tarım ve sanayi faaliyetleri ile küresel ticarette daha büyük paya sahiptirler.
Soru 18
blank
A
I veIl
B
I velII
C
II ve lll
D
lI ve lV
E
lll ve lV
18 numaralı soru için açıklama 
Bor mineralleri ile ilgili verilen paragraftan ll. ve lV. öncüllerdeki bilgilere ulaşılabilir.
Soru 19
blank
A
Trabzon’un yıllık sıcaklık farkının Ankara’dan az olmasının nedeni enlemdir.
B
Erzurum’un yıllık sıcaklık farkının Ankara’dan fazla olmasının nedeni yükseltidir.
C
Antalya’nın yıllık sıcaklık farkının Erzurum’dan az olmasının nedeni denizelliktir.
D
Ankara’nın yıllık sıcaklık farkının İzmir’den fazla olmasının nedeni karasallıktır.
E
Antalya’nın yıllık sıcaklık farkının Ankara’dan az olmasının nedeni denizelliktir.
19 numaralı soru için açıklama 
Trabzon’da yıllık sıcaklık farkının Ankara’dan az olmasının nedeni denize göre konumdur.
Soru 20
blank
A
İnsanların ekosistemlere olan zararı
B
Biyoçeşitliliğin sadece tür çeşitliliği olmadığı
C
Biyoçeşitliliğin azalmasının canlıların yaşam alanlarını bozduğu
D
Geçmişte olduğu gibi gelecekte çok sayıda türün yok olacağı
E
Canlıların yaşam ortamlarının bozulmasının biyoçeşitliliği olumsuz etkilediği
20 numaralı soru için açıklama 
Biyoçeşitlilik ile ilgili verilen paragrafta insanların ekosistemlere olan zararları anlatılmamıştır.
Soru 21
blank
A
Şehirsel ve kırsal kesimde yaşayan kadın ve erkek nüfusun oranına
B
Toplam nüfus içinde şehirsel ve kırsal nüfusun payının birbirine en yakın olduğu yıla
C
Şehirsel ve kırsal kesimde yıllara göre doğal nüfus artış oranına
D
Şehirsel ve kırsal nüfus içindeki aktif nüfus payının yıllara göre değişimine
E
Şehirsel ve kırsal nüfus içindeki yaşlı nüfus oranının yıllara göre değişimine
21 numaralı soru için açıklama 
Grafik incelendiğinde toplam nüfus içinde şehir ve kır nüfus payının birbirine en yakın olduğu yıla ulaşılabilir.
Soru 22
blank
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
22 numaralı soru için açıklama 
blank
Soru 23
blank
A
Sel ve taşkınları azaltması
B
Erozyonun şiddetini azaltması
C
Enerji üretimini sağlaması
D
İçme ve kullanma suyunu sağlaması
E
Balıkçılık yapılması
23 numaralı soru için açıklama 
Hidroelektrik santraller, erozyonun şiddeti azaltmada etkili olmazlar.
Soru 24
blank
A
Kahire
B
Londra
C
Frankfurt
D
Sofya
E
La Paz
24 numaralı soru için açıklama 
Egzoz gazları ve sisin birleşmesi ile Londra tipi hava kirliliği ortaya çıkar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git