Türkiye ‘nin Coğrafi Konumu Online Test

Sevgili Arkadaşlar, Coğrafyada konum denince aklınıza ilk olarak enlem boylam gelmelidir. Bu konuyla ilgili bilmeniz gereken 4-5 çok temel bilgi vardır. 2 enlem arası kaç km vardır, 2 boylam arası kaç dakika vardır, doğuda mı yoksa batıda mı saat ileridir? Türkiye hangi enlem ve boylamda bulunmaktadır? Bir cismin gölgesi ne zaman sıfır olur? Türkiye’ye güneş ışınları 90 derecelik açıyla gelir mi? Gelmiyorsa neden gelmiyor? Oğlak ve yengeç dönencesi hangi enlemlerde başlar? Türkiye’de yaz hangi gün başlar? Gece ve gündüz süresi ne zaman eşit olur?

İşte coğrafi konum denince tüm bunlar aklınıza gelmeli ve bu sorulara cevap verebiliyor olmanız gerekir?

Türkiye 'nin Coğrafi Konumu Online Test

Tebrikler - Türkiye 'nin Coğrafi Konumu Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri ile 26° - 45° Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Buna göre, Türkiye ’nin dünya üzerinde bulunduğu yer aşağıdaki şekillerden hangisinde gösterilmiştir? soru 1  
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye 36° - 42 Kuzey enlemleri ile 26 - 45° Doğu boylamlan arasında yer almaktadır. Verilen coğrafi koordinatlara bakıldığında Türkiye’nin Ekvator’un kuzeyinde başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer aldığı görülür. Cevap: B
Soru 2
2. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle arasındaki kara sınırı en uzundur?
A
A) Bulgaristan
B
B) İran
C
C) Suriye
D
D) Yunanistan
E
E) Irak
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’nin en uzun kara sınınnın bulunduğu ülke Suriye’dir. Cevap: C
Soru 3
soru 3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de ılıman iklimlerin görülmesi, mevsimlerin belirgin olarak yaşanması ve güneş ışınlannın dik açı ile düşmemesi orta kuşakta yer almasının, 21 Haziran’da ise gündüzlerin gecelerden uzun olması Kuzey Yanmküre’de yer almasının sonucudur. Sıcak su kaynaklannın yaygın olması ise yer yapısının kınklı olmasından kaynaklanır. Cevap: E
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Kuzey Yarımküre’de ve orta kuşakta yer almasının bir sonucu değildir?
A
Ilıman iklimlerin görülmesi
B
Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
C
Güneş ışınlannın yatay bir düzleme dik açı ile düşmemesi
D
21 Haziran’da gündüzlerin gecelerden uzun olması
E
Sıcak su kaynaklannın yaygın olması
4 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de ılıman iklimlerin görülmesi, mevsimlerin belirgin olarak yaşanması ve güneş ışınlannın dik açı ile düşmemesi orta kuşakta yer almasının, 21 Haziran’da ise gündüzlerin gecelerden uzun olması Kuzey Yanmküre’de yer almasının sonucudur. Sıcak su kaynaklannın yaygın olması ise yer yapısının kınklı olmasından kaynaklanır. Cevap: E
Soru 5
Türkiye’nin matematik konumunun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
Güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması, kuzeyden esen rüzgârların düşürmesi
B
Batıdan doğuya doğru aynı enlem üzerindeki yerlerin sıcaklıklannın değişmesi
C
Kıyılarda deniz suyu sıcaklığının kuzeye gidildikç azalması
D
Mevsimlerin belirgin olarak görülmesi
E
21 Aralık’ta en uzun gecenin yaşanması
5 numaralı soru için açıklama 
Batıdan doğuya doğru aynı enlem üzerinde gidildiği için güneş ışınlannın geliş açısı aynıdır. Bu durumda sıcaklığın aynı olması gerekir. Ancak yükseltinin artmasından dolayı sıcaklık düşer. Cevap: B
Soru 6
6
A
En uzun gündüzün yaşanması
B
Cisimlerin gölge boyunun en kısa olması
C
Yaz mevsiminin yaşanmaya başlaması
D
En yüksek sıcaklıklann yaşanması
E
Güneş ışınlannın en büyük açıyla gelmesi
6 numaralı soru için açıklama 
Şekilde belirtilen konuma bakıldığında Kuzey Yanmküre’nin güneşe dönük olduğu, güneş ışınlannın Yengeç Dönencesi’ne dik açı ile düştüğü ve Kuzey Kutup Dairesi’nin tamamen aydınlık olduğu görülür. Bu durumlar 21 Haziran tarihinde yaşanır. 21 Haziran tarihinde güneş ışınlan Türkiye’ye en büyük açıyla gelse bile ısı birikimi devam ettiği için en yüksek sıcaklıklar temmuz ve ağustos aylannda yaşanır. Cevap: D
Soru 7
Yükseltisi 500 metrenin altında olan ovalar haritalarda yeşil renkle gösterilmektedir. Buna göre; I. Konya II. Ergene III. İğdır IV. Sakarya ovalarından hangileri, fiziki haritada yeşil renk ile gösterilir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Ergene ve Sakarya ovalarının yükseltisi 500 metreden az olduğu için fiziki haritalarda yeşil renkle gösterilir. Cevap: D
Soru 8
29° Doğu meridyeni üzerinde yer alan İstanbul’da yerel saat 14.30 iken 44° Doğu meridyeni üzerinde yer alan İğdır’da yerel saat kaçtır?
A
12.56
B
13.30
C
14.34
D
15.30
E
16.56
8 numaralı soru için açıklama 
9
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git