Tamlamalar Test – 5

Tamlamalar Test 60

Tebrikler - Tamlamalar Test 60 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Önde zeytin ağaçları(I) neyleyim neyleyim/ Dalları neyleyim?/ Yar yoluna(II) dökülmedik dilleri neyleyim?/ Yar yar... Seni kara saplı bıçak(III) gibi sineme sapladılar/ Değirmen misali döner başım/ Sevda değil bu bir hışım/ Gel, gör beni darmadağın/ Tel tel çözülüp kalmışım/ Yar yar... Canımın çekirdeğinde(IV) diken,/ Gözümün bebeğinde(V) sitem var./ Bu şiirde numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi isim tamlaması değildir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) Reşat Nuri Güntekin'in "Acımak" romanının kahramanı ilkokul öğretmeni Zehra’nın babası ölmüştür. (II) Zehra, yaşlı adamın bıraktığı anı defterini sabaha kadar okur. (III)Annesinin olumsuz tavırları yüzünden ailenin dağıldığını, babasının bu yüzden onu öğretmen okuluna gönderdiğini öğrenir. (IV) İç yüzünü bilmeden düşman olduğu babasının acılarını anlar. (V) Zehra, artık bağışlamayı ve acımayı öğrenmiştir. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlede zincirleme isim tamlaması vardır.
B
II. cümlede belirtisiz isim tamlamasının örneği vardır.
C
III. cümlede isim tamlamasının tamlananı bir sıfatla nitelenmiştir.
D
IV. cümlede hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlamasına örnek vardır.
E
V. cümlede özne yalın bir isimden oluşmaktadır.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
I. Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. II. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. III. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. IV. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerinde belirtisiz isim tamlaması yoktur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IV
D
II ve III
E
I ve IV
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A
Acaba bahar atların da mı kanını zehirliyor?
B
Vadide yaratılış öncesinin sessizliği vardı.
C
Cevapları gayet ikna ediciydi hocamızın.
D
Akıl fukarası insanların planları işlemez.
E
Yayınımızın klasik sorularına onlar da talip.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen isim tamlamasının özelliği doğru açıklanmamıştır?
A
Bir elin nesi var iki elin sesi var. (İlk tamlanan zamirdir.)
B
Adamın iyisi alışverişte belli olur. (Tamlanan adlaşmış sıfattır.)
C
Açın karnı doyar, gözü doymaz. (Tamlanan ortak kullanılmıştır.)
D
Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. (Tamlayan bir sıfatla belirtilmiştir.)
E
Ateşten zehrini tattım bu okun. (Tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir.)
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Göklerde uçan melekler(I)/ Kıskanırlardı bizi(II)/ Bir gün işte bu yüzden göze geldi(III)/ O deniz ülkesinde(IV)/ Üşüdü bir rüzgarından bulutun(V)/ Güzelim Annabel Lee/ Bu şiirde numaralanmış sözlerden hangisi bir kelime grubu değildir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Yıkıcı bir aşk(I) bu,/ Yıkıyor milletin ortasına(II)/ Tutku yükünü(III)./ Bölücü bir aşk,/ Ekmeği suyu bölüyor/ Günde üç öğün(IV)./ Hain bir aşk bu,/ Sizin eve(V) hırsız girer/ Onunkine polis./ Bu şiirde numaralanmış söz öbeklerinden hangileri isim tamlaması değildir?
A
I ve III
B
III ve IV
C
IV ve V
D
II ve III
E
I ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
(I) Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen bir araştırmadır başlamış kafasında, o güne dek incirlerinden almadığı bu koku nerden gelebilir diye. (II) Merakını gidermek için kalkmış sofradan, incirlerin toplandığı yeri görmek istemiş. (III) Sofradan niçin kalktığını duyan hizmetçi kadın gülmüş: "Boşuna zaman kaybetmeyin, incirleri bal çanağına koymuştum toplarken." (IV) Demokritos’un canı sıkılmış bu araştırma fırsatını kaçırdığı, bir merak konusu elinden alındığı için. (V) "Hadi be sen de!" demiş hizmetçi kadına, "Keyfimi kaçırdın ama ben yine de bal kokusu incirde kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım." Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlenin nesnesinde belirtisiz ad tamlaması vardır.
B
II. cümlede edat grubu zarf tümleci görevindedir.
C
III. cümlede isim tamlamasının tamlananı yönelme durum eki almıştır.
D
IV. cümlede isim tamlamasının tamlananı deyim içerisinde yer almıştır.
E
V. cümlede birden fazla belirtisiz isim tamlamasına örnek vardır.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
(I) Bilim insanları ilk kez laboratuvarda yılan zehri ürettiler. (II) Gerçek hayattaki yılanların üremesine ihtiyaç duyulmadan ilaç ve panzehirlerini geliştirebilmenin yolunu açtılar. (III) Toksinler, basitleştirilmiş insan organlarının büyümesinden uyarlanmış bir süreci takiben organoidler adı verilen mini bezlerden üretildi. (IV) Araştırmacılar tarafından yapay olarak geliştirilen zehir bezleri içinde en az dört farklı hücre türü tespit edildi. (V) Ayrıca üretilen zehir peptitlerinin biyolojik olarak aktif olduğunu ve canlı yılan zehrindekilere yakından benzediğini doğrulayabildiler. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlede birden fazla belirtisiz isim tamlaması vardır.
B
II. cümlede hem sıfat hem de isim tamlamasına örnek vardır.
C
III. cümlede isim tamlamasının tamlananı bir sıfatla nitelenmiştir.
D
IV. cümlenin yüklemi bir söz grubudur.
E
V. cümlede belirtisiz isim tamlaması nesnenin içinde yer almıştır.
9 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git