Ses Bilgisi Online Test

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Sizlere Ses Bilgisi Konusu İle İlgili 15 Sorudan Oluşan Online Test Hazırladım. Arkadaşlar Sizlere Tavsiyem Derslerin Planını Dengeli Yapın Belli Derslere Ağırlık Vererek Çalışılması Gereken Diğer Dersleri İhmal Etmeniz Amacınıza Ulaşmanızı Güçleştirir. Günlük Çalışma Saati Herkesin Farklıdır. Bu Sizlerin Kapasitesi ve Derslerdeki Eksikliğinize Göre Değişir. Günlük Ortalama 4-5 Saat Çalışmak Yeterli Olabilir. Ara Vermeden Yapılan Uzun Süreli Bir Çalışma da, Sık Aralarla Uzun Dinlenmeli Olarak Yapılan Çalışma da Verimsiz Olur. Başarılar Dilerim.

Ses Bilgisi Online Test

Tebrikler - Ses Bilgisi Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Söyle sevda içinde türkümüzü Aç bembeyaz bir yelken Neden herkes güzel olmaz Yaşamak bu kadar güzelken Verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Ünlü düşmesi
B
Ünsüz benzeşmesi
C
Ünlü değişimi
D
Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük
İpucu:
p, ç, t, k sert ünsüzlerinden biriyle biten bir sözcükten sonra, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, sert ünsüzler yumuşar. Ama bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama görülmez. Bu şiirde de “iç” sözcüğü “-i” ekini aldığında “-ç” sesinde yumuşama olmamış.
E
Ünsüz türemesi
Soru 2
Kafanı boş bir testiye vur. Eğer boş olduğuna işaret eden bir ses çıkarsa, bu boş olanın mutlaka testi olduğu anlamına gelmez. Yukarıdaki parçada kaç yerde ulama yapılmıştır?
A
1
B
2
C
3
İpucu:
Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde “arada hiçbir noktalama işareti yoksa” ulama gerçekleşir. Bu parçada da “boş olduğuna”, “işaret eden”, “boş olanın” sözcükleri arasında ulama vardır.
D
4
E
5
Soru 3
Kimi zaman “y” kaynaştırma ünsüzü, iki sözcüğün arasına girer ve ikinci sözcüğün başındaki ünlüyü düşürür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A
Bir dosta sarılıp ağlamayı özlemişim.
B
Su, akışıyla inatçı kayaları oyar.
İpucu:
Soruda verilen açıklama şu tarz kullanımı bulmanızı istiyor: “evi” sözcüğünü “ile” sözcüğüyle kullandığımızda “ile”nin başındaki “-i” düşerek “-y”e dönüşür. “deli-y-se”, “sözü-y-le” “öyle-y-se” örneklerinde olduğu gibi. Soruda da 2. seçenekte “akışı-y-la” sözünde aynı kullanım vardır.
C
Gerçekçi olmak, yaşama karşı bir meydan okuyuştur.
D
Yaşam, sonuna kadar savaş vermeye değer.
E
Er geç çürüyüp toprak olacak bedenimiz.
Soru 4
Dünya ikimiz için yaratıldı Üç milyar insan, iş olsun diye geldi yeryüzüne Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A
Ünlü düşmesi
B
Ünsüz yumuşaması
C
Ünsüz benzeşmesi
D
Ünlü daralması
İpucu:
“a, e” ünlüleriyle biten sözcükler, “-yor” ekiyle karşılaştıklarında daralarak “ı, i, u, ü”ye dönüşürler. Bu ünlü daralması kuralına aykırılık gösteren üç sözcük vardır: “de-”, “ye-”, “ne”. Bu sözcükler “-yor” ekini almadan sadece “-y” sesi nedeniyle de daralma gösterirler. “de-y-en, di-y-en”, “ye-y-ecek, yi-y-ecek”, “ne-y-e, ni-y-e” örneklerinde olduğu gibi. Soruda da “di-y-e” sözcüğünde daralma meydana gelmiştir.
E
Ünlü türemesi
Soru 5
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
İlk soruda yaptığımız açıklamayı bu soruda da kullanabiliriz: * çeşit-i: çeşidi * soğuk-u: soğuğu * aydınlık-ı: aydınlığı * aşk-ı: aşkı * karanlık-ı: karanlığı
E
E ŞIKKI
Soru 6
Anlamıyor musun? Sen sevildiğin için güzelsin bu kadar, Ben sevilmediğimden böyle çirkinim. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A
Ünlü türemesi
B
Ünlü daralması
İpucu:
“anlama-yor” sözcüğünde 4. soruda açıklandığı şekilde ünlü daralması olur.
C
Ünsüz türemesi
D
Ünsüz benzeşmesi
E
Ünsüz düşmesi
Soru 7
Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu ses olayını örnekleyen bir kullanım vardır?
A
Evin boruları sızdırıyordu, tavan da küflerle doluydu.
B
Mafyayla bağlantısı olduğundan şüpheleniyordu.
C
Pişmanlık bir sızı gibi tüm bedenine yayılıyordu.
D
Onun hazin hikayesini öğrenmek istemiyordu.
İpucu:
“isteme-yordu” sözcüğünde ünlü daralması vardır.
E
Artık en yakın arkadaşlarına bile soğuk davranıyordu.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A
Daha önce de bu tarz kitaplar okumuştu.
B
Kötü bir başlangıç yaparsan işin hiç düzgün gitmez.
C
Sünnetçiden kaçıp ağacın tepesine çıkmıştı.
İpucu:
“ağaç-ın”, “ağacın”. Sözcüğün sonundaki “-ç” ünsüzü yumuşayarak “-c” ünsüzüne dönüşmüştür.
D
Göğsümdeki ağrı geçmek bilmedi.
E
Bu haberi gazetede geçen hafta görmüştüm.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır?
A
Sanki bir rüyadan uyanıyor.
B
Gerçek adını kullanmıyor.
C
Çoğunlukla dersi dinlemezdi.
D
Keşke kendisini affedebilse.
İpucu:
* “uyu-” fiili “-an” ekini aldığında sonundaki ünlü düşer: “uyan” * “kullanma-yor” ünlü daralması örneğidir. * “çok-unlukla” sözcüğünde “-k” sesi ünlüyle başlayan ek aldığında yumuşar. * “af ve et-” sözcükleri birleştiğinde “f” sesinde ünsüz türemesi olmuş. Ayrıca “et-” fiili “-ebil-” yardımcı eylemiyle birleştiğinde ünsüz yumuşaması olmuş. * “alın-ım” sözünde ikinci hecedeki dar ünlü düşmüş: “alnım”.
E
Alnımdaki damar aniden zonkladı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
A
Üstüme yeşil bir battaniye örtmüş.
B
Aile içi şiddetin anlatıldığı film, herkesi etkiledi.
C
Saatler süren uzun bir yolculuk yapmış gibi yorgunum.
D
Koltuğa oturuyorum ve aynı anda kapı çalıyor.
E
Saatimi bulamıyorum, bir yerde düşürmüş olmalıyım.
İpucu:
“olmalı-y-ım” sözünde “y” kaynaştırma sesi iki ünlü arasında kullanılmış.
Soru 11
Sonunda “p,ç,t,k” sert ünsüzleri bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman, sonlarındaki sert ünsüzler yumuşayarak “b,c,d,g/ğ” olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
A
Saatlerdir bir şey yemedim, çok açım.
İpucu:
İlk soruda yapılan açıklamadan hareketle bu soruda da “aç-ım” sözcüğünde ünlüyle başlayan ek gelmesine rağmen sert ünsüzde yumuşama olmadığını görüyoruz.
B
Bu son akşamımız olacak.
C
Evin döşemeleri gıcırdıyordu.
D
Hayatında mutluluğa en çok yaklaştığı andı.
E
Başkalarının yanında övünmek ayıptır.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok ses olayı vardır?
A
Hiçbir şey yazılmaya değer gelmiyor artık.
B
Her türlü umutsuzluktan yıkılmış bir haldeyim.
C
Ülkenin bütün aklı başında yazarları medyaya küskün.
İpucu:
* “gelme-yor”: Ünlü daralması * “umutsuzluk-dan”: Ünsüz benzeşmesi * “akıl-ı”: Ünlü düşmesi, “küs-gün”: Ünsüz benzeşmesi * “gelmedik-i”: Ünsüz yumuşaması * “yaratık-ı”: Ünsüz yumuşaması
D
Yüzümün kendisine hiç de yabancı gelmediğini söyledi.
E
Yaratığı insan kılan kesinlikle sevgidir.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ses olayı yoktur?
A
Ilık bir rüzgar yüzünü okşuyordu.
B
Saatlerce kıpırdamadan yıldızları seyretti.
C
Öğleye doğru ağrısı iyice arttı.
D
Gelenler arasında İngilizler çoğunluktaydı.
E
Gece yarısından sonra sohbete devam etmediler.
İpucu:
* “okşa-yor”: Ünlü daralması * “seyir ve etmek” sözcükleri birleştiğinde ünlü düşmesi olur. “et-” fiili “-di” ekini aldığında da ünsüz benzeşmesi olur: “etti” * “art-dı”: Ünsüz benzeşmesi * “çok-unluk”: Ünsüz yumuşaması
Soru 14
Ömrün gecesinde sükun, aydınlık Boşalan bir seldi avuçlarından Bir masal meyvesi gibi paylaştık Mehtabı, kırılmış dal uçlarından Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünsüz yumuşaması
B
Ünlü düşmesi
C
Ulama
D
Ünsüz benzeşmesi
E
Ünlü daralması
İpucu:
* “mehtap-ı”: Ünsüz yumuşaması * “ömür-ün”: Ünlü düşmesi * “dal uçlarından”: Ulama * “paylaş-dık”: Ünsüz benzeşmesi
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayı yoktur?
A
Kazadan bahsetmek istemiyordu kimse.
B
Babamın yokluğu belli oluyordu.
C
Kapının arkasında beklemeyi tercih etti.
D
Akşam üzeri odun toplamak için evden ayrıldı.
E
Keşke zamanı geri almanın bir yolu olsaydı.
İpucu:
* “bahis ve etmek”: Ünlü düşmesi, “isteme-yor”: Ünlü daralması * “yokluk-u”: Ünsüz yumuşaması * “et-di”: Ünsüz benzeşmesi * “ayır-ıl”: Ünlü düşmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git