Sözcük Türleri (Karma) Test – 2

Sözcük Türleri (Karma) Test 87

Tebrikler - Sözcük Türleri (Karma) Test 87 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde ikileme ad görevinde kullanılmıştır?
A
Burada akıllı uslu dur, kimseye karışma.
B
Benimle böyle ileri geri konuşamazsın.
C
Bana ailemden mal mülk kalmadı.
D
Çamura bata çıka ilerliyorduk.
E
Üzerinde eski püskü bir kazak vardı.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
1. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,/ 2. Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu/ 3. Bu derde düşmeden önce./ 4. Bir yer var, biliyorum;/ 5. Her şeyi söylemek mümkün;/ 6. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;/ 7. Anlatamıyorum./ Bu şiirde numaralanmış dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
1. ve 3. dizelerde işaret zamiri vardır.
B
3. dize tümden zaman zarfıdır.
C
4 ve 5. dizede belgisiz sıfat vardır.
D
6. dizede miktar zarfı vardır.
E
7. dize birleşik fiilden oluşmaktadır.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Gömleğin tüm(I) düğmelerini(II) yanlış iliklemek gibi(III) bir şeydir bazı(IV) insanları sevmek. En başından beri(V) yanlış yaptığını sonuna gelmeden anlayamıyorsun. Bu parçadaki altı çizili sözcükler, türleri yönüyle ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği farklı bir görevde kullanılmıştır?
A
Bu kadar ince bir soruyu herkes çözemez.
B
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
C
Burada sana göre bir elbise mutlaka vardır.
D
Bacak kadar boyuyla bize dikleniyordu.
E
Kömür gibi gözleri ile bize gülümsüyordu.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " yiyecek " sözcüğü tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A
Evlerinde yiyecek bir lokma ekmekleri bile yoktu.
B
Tarihi geçmiş yiyecekleri fakirlere verdiler.
C
İçinde yiyeceklerin de olduğu iki koli getirdi.
D
Öğle arasında yiyeceğinin yarısını aç arkadaşına verdi.
E
Afrika'ya yiyecek yardımı için bağış toplandı.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Elinde olmayan şeyler(I) için üzülüyorsan seni(II) üzen bu(III) şey değil(IV), onun(V) hakkındaki düşüncendir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir değildir?
A
I ve II
B
III ve IV
C
III ve V
D
II ve III
E
II ve V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
(I) Romanı, yazarın yanına oturup uslu uslu hikâyeyi dinler gibi okudum. (II) İlk defa bir romanın bu kadar içinde hissettim kendimi. (III) Olayları izleyen o gölge bendim sanki. (IV) Öyle içten öyle sıcak anlatılmış ki olaylar kendini kaybetmemek mümkün değil. (V) Acaba benim de etkileyici bir hikâyem var mıdır diye düşünmeden edemiyor insan. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlede ikileme zarf görevindedir.
B
II. cümlede bir edat grubu isim tamlamasının tamlananının sıfatı olmuştur.
C
III. cümlede zamir yüklem olmuştur.
D
IV. cümlede "öyle" sözcüğü sıfat görevindedir.
E
V. cümlede bir isim, hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
(I) İnsanlar, birbirini ne kadar iyi anlıyorlardı. (II) Bir de ben bu hâlimle kalkıp başka bir insanın kafasının içini tahlil etmek, onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyordum. (III) Dünyanın en basit, en zavallı hatta en ahmak adamı bile insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir. (IV) Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz? (V) Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin niteliği hakkında söz söylemekten kaçındığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz? Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlede "ne kadar" edat grubu sıfat görevindedir.
B
II. cümlede tamlayanı zamirden oluşan belirtili isim tamlamasına örnek vardır.
C
III. cümlede birden fazla bağlaç vardır.
D
IV. cümlede hem belgisiz zamirin hem de işaret zamirinin örneği vardır.
E
V. cümlede soru zarfı vardır
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde yapılan açıklamayla verilen örnek bağdaşmamaktadır?
A
Niteleme sıfatlarının önündeki isim düşerse sıfat adlaşır: Simitçi, bize iki simit verir misin?
B
Tamlayan ekinden sonra gelen -ki eki zamirdir: Benim puanım Murat'ınkinden daha yüksek.
C
“Bir” sözcüğü “herhangi bir” anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat olur: Bir gün bu yaptıklarına pişman olacaksın.
D
Bir ad, hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir: Gel, sana demli bir çay ısmarlayayım.
E
Sıfatlar, adılları niteleyebilir: Dürüst birini işe almak istiyorum.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
O zamana kadar bütün insanlardan esirgediğim alaka, hiç kimseye karşı tam manası ile duymadığım sevgi; sanki hep birikmiş ve muazzam bir kütle halinde şimdi bu kadına karşı meydana çıkmıştı. Ondan başka kimseyi düşünemez olmuştum. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi edat değildir?
A
kadar
B
başka
C
ile
D
hep
E
karşı
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
"Çisil çisil yağmurlarla gelen gül yüzlüm, Akça pakça süt kokulum, ah yosun gözlüm! Nen yağmur yüzlüm, nen yosun gözlüm!" Bu parçada, I. İkileme II. İlgeç III. Ünlem IV. Bağlaç V. Fiil sözcük türlerinden hangileri yoktur?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
II ve IV
E
IV ve V
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Acı, gidenin değil kalanın hikayesidir ve hikayeyi hep kalanlar bitirir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Ortak köklü sözcük
B
Adlaşmış sıfat-fiil
C
Zarf
D
Basit fiil
E
Hem iyelik eki hem de ek-fiil almış isim
12 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git