Ses Bilgisi Test (Ses Olayları) – 3

Ses Bilgisi Test 111

Tebrikler - Ses Bilgisi Test 111 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten bazı kelimeler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında sondaki bu sert ünsüzler yumuşayarak "b, c, d, g, ğ"ye dönüşür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimi olmamıştır?
A
Okuduğum kitaplarda böyle bir bilgi yok.
B
Sen, benim kalbimde sönmeyen bir ateştin.
C
En güzel üzümleri bu bağdan toplayabilirsin.
D
Sınav sonucunu görmeden yorum yapmam doğru olmaz.
E
Babam, dün duvarda asılı tüfeği alıp gitti.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Sana çirkin demedim ben sana kafir demedim./ Bence dinin gibi küfrün de mukaddesti senin./ Yaşadın beş sene kalbimde misafir demedim./ Bu firar, aklına nerden ne zaman esti senin?/ Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek yoktur?
A
Ünlü düşmesi
B
Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük
C
Ulama
D
Ünsüz yumuşaması
E
Ünsüz düşmesi
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Beni hep yedekte(I), hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra(II) bırak, Zannetme(III) ki pişmanlık, mutluluk kadar ırak! Sanma ki hüsranını görmeye(IV) ömrün(V) yetmez. Numaralandırılmış sözcüklerle ilgili olarak yapılan hangi açıklama yanlıştır?
A
I. sözcükte ünsüz benzeşmesi olmuştur.
B
II. sözcükte ünlü türemesi olmuştur.
C
III. sözcükte ünsüz türemesi olmuştur.
D
IV. sözcükte kaynaştırma harfi vardır.
E
V. sözcükte ünlü düşmesi olmuştur.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın/ Bağrımda(I) da yanmadık bir yer bırakmadan git/ Bir yarın göçtüğünü(II), çöktüğünü(III) bir dağın/ Görmemek istiyorsan(IV) ardına(V) bakmadan git/ Numaralandırılmış sözcüklerle ilgili olarak yapılan hangi açıklama yanlıştır?
A
I. sözcükte hem ünlü düşmesi hem de ünsüz yumuşaması olmuştur.
B
II. sözcükte kaynaştırma harfi kullanılmıştır.
C
III. sözcükte hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması olmuştur.
D
IV. sözcükte ünlü daralması olmuştur.
E
V. sözcükte ünsüz yumuşaması olmuştur.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelemez, iki ünlü sesin yan yana gelmesini gerektiren durumlarda araya kaynaştırma harfleri (y, ş, s, n) girer. Buna göre, aşağıdaki cümlelerde tırnak içinde verilen sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A
Bir şey var aramızda Onu buldukça kaybediyoruz "isteyerek"
B
"Avareyim", asûdeyim, yorgunum Bilmiyorum neden sana vurgunum
C
Yine gecikmişim, bağışla sevgilim "Sevgiye" on kala, ölüme beş
D
Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda "tutuyorum"
E
Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz Yazdığım bütün şiirler sana "başlayan" bir kitap için
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Sana bakmak, bütün rastlantıları/ reddedip bir mucizeyi/ Anlatmaktır./ Sana bakmak, Allah’a inanmaktır./ Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek yoktur?
A
Ulama
B
Ünsüz türemesi
C
Kaynaştırma harfi
D
Ünsüz benzeşmesi
E
Sözcük kökünde ünlü değişikliği
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdaki tırnak içinde verilen cümlelerin hangisinde "ünsüz türemesine" örnek sözcük kullanılmıştır?
A
Bu "pillerin" ömrü çabuk tükenir.
B
Hangi "özelliklere" sahip bir araba alacaksın?
C
Senin hangi "hazzın" esiri olduğunu biliyorum?
D
Ne kadar "berrak" bir su değil mi?
E
Giderken tozu dumana "kattın".
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdaki tırnak içinde verilen sözcüklerden hangisinde, "türetilirken ünlü düşmesi" olmuştur?
A
"Kavrul" ama tütme, hiçbir göz görmesin.
B
Bu konuda benim "fikrimi" hiç sordun mu?
C
Öyle bir baktı ki "aklımı" başımdan aldı.
D
Dervişin fikri neyse "zikri" de odur.
E
Bir el, "omzuna" usulca dokundu.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Sana kullanılmamış bir gök getirsem/ Haftalar ellerimde ufalanıyor/ Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem/ Ben sana mecburum sen yoksun/ Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden/ Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun/ Bu şiirde, I. Ünsüz yumuşaması II. Ünlü değişimi III. Ünlü daralması IV. Ünsüz türemesi V. Ünsüz düşmesi ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur?
A
I ve II
B
II ve V
C
I ve V
D
III ve IV
E
I, II ve V
Soru 10
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ulama"ya örnek bir kullanım yoktur?
A
Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
B
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu
C
Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin
D
Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor
E
İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
"Gecenin kuytu köşelerine saklanmıştı ömrümün narin çiçeği." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Kaynaştırma harfi
B
Ünsüz benzeşmesi
C
Ünlü düşmesi
D
Ünlü daralması
E
Ünsüz yumuşaması
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlüsü düşmüş bir kelime yoktur?
A
Ayrıldık sevgilim doymadım sana.
B
Ne cismin kaldı bende ne de adın.
C
Kalan mutlu küsuratlar ile yetindim, seyrek şubatlar gibi.
D
Kavrulsun tenim, hasret alsın beni benden.
E
Haram kıldım, seni sevmeyi gönlüme.
12 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git