Sözcük Türleri (Karma) Test – 1

Sözcük Türleri (Karma) Test 86

Tebrikler - Sözcük Türleri (Karma) Test 86 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
En ağır işçi benim./ Gün yirmi dört saat/ Seni düşünüyorum./ Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Zarf
B
Sıfat
C
Fiil
D
Ek-fiil
E
Tamlayan eki
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Demek ki senin için aşk değil yalan idim/ Acırım heder olan o en güzel yıllara./ Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Bağlaç
B
Zamirle öbekleşmiş edat
C
İşaret zamiri
D
Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış çoğul isim
E
Sıfatı derecelendiren zarf
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Başım çığlıklı bir çocuk, onu nasıl avutsam?/ Ne yapsam da ölümü bir saatçik unutsam?/ Bu dizede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Zamir
B
Zarf
C
Sıfat
D
Bağlaç
E
İlgeç
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Kişinin(I) hayatı(II), düşünün(III) rengine(IV) boyanmıştır(V). Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Neyi bastırdıysan göğsüne,/ Göğsünü soludukça büyüyen odur./ Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örneği yoktur?
A
Zamir
B
Ek-eylem
C
Eylem
D
Fiilimsi
E
İsim
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Galiba(I) hayatta en(II) büyük(III) pişmanlığım, yanlış(IV) insanlara(V) iyi davranmış olmam. Bu cümlede altı çizili sözcükler türü yönüyle ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
(I) Elmasın sertliği, saflığının da nedenidir. (II) İçine ışıktan başkası girmez. (III) Yansıttığı, aldığından fazladır. (IV) Her şeyi kesebildiği hâlde hiçbir şey tarafından kesilemez. (V) Bir elmas ancak bir başka elmas tarafından kesilebilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
I. cümlede belirtili isim tamlaması vardır.
B
II. cümlede sıfat kullanılmıştır.
C
III. cümlede fiilimsi kullanılmıştır.
D
IV. cümlede belgisiz zamir vardır.
E
V. cümlede ilgeç kullanılmıştır.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Gözyaşı ile yıkanan bir yüzden daha temiz bir yüz olamaz. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Birleşik isim
B
Edat
C
Zarf
D
Sıfat
E
Bağlaç
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini,/ Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara,/ Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı,/ Dizlerinin yerine dayasaydım taşlara./ Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Edat
B
Bağlaç
C
Şahıs zamiri
D
Miktar zarfı
E
Belgisiz sıfat
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Bir(I) eski(II) Acem şairi:/ "Ölüm adildir." diyor./ Yakup, ne(III) güzel güldünüz iki gözüm./ Yaşarken bir kere olsun böyle(IV) gülmemişsinizdir./ Fakat(V) bekleyin(VI), bitsin sözüm./ Bir eski Acem şairi:/ "Ölüm adil..."/ Şişeyi bırakın Ahmet Cemil./ Boşuna(VII) hiddet ediyorsunuz./ Biliyorum, ölümün adil olması için(VIII) hayatın adil olması/ lâzım, diyorsunuz./ Bu şiirde numaralanmış sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
I. II. ve VII. sözcükler sıfattır.
B
III. ve IV. sözcükler zarftır.
C
V. sözcük bağlaçtır.
D
VI. sözcük emir kipiyle çekimlenmiş fiildir.
E
VIII. sözcük edattır.
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
Bugüne dek(I), ne(II) yazdığım kitapların ya da onlardan birinin ne de okuduklarımın ya da(III) onlardan birinin(IV) insanın yaşamını değiştirebileceğine inandım. İlki için(V)kişioğlunun kibirle alıklığı, ikincisi içinse inançla alıklığı buluşturması yeterlidir. Bu parçada numaralanmış sözcükler türü yönüyle ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Nasıl(I) bir his biliyor musun ?/ Oda geniş ama(II) sığamıyorsun./ Bak, kapı orada(III) ama çıkamıyorsun./ Pencere açık ama nefes(IV) alamıyorsun./ Bu şiirde numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A
Şıkkı
B
Şıkkı
C
Şıkkı
D
Şıkkı
E
Şıkkı
12 numaralı soru için açıklama 
Soru 13
(I) Kitapları ve faydasızlığını aslında kitap delilerine anlatmak gerekmez. (II) Onlar, bunun zaten farkında kalarak yaşayan insanlardır. (III) Kitabın varoluşundan, bizim bulunduğumuz yerde bulunuşundan öte bir faydasını aramak şart değildir, bilirler. (IV) Kitap deliliği, yararcılığın aşıldığı noktadan başlar. (V) Ne yazık ki bir kitap delisi olamadım ben, varlıklarının yarattığı huzurla yetinmeyi öğrenemedim. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlede belirtisiz isim tamalaması vardır.
B
II. cümlede özne, şahıs zamirinden oluşmaktadır.
C
III. cümlede belgisiz sıfat vardır.
D
IV. cümlede belirtisiz nesne, belirtisiz isim tamlamasından oluşmuştur.
E
V. cümlede belgisiz sıfat, belirtisiz isim tamlamasını belirtmektedir.
13 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git