Sitoplazma ve Organeller 2 Online Test

Merhaba arkadaşlar , Biyoloji dersi çoğu arkadaşımızın zorlandığı bir derstir. Bu dersi kolaylaştırmak için ezber yapmamalı ezber yerine periyodik zamanlarda tekrar yapılıp soru ile pekiştirilmelidir mutlaka. sorumlu olduğumuz 13 sorunun üstesinden gelebilmek için gereken özeni göstermemiz şart. Tablo ve grafiklerin olduğu sorularda öncelikle soru kökü okunmalıdır sonra grafik veya tablo her ne ise incelenmelidir. Bazı sorular bütün konuları kapsayan sorular olabilir bu sebeple derse bütünüyle hakim olmak gerekir. Fdd , Final , Güvender , Fem yayınlarının çözümlü soru bankalarından yararlanabilirsiniz ve online testlerden bol bol soru çözebilirsiniz. Bu kriterleri gerçekleştirdiğiniz zaman soru kaçırmamış olacaksınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Sitoplazma ve Organeller II-9. Sınıf Biyoloji Online Test

Tebrikler - Sitoplazma ve Organeller II-9. Sınıf Biyoloji Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III, ve IV
Soru 2
Hücre iskeleti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Hücre içi organizasyonu sağlar.
B
Kromozomların hareketini sağlar.
C
Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar.
D
Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır.
E
Organellerin hücre içinde yer değişimini sağlar.
Soru 3
s3
A
Lökoplast
B
Mitokondri
C
Kromoplast
D
Golgi cisimciği
E
Endoplazmik retikulum
Soru 4
s4
A
ATP sentezi yapabilir.
B
Tek katlı zar yapısına sahiptir.
C
Madde iletiminden sorumludur.
D
Üzerinde ribozom bulundurabilir.
E
Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanır.
Soru 5
Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur?
A
Lizozom
B
Ribozom
C
Koful
D
Golgi
E
Sentrozom
Soru 6
Kloroplast organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Kendini eşleyebilir.
B
Çift katlı zara sahiptir.
C
ATP sentezi gerçekleştirebilir.
D
İçini dolduran sıvı stromadır.
E
Fotosentetik tüm canlılarda bulunur.
Soru 7
s7
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, ve IV
Soru 8
s8
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9
Aşağıda verilen organellerden hangisi gelişmiş bir hayvan hücresinin bölünmesi sırasında sayıca iki katına çıkar?
A
Koful
B
Ribozom
C
Mitokondri
D
Kloroplast
E
Sentrozom
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmayabilir?
A
Mitokondri
B
Sentrozom
C
Koful
D
Ribozom
E
Golgi cisimciği
Soru 12
S12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git