Ses Bilgisi, Yazım Yanlışları ve Noktalama İşaretleri

Merhaba Sevgili ÖSS, YGS, LYS, KPSS, AÖL, SBS Adayları

Sizlere Sayfamızda Ses Bilgisi, Yazım Yanlışları ve Noktalama İşaretleri’nden Oluşan 15 Soruluk Bir Deneme Hazırladım.Her Derst Olduğu Gibi Türkçede de Bilgi Çok Önemlidir. Öncelikle Konuyu Bilmek ve İyice Kavramak Gerekir. Özellikle Dilbilgisi Konuları İyice Öğrenildikten Sonra Sorular Çözülmelidir. Bu Nedenle Konuyu Öğrenmeden Çözülen Soruların Bir Faydası Yoktur. Ayrıca Konuları Sırasına Göre Takip Etmek Gerekir. Bir Konuyu Öğrenmeden Daha İleriki Konuya Geçmemek Gerekir. Çünkü Önceki Konularda Yer Alan Bilgiler, Sonraki Konuları Öğrenmede Büyük Etkiye Sahiptir. Başarılar Dilerim.

SES - YAZIM - NOKTALAMA ONLİNE DENEME SINAVI

Tebrikler - SES - YAZIM - NOKTALAMA ONLİNE DENEME SINAVI adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A
Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını taşırdı.
B
Bu konuda onun da fikrini almak istedi.
C
Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.
İpucu:
İki heceli kimi sözcükler, arkalarına ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcüklerin ikinci hecelerindeki dar ünlüler (i, ı, ü, u) düşer. Bu ses değişikliği yazıya da geçer. Örneğin, karnı, kıvrım, alnına, devrik, kaynata, sabrı, oynamak... Bu soruda C seçeneğinde “göğüsü” sözcüğü yanlış yazılmıştır; çünkü bu sözcükte hece düşmesi de dediğimiz bu ünlü düşmesi olur ve sözcük “göğsü” yazılır.
D
Ona bir armağan vererek gönlünü almaya çalıştı.
E
Çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemişti.
Soru 2
I. Öğretmen, öğrencilerine öğütlerde bulunuyordu. II. Size sonsuz güvenim var, dedi ve gitti. III. Hayır, onu hiç görmedim. IV. Ayşen, en iyi arkadaşım, bana bir hediye almış. V. Kalem, kılıçtan üstündür. Bu cümlelerden hangisinde virgül (,) aynı görevde kullanılmıştır?
A
I. ve II.
B
II. ve III.
C
III. ve IV.
D
IV. ve V.
E
I. ve V.
2 numaralı soru için açıklama 
Bu soruda virgülün çeşitli görevleri örnekleniyor. Virgül, özneyi vurgulamak amacıyla özneden sonra kullanılır. I. cümlede “Öğretmen”, V. cümlede“Kalem” sözcüğü öznedir. Aslında yanıtı bulmuş olduk. Virgül I. ve V. cümlelerde aynı görevde kullanılmış. II. cümledeyse tırnak işaretine alınmamış aktarma cümleden sonra kullanılmış. III. cümlede onay ya ret sözünden sonra kullanılmış; böyle sözlerden sonra cümle devam ediyorsa virgül kullanılmalıdır. IV. cümledeki virgül arasözün başında ve sonunda kullanılmış; cümlenin öğesi olmayan açıklayıcı söz öbeklerine arasöz, aracümle denir; bunların başına ve sonuna ya virgül ya da kısa çizgi konur.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
A
Düştüğü çıkmazdan bir türlü kurtulamıyordu.
B
Yiyecekleri dolaba koymayı unutma.
C
Yolun karşısındaki adam durmadan bizi gözlüyor.
D
Birkaç gündür seni çok durgun görüyorum.
İpucu:
“a, e” ünsüzlerinin “–yor” ekinden önce ya da “ye-, de–” eylemlerinde “i, ı, ü, u”ya dönüşümüne ünlü daralması denir. Örneğin, bekliyor, anlamıyor,diyen, yiyecek ... Bu soruda da yemek eylemi ek alınca e harfi i’ye dönmüş, yiyecek sözcüğü oluşmuştur. “kurtulama-, gözle-, söyle–” sözcüklerinde de “–yor” eki nedeniyle daralma olmuştur. Oysa “görüyorum” eyleminde “gör” kökünün sonunda “a, e” geniş ünsüzlerinden biri yoktur; daralma da olmamıştır.
E
Herkes ağız birliği yapmış gibi aynı şeyi söylüyor.
Soru 4
Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan; Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı... Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünlü düşmesi
B
Ünsüz düşmesi
İpucu:
“bağır” sözcüğünün ek almış biçimi olan “bağrı” sözcüğünde ünlü düşmesi; “toprağını” sözcüğünde sert ünsüz yumuşaması; “İnliyor” sözcüğünde ünlü daralması; “yamaçtan, belirmişti, baktım” sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi gerçekleşmiştir. Sözcük ek aldığında sondaki “k” ünsüzünün düşmesi anlamına gelen ünsüz düşmesi bu dizelerde yoktur.
C
Sert ünsüz yumuşaması
D
Ünlü daralması
E
Ünsüz benzeşmesi
Soru 5
Üleştirme sayı sıfatı eki, –er, (–ar) ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya “ş” kaynaştırma harfi girer. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala örnek oluşturmayan bir sözcük vardır?
A
Defterinize ikişer cümle yazın.
B
Beşer kişilik gruplara ayrıldılar.
İpucu:
Türkçede iki ünlü yan yana gelmez. Bu nedenle ünlüyle biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek alacağı zaman sözcükle ek arasına “y, n, s, ş” ünsüzlerinden biri getirilir, buna kaynaştırma denir.Bu soruda “iki, yedi, yirmi, elli” sözcükleri ünlüyle bittiği için “–er” ekinden önce “ş” kaynaştırma harfini almıştır; halbuki ünsüzle biten “beş” sözcüğüne kaynaştırma harfi getirilemez.
C
Masalara yedişer tabak koyalım.
D
Herkes yirmişer dakika konuşacak.
E
Üyelerden ellişer milyon lira toplayalım.
Soru 6
Nerdeyse gün doğacaktı Herkes gibi kalkacaktınız Belki daha uykunuz da vardı Geceniz geliyor aklıma Kükürt rengindeki ağzı gecenin Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Ünlü düşmesi
B
Ulama
C
Ünlü daralması
İpucu:
Bu soruda da “gece” sözcüğü “–in” eki alırken araya “n” kaynaştırma harfi girmiştir. “doğacaktı, kalkacaktınız” sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi vardır. “Nere” sözcüğünden türeyen “Neredeyse”sözcüğünde, “ağız ve uyumak” sözcüklerinden oluşan “ağzı ve uykunuz” sözcüklerindeyse ünlü düşmesi olmuştur. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse, bunlar tek sözcükmüş gibi birleştirerek okunabilir, buna ulama denir. Bu dizelerde “geliyor aklıma” bölümünde ulama yapılabilir. “geliyor” eylemindeyse “gel-” kökünde “a, e” harfi olmadığı için daralma gerçekleşmemiştir.
D
Ünsüz benzeşmesi
E
Kaynaştırma
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A
Nasıl oldu da beni hatırlayamadı, bir türlü anlayamadım.
B
O kadar çok çalıştı ki havanın karardığını fark etmedi.
C
Bugün sinemaya gidelim, yarında size geliriz.
İpucu:
“–de” eki isim durum eklerinden biridir, “–de, –da,–te, –ta” biçimlerine girer, bütün çekim ekleri gibi özel adlardan sonra gelince kesme işaretiyle ayrılır. Bütün ekler gibi önceki sözcüğe bitişik yazılır.“Nerede, kimde, ne zaman” sorularına yanıt verdirtir.“de” sözcüğüyse cümlelere “gibi, ötekilerle aynı” türünden anlamlar kazandıran bir bağlaçtır,bazen iki cümlenin, yargının arasına da girer. Bir sözcük olduğu için ayrı yazılır. “de, da” biçimlerine girer; ama hiçbir zaman “te, ta” olmaz ve ondan önce kesme işareti kullanılmaz. A seçeneğindeki “da” iki yargının arasına girmiş bağlaçtır; bu nedenle ayrı yazılması doğrudur. E seçeneğinde “geçmişte” sözcüğündekiyse ektir,bitişik yazılması doğrudur. C seçeneğindeki “da”,“yarın” sözcüğüne öbür günler gibi anlamı katan bir bağlaçtır; ayrı yazılması gerekirdi. B ve D seçeneklerinde “de” bağlacıyla değil, “ki”bağlacı ve “–ki” ekiyle ilgili bilgi yoklanmaktadır. B seçeneğindeki “ki” iki cümlenin arasında kullanılan bir bağlaçtır, ayrı yazılması doğrudur; D seçeneğ
D
Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz.
E
Geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A
Yeter ki doğruyu söylesin.
B
Anladım ki her zaman yanımdaymış.
C
Onun ki biraz fazla değil mi?
İpucu:
“ki” bağlacı yabancı dilden alınmıştır; belli bir anlamı yoktur; cümlelerin arasında kullanılır. Sesi hiç değişmez ve elbette ayrı yazılır. Sadece oluşturduğu bileşik sözcükler bitişik yazılır. Örneğin, halbuki,oysaki, mademki, sanki. “–ki” ekleriyse iki tanedir.Bunlardan biri “–de” ekinin arkasından ya da yalın sözcüklere gelen ve işaret sıfatları türeten,yer, zaman bağlantısı kuran bir ektir. Diğeriyse“–im, –in” tamlayan eklerinden sonra gelir, bir adın yerini tuttuğundan ilgi zamiri adını alır.Bu soruda A ve B seçeneklerinde iki cümlenin arasında kullanılan “ki” bağlacı vardır. D seçeneğindeki ilgi zamiri eki. E seçeneğindeki sıfat türeten ektir; bu cümlelerin yazımları doğrudur. C seçeneğindeki de ilgi zamiridir; bitişik yazılması gerekir.
D
Bizimki bu akşam gidecekmiş.
E
Ovadaki kuşların sesi ne güzeldi!
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A
Art arda yaşadığımız sıkıntılar, doğruyla yanlışı ayırtetmemizi sağladı.
İpucu:
Bu soru yardımcı eylemlerin yazımı hakkında. “Olmak,etmek, eylemek” yardımcı eylemleri kendilerinden önceki sözcükte ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi olursa bitişik, bunlar olmazsa ayrı yazılır. Örneğin, hissetmek, zannetmek, affolmak;sabretmek, devretmek, kaybolmak; arz etmek,terk etmek, mutlu olmak... “şükretti, sabrettim, azmetti,zehretti” de ünlü düşmesi olmuştur; bitişik yazılmaları doğrudur. “ayırt” sözcüğünde ünlü düşmesi olmadığı için o sözcüklerin ayrı yazılması gerekirdi.
B
Onu gördükten sonra kendi durumuna şükretti.
C
“O ana kadar sesimi çıkarmadım, sabrettim;ama daha fazla dayanamadım.” dedi.
D
Azmetti; karşılaştığı bütün engelleri yenerek amacına ulaştı.
E
Böylesine güzel bir günde bana hayatı zehretti.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken sözcüklerin bitişik yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A
Ona beşyüz soruluk bir test verdim.
İpucu:
Yazımla ilgili genel kuralları hatırlatmak için birkaç soru çözelim. Bu soru bitişik ve ayrı yazılmalarla ilgili. “hissediyordu” nun neden bitişik yazılacağını az önce anlattık. “suçiçeği, birçok ve beyazperde” sözcükleri anlam kayması nedeniyle bitişik yazılır. Sözcükler, birinin ya da ikisinin anlamının değişmesiyle üçüncü bir anlam kazandığında bileşik sözcüğe dönüşür ve bitişik yazılır. A’da “beşyüz”ün bitişik yazılması yanlıştır; çünkü ticari kağıtlar dışındaki yazılarda yazıyla yazılan sayılarda her sözcük diğerinden ayrı yazılmalıdır. “beş yüz” diye yazılmalıydı.
B
O da bir zamanlar beyazperdenin yıldızlarından biriydi.
C
Savaşlarda birçok suçsuz insan kırılmıştı.
D
Çocuğa suçiçeği aşısı yaptırdınız mı?
E
Eski günlerin özlemini yüreğinde hissediyordu.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A
Van gölündeki canavar bir kez daha kendini gündeme oturttu.
B
13 Haziran onlarla son toplanma tarihimiz olacak.
İpucu:
Kurum adları, adresler, yapıt adları, coğrafyadaki özel yer adları, tarihteki tek olay adları bütün olarak özel isimdir; bu öbeklerdeki her sözcük büyük harfle başlanarak yazılır. Bu nedenle A’da doğru yazım “Van Gölü’ndeki”, D’de “Taksim Meydanı’ndaki”, E’de “Haçlı Seferleri’yle” olacaktı. C’de ünsüz benzeşmesine uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır. Doğru yazım gidecektik”olacaktı. B’deyse yanlış yok; çünkü belli bir tarihi veren, gün ve yılın rakamlarının söylendiği durumlarda,gün ve ay adları büyük harfle başlar; bunun dışındaki durumlarda küçük yazılır.
C
Onlara gidecekdik; ama zamanımızı iyi kullanamadık.
D
Üç yıldır Taksim meydanındaki bir büfede çalışıyormuş.
E
Haçlı seferleriyle ilgili seminer verdi.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer adının yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?
A
1930'larda Güneydoğu'da petrol bulma çalışmaları yapılmıştır.
B
Gelişmişliğine rağmen İskandinavya halkı geleneklerine bağlıdır.
C
Meriç havzasındaki çevre kirliliği bazı türleri tehdit ediyor.
İpucu:
Bu soruda da aynı bilgi yoklanıyor. C seçeneğinde doğru yazım, o öbek bir coğrafya adı olduğu için, “Meriç Havzası’ndaki” olacaktı.
D
Victoria Gölü'nde avlanmak için iki ayrı ülkeden izin almak gerekir.
E
Bu hayvanlar Afrika'nın güneyinde hâlâ yaşamlarını sürdürüyor.
Soru 13
Türkçede özel ada bağlı saygı sözcükleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar. Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A
Sizinle görüşmeyeceğimi Ahmet Bey'e söyledim.
B
Komşularımızdan doktor Kemal Bey'i dün kaybettik.
İpucu:
Soruda da açıklandığı gibi, özel adın parçasına dönüşen sözcükler o özel adla beraber büyük harfle başlanarak yazılır. “Ahmet Bey, Hatice Nine,Bayan Ayşe İnan, İkinci Mahmut” böyle örneklerdir.B seçeneğindeki “doktor” sözcüğü de “Kemal Bey”in ünvanına dönüşmüştür; onun da büyük başlaması gerekirdi.
C
Hatice Nine, beni torunu Mert'le tanıştırdı.
D
Salondaki bay, bayan herkes; Bayan Ayşe İnan'ı bekliyordu.
E
İkinci Mahmut, önemli ıslahatlar yapmıştır.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A
İTÜ'nün bahar şenlikleri başladı.
B
PTT'nin özelleştirilmesi tepki alıyor.
C
Özgür, MTA'da çalışmaya başlamış
D
THY'nın ücret politikası yine değişmiş.
İpucu:
Kısaltmalardan sonra gelen ekler kısaltmanın okunuşuna uyar, kısaltmanın açılımının okunuşuna değil. Örneğin bu soruda, D seçeneğinde THY kısaltması Türk Hava Yolları diye okunursa “–nın”ekini alabilir; böyle okumaksa yanlıştır. Kısaltmayı okursak “THY’nin” biçiminde ek getirmemiz gerekir;sözcüğün böyle yazılması doğru olurdu. Diğer seçeneklerde kısa okunuşlara uyulduğu için yanlış yapılmamıştır.
E
ÖYS'deki sorular oldukça kolaymış.
Soru 15
Dünyada neler olup bittiğini böylesine iyi bilen (,)Iokuma (,)II çalışma gücü yüksek (,) III oldukça bilgili bu genç (,)IV insanın kullandığı sözcüklere(,)V alışık olmadığımız yeni anlamlar kattığını görüyorum. Yukarıdaki cümlede, numaralanmış virgüllerden(,) hangisinin yeri değiştirilirse anlam karışıklığı giderilmiş olur?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
İpucu:
Virgül, bazı cümlelerde anlam karışıklığını engellemek için kullanılır. Örneğin, “Dün gelen, makbuzlara baktı mı?” cümlesinde virgülü kaldırırsanız anlam değişecektir; çünkü “Dün gelen” öbeği adlaşmış sıfattır, arkasındaki “insan” adı düşmüştür. Ya da “şu, eve girecek.”cümlesinde de virgül anlamı değiştirir; çünkü, “şu” sözcüğü bir zamirdir ve virgül kaldırılırsa sonraki “eve” adının sıfatına dönüşür. Bu soruda “genç” sözcüğünden sonra gelen virgül ilk bakışta böyle bir yerde kullanılmış gibi görünüyor; ama bu cümlede “genç” sözcüğü adlaşmış sıfat değil “insanın” adının sıfatı. Cümlede genç birinin kullandığı sözcüklere değişik anlamlar kattığından söz ediliyor. Bu nedenle IV numaralı virgül,insanın sözcüğünden sonraya alınırsa anlam karışıklığı ortadan kalkar.
E
V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Yukarıdaki testin içeriği: Ses Bilgisi, Yazım Yanlışları ve Noktalama İşaretleri Olayları Düşmesi Daralması Benzeşmesi  virgül nokta üç nokta soru işareti ünlem iki nokta Yazım Bilgisi Yanlışları ki’nin yazımı de’nin yazımı online deneme sınav soru bankası çözümleri çözümlü açıklamalı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git