Deyimler ve Atasözleri Test

Deyimler ve Atasözleri Test 13

Tebrikler - Deyimler ve Atasözleri Test 13 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(I) Deyimler mecazdır, kendi gerçek anlamlarından ayrı bir anlam belirtir. (II) Az da olsa gerçek anlamlı deyimler de vardır. (III) Mastar hâlinde olduklarından fiil çekimine uygundur. (IV) En az iki kelimeden oluşur. (V) Cümle biçiminde olanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki deyimlerden hangisi örnek olarak gösterilemez?
A
I. cümle: Ağzını aramak
B
II. cümle: Küplere binmek
C
III. cümle: Etekleri zil çalmak
D
IV. cümle: Elinden geleni ardına koymamak
E
V. cümle: Dostlar alışverişte görsün.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
"Efendiden gizli yine herkes bildiğini okuyordu.cümlesinde altı çizili deyimin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Çocukluğundan beri kimseyi dinlemez, burnunun dikine giderdi.
B
Israrcı tavırlarından dolayı sürekli uyarılırdı.
C
Elinden gelen her şeyi yapmış ancak başarılı olamamıştı.
D
Böyle durumlarla karşılaşabileceğini hiç tahmin etmemişti.
E
Hep hayallerinin peşinden koştu, hiç yorulmadı.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Geçenlerde komşumuzu ziyarete gittim. Konu bir süre sonra KPSS'den açıldı. KPSS'de elli bin rakibim olduğunu ve sadece beş yüz kişinin alınacağını komşuma söyleyince hiç düşünmeden "Olmayacak bir iş bu, boşuna uğraşıyorsun." deyiverdi. Komşum benim çabalarımı ..... olarak görüyordu. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
A
baltayı taşa vurmak
B
çam devirmek
C
bam teline basmak
D
daldan dala konmak
E
akıntıya karşı kürek çekmek
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
(I) Atasözlerinin birçoğu ders ve öğüt verme amacı güder.(II) Kimi atasözleri de tabiat olaylarını sürekli izleyerek onların nasıl oluştuklarını, ne gibi sonuçlar verdiklerini bildirir. (III) Bir kısmı da milletimizin manevi yapısına, gelenek ve kültürüne dair bilgileri ortaya koyar. (IV) Atasözlerinin büyük bölümü mecaz anlamlıdır. (V) Kolay hatırlanması için secili atasözleri de vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez?
A
I. cümle: Ayağını yorganına göre uzat.
B
II. cümle: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
C
III. cümle: Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
D
IV. cümle: Bugünün işini yarına bırakma.
E
V. cümle: Her taş baş yarmaz.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki atasözlerinden hangileri birbiri ile çelişmektedir?
A
-Azıcık aşım, ağrısız başım. -Fazla mal göz çıkarmaz.
B
-Sakla samanı gelir zamanı. -Ak akçe kara gün içindir.
C
-Açın karnı doyar, gözü doymaz . -Aç kurt bile komşusunu dalamaz
D
-Minareyi çalan kılıfını hazırlar. -Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır.
E
-Komşu komşunun külüne muhtaçtır. -Komşuda pişer, bize de düşer.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
İçindekilere hiç tat vermeyen, onları rahatsız eden kimi işler vardır ki işin içinde olmayanlara sevimli ve güzel gelir. Ne zaman ki işin içine girerler, işte o zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar. Yukarıdaki parçada anlatılanları aşağıdaki atasözlerinden hangisi özetler?
A
Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan...
B
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
C
Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
D
Gelen gideni aratır.
E
Hacı hacıyı Mekke'de bulur.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A
Hemen her yazısında bir açığını bulmak mümkün.
B
Müdür çok kızgındı, barut fıçısı gibiydi.
C
Köprüden geçerken ecel terleri döktüler.
D
Beş kişiydiler, adamın leşini çıkardılar.
E
Ona kolay kolay kimse madik atamaz.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
I. Körle yatan şaşı kalkar. II. Ağaç, yaprağı ile gürler. III. Ak koyunun kara kuzusu da olur. IV. Üzüm, üzüme baka baka kararır. V. Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır. Yukarıdaki atasözlerinden hangileri birbirleriyle yakın anlamlıdır?
A
II. ve III.
B
I. ve IV.
C
III. ve V.
D
II. ve IV.
E
II. ve V.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde deyimle ilgili açıklama ve buna verilen örnek uyuşmamaktadır?
A
Deyimler çoğunlukla mecaz bir anlam içerir: Bu davranışınla gözüme girdin.
B
Sayıları az da olsa gerçek anlamlı deyimler de vardır: Biraz daha dayan, çoğu gitti azı kaldı.
C
Cümle biçiminde olanları da vardır: İstemiyordum ama âdet yerini bulsun, diye yaptım.
D
Bazen deyimler devrik bir cümleden oluşur: Durup dururken adama olmadık sözler söylemiş, şimdi ayıkla pirincin taşını!
E
Deyimi oluşturan sözcüklerden biri anlamsız olabilir: Üzerinde eski püskü bir elbise vardı.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Atasözleri öğreticidir, bir ders verir; genel bir kural niteliği taşır. Deyimlerin ise öğretici olma özelliği yoktur. Sadece bir durumu mecaz yollarla ifade eder. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A
Fol yok, yumurta yok.
B
Son pişmanlık fayda vermez.
C
Su testisi su yolunda kırılır.
D
Zorla güzellik olmaz.
E
El elden üstündür
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde deyimin açıklaması yanlış verilmiştir?
A
Yüzü kasap süngeriyle silinmiş: Utanmamak, utanması sıkılması olmamak.
B
Yüreğine inmek: Kötü bir olay dolayısıyla fazlaca etkilenmek.
C
Ağzı açık kalmak: Çok şaşırmak, şaşakalmak.
D
Ağzı kulaklarına varmak: Sözlerini tartmadan, düşünmeden konuşmak.
E
Parmağı ağzında kalmak: Çok şaşırmak, hayrete düşmek.
11 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git