Paragrafta Yapı Test – 1

Paragrafta Yapı Test 34

Tebrikler - Paragrafta Yapı Test 34 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hayır, istemem. Değişmiştir şimdi. Ben onun nazarında değiştim, o benim nazarımda değişti. Niye göreyim? Öyle kalsın. İnsanların gönülde kalması, gözde kalmasından daha iyidir. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A
Yıllar önce kendisine şiir yazdığınız Mihriban'ı görseydiniz ne yapardınız?
B
Bir gün Mihriban'ı görmek ister misiniz?
C
Uğruna şiir yazacak kadar çok sevdiğiniz Mihriban ile şu an evlenmek ister miydiniz?
D
Mihriban'a şiir yazarken hangi ruh halini yaşıyordunuz?
E
Mihriban sizce ne kadar değişmiştir?
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) XIX. yüzyıldan itibaren, Türk halk edebiyatının sözlü ürünleri içinde “kıssa” adıyla anılan masal için “mesel” sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. (II) Masal sözcüğünü gerçek anlamına bağlı olarak kullanan ilk sanatçı Namık Kemal’dir. (III) Türk masal kahramanları; devler, cadılar gibi olağanüstü özelliklere sahip varlıklar ile insanlar ve hayvanlardır. (IV) Masallarda padişah, Hızır, derviş, hükümdar, Keloğlan vb. iyiliği temsil ederken devler, cadılar, vezirler vb. kötülüğü temsil eder. (V) Masallarda sık rastlanan hayvanlar ise tilki, aslan, Zümrüdüanka’dır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Araştırmacı: (I) ---- Rejisör: — Filmcilik sanatı canlı unsurlarla ilgilenip bunları eserlere konu ediyor. Rejisörün çabası, bana sinemada yeni bir yaşamın oluşmasından dolayı yoktan var etme fiilini anımsatıyor. Filmcilik sanatını bu özelliği nedeniyle öteki sanatlara nazaran daha sıra dışı görüyorum. Araştırmacı: (II) ---- Rejisör: — Kendi içlerinde bir irtibat olduğu ortadadır. Nitekim eserlerimdeki dört kahraman yaşamlarındaki en kritik anlarda çözümleniyor. Karakterlerin dördü de gayelerinden caymıyor, öz benliklerine sadakat gösteriyorlar. Bu açıdan söz konusu karakterler, yani İbrahim, Salih, Suat ve Uğur birbirini tamamlıyor. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A
I. Heykel ve hat projelerinizi tamamlamadan beyaz perdeye geçişiniz olumlu bulundu mu? II. Eserlerinizdeki üç sanatçının yakın nitelikler taşımasıyla maksadınız neydi?
B
I. Film sanatına alakanız ne vakit ve ne şekilde ortaya çıktı, beyaz perdenin hayatınız için önemi nedir? II. Eserlerinizde erkek kişilerin ruh haline daha fazla yer vermenizin sebebi nedir?
C
I. Beyaz perde sizin için ne anlama gelir, açmanız mümkün mü? II. Kahramanlarınızı beyaz perdede işlerken esinlendiğiniz başka sinema karakterleri oldu mu?
D
I. Film sektörüne ilgi duyup eser üretmeye başlamanıza sebep olan şey neydi? II. Eserlerinizin dört kahramanının birbiriyle olan münasebetinin özellikleri ile ilgili diyecekleriniz nelerdir?
E
I. Eserlerinizdeki öykülerin canlı olması sizce neyden kaynaklanıyor? II. Hayattaki problemleri İbrahim, Salih, Suat ve Uğur adlı film kişileri yoluyla anlatma düşüncesi ne şekilde oluştu?
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Çin başbakanı bir et pazarını ziyarete gitmiş. Pazarı tertemiz ve çok düzenli olarak görmüş. Adamları ile gezerken rastgele bir kasabın tezgahına gelerek sohbet etmeye başlamış. Başbakan: — Etler fena değilmiş, işler nasıl gidiyor? Kasap: — Genelde iyiydi ama bugün bir kilo bile satamadım. Başbakan: — Neden ? Kasap: — Siz ziyarete geldiğiniz için müşteriler pazara alınmadı. Başbakan: — O zaman ben alayım, bana 4 kilo verir misiniz? Kasap: — Hayır satamam. Başbakan: — Neden satamıyorsun? Kasap: — Siz geleceksiniz diye tüm bıçaklarımızı topladılar. Başbakan: — Bıçak olmasa da olur, bana şu parçayı ver bakayım. Kasap: — Yine de satamam. Başbakan: — Yine ne oldu ? Neden satmıyorsun ? Kasap: — Çünkü ben kasap değilim, silahlı polis timinden bir askerim. Başbakan (sinirli bir şekilde) : — Git bana polis müdürünü çağır. Kasap: — O da karşıda balık satıyor. Bu olaydan da anlaşıldığı gibi bazen .... Yukarıdaki metin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?
A
farkında olmadan çevremizdeki insanlara zarar verebiliyoruz.
B
gerçek, göründüğünden çok farklı olabiliyor.
C
birlikte çalıştığımız kişiler gerçeği gizleyerek bizi yanıltabiliyor.
D
devlet büyükleri bile her şeye hakim olamayabiliyor.
E
en yakınınız bile size ihanet edebiliyor.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Günümüz insanları, eski dönemlerde yaşamış insanlara göre neden daha mutsuz? Aşağıdakilerden hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz?
A
İnsanlar, eskiden sert doğa koşullarında birbirlerine tutunup hayatta kalmayı başarmışlardır. Bu mevcut şartlar, birincil ilişkilerin günümüze göre daha güçlü olmasını sağladığından o dönemin insanları saadetin en yalın halini yaşamışlardır.
B
Çünkü eskiden bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar, dinmeyen acılar, gözünden yaş eksik olmayan analar vardı. Söz gelimi altı yüz yıl ayakta kalmış Osmanlı Devleti'nde ortalama her üç yılda bir savaş olmuştur. Sadece bu örnek bile yeterli değil midir?
C
Eskiden insanın ihtiyaçları daha azdı. Örneğin eski insanlar cep telefonunu hiç bilmedikleri için bunun eksikliğini de yaşamamış bunun yokluğu doğal olarak onlara mutsuzluk da getirmemiştir.
D
Eskiden geniş aileler vardı; insanlar yoksuldu belki ama aç değildi çünkü paylaşım vardı, dostluk vardı, vefa vardı... Günümüz insanı kalabalıklar içinde belki varlıklı ama doğasına aykırı bir biçimde yalnızdır.
E
Modern insanın gezegenimizde üç yüz bin yıllık bir geçmişi vardır. Bu zaman içinde doğadan kopmadan doğayla hep iç içe yaşamıştır. Ancak son yüz yıllık döneme baktığımızda gelişen teknolojinin insanı doğadan kopardığını görüyoruz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
5 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git