Paragraf Yorumu Test – 7

Paragraf Yorumu Test 29

Tebrikler - Paragraf Yorumu Test 29 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çoğu ifadeye çekidüzen verelim derken bu ifadelerin düzenini bozuyoruz elimizde olmadan. Fakat şiire ilişkin bir tarife teşebbüs ettiğimizde her şey iyice arapsaçı oluyor. Hatta bu günlerde şiir lafını duyduğunda yeni nesli sıkıntı basıyor. Peki niçin? Herhalde senelerce gördükleri basmakalıp, yapmacık ve kasıntı şiir heveslilerini kanıksadıkları için. Halbuki şiirin seslendiği ve anlattığı sosyal gruplar, ortamlar, zaman farklı farklıydı. Tüm bunları hiçe sayarak şiiri kutsamak, yeni nesli şiirden soğutmuş olabilir. Orta Asya’da şiir, Akdeniz’de şiir, Fransızlarda şiir, Osmanlılarda şiir, Modern Çağ’da şiir, gün batımında şiir, iş bırakımında şiir, sevgilinin gülüşünde şiir, bağımsızlık mücadelesinde şiir... Tüm bu anlayışlar aynı potada eritilebilir mi? Bu fikirlere inananların ümitleri de şiire şekil vermez mi? Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A
Şiir, kişisel ve sosyal tecrübelerden bağımsız düşünülemez.
B
Bazı çağdaş şiirseverler klişe bir şiir anlayışına sahiptir.
C
Her devir ve ortamın oluşturduğu birbirinden ayrı ve özgün bir şiir algısı vardır.
D
Şiiri kalıcı hâle getirmek, onu kusursuz saymakla olur.
E
Şiir, ancak birçok faktör düşünülerek tarif edilebilir.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Zeynep Esen, en takdir edilen bilim kurgu yazarlarındandır. Kariyerinin en başındaki öykü ve tiyatrolarından itibaren realizm, hümanizm ve globalizmi aynı potada eriterek okuyucuya sunar. Bu motiflere doğru ve etkili biçimde yer verdiği yapıtlarından biri, 2019’da yazdığı Robotlar Dijital Penguen Tasarlarsa adlı öyküsüdür. Kitabın başkişisi Uğur Köse, Jupiter’den firar eden 100 robotu tutuklamakla görevlidir. Fakat bu görevi esnasında, insan-makine sınırının net olmadığı ortaya çıkar. Tam bu noktada yapıt, hem insanı andıran makinelerle insanlar arasındaki ayrımı hem de “gerçek” kavramından anlaşılması gerekeni düşündürür. Zeynep Esen'in bu eseri, Milenyum’un bir numaralı bilim kurgu filmi olan "Bitmeyen Yüz Soru" filminin de esin kaynağı olmuştur. Bu parçada Zeynep Esen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kendi sahasındaki yapıtlarının beğenildiği
B
Çeşitli türdeki yapıtlarında yakın temaları işlediği
C
Yapıtlarının yazın alemi haricinde de etkili olduğu
D
Eserinde gerçek kavramını sorguladığı
E
Yapıtlarında aynı kahramanın serüvenlerini öykülediği
Soru 3
Ruh biliminde “ket vurma” diye isimlendirilen bir bilginin başka bir bilgiyi unutturması âdeta çok bilinmeyenli denklemdir. Çünkü bazen eski bilgi, yeni bilgiyi unuttururken bazen de yeni bilgi, eski bilgiyi unutturabilmektedir. Yeni öğrenilenlerin önceki öğrenilenleri unutturmasına "geriye ket vurma", eski öğrenilenlerin yeni öğrenilenleri unutturmasına "ileriye ket vurma" denir. İleriye ket vurma daha çok ellili yaşlardan sonra görülürken geriye ket vurma erken yaşlarda görülmektedir. Fakat nadiren tam tersi de olabilmektedir. İşte bu durum bilim dünyası için çok bilinmeyenli denklem gibidir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Sonradan öğrenilenleri unutma, her yaşta olabilir.
B
Sonradan öğrenilenleri unutma, genç yaşta olabilir.
C
Eski öğrenilenleri unutma, genelde geç yaşlarda görülmektedir.
D
Önceden öğrenilenleri unutma, geç yaşlarda olabilir.
E
Önceden öğrenilenleri unutma, her yaşta olabilir.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
İçinde bulunduğumuz dijital çağda, önemli ölçüde data oluşturularak bunlar durmaksızın arşivleniyor. Dataların biriktirildiği bellekler "data bankası" denilen muazzam kompleks alanlarda muhafaza ediliyor. Tabii datalar arttıkça ihtiyaç duyulan alanlar da buna paralel olarak artıyor. Bu verilere zarar gelmemesi amacıyla da önemli bir masraf yapılması gerekiyor. Araştırmacılar, doğaya zararlı olan bu data tutma tekniğine doğal bir opsiyon üretti: Ağaçlardan veri alanı! Böylece milyonlarca kitap miktarınca bilgi, ağaçların genlerine yüklenecek. Bu icat, henüz hayata geçirilmemiş olsa bile bir bilgisayar oyununu bir çınarda oynama ya da en sevdiğimiz filmi bir şeftali ağacının yemişlerini yerken izleme olasılığı hakikaten müthiş bir şey! Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Ağaç genlerinde ağacın kendi özellikleri dışında bilgiler de saklanabilecektir.
B
Dataların miktarıyla gereksinim duyulacak alan doğru orantılıdır.
C
Bitkilerde data arşivlemek için çalışma yapılmasına gereksinim vardır.
D
Yeni veriler, arşivleme problemine neden olmaktadır.
E
Şimdilik elektronik ortamın yeğlenme sebebi erişimin rahat ve pratik olmasıdır.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Gençlik hayata değil, sınava hazırlanıyor. Hayatın istediği becerilerle sınavın istediği beceriler birbirinden o kadar uzak ki... Üniversiteyi üstün başarıyla bitiren gençler, genellikle iş hayatında hayal kırıklıkları yaşıyor ve yaşatıyorlar. İş yerleri ne yazık ki mezun profilinden memnun değil. Çalışma hayatında haftada bir sınav yapılsa bu gençler eminim çok başarılı olur. Ama firmalar proje yaptırıyor, çözüm senaryoları istiyorlar. Bu hiç adil değil ama çıplak gerçek böyle. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Üniversitelerin, öğrencilerine iyi bir eğitim veremediğine
B
Sınavlara hazırlanan gençlerin hayata hazırlanamadığına
C
Üniversitede başarılı olan gençlerin iş hayatında genellikle başarılı olamadığına
D
İşverenlerin mezun öğrencilerden memnun olmadıklarına
E
Firmaların gençlerden beklentisi ile gençlerde olan vasfın uyuşmadığına
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Çocuklar evde ve okullarda prensler ve prensesler gibi yaşıyor. En küçük bir problemde resmî okul velileri 147’ye, özel okul velileri yöneticilere gidip koruma kalkanlarını açıyorlar. Ama iş yerleri prenses ve prensleri istihdam etmiyor çok şükür! Gençlerin zihninde gerçek yaşamda karşılığı olan bir gelecek kavramı da yok. Çünkü ebeveynler çocukların karar verme merkezi olan frontal lobunu iptal edip onların adına kararları kendileri oluşturuyorlar. Ebeveynler bu yıl okula başlayacak çocukların 2040 yılında iş hayatına atılacağını unutup bugünün verisiyle geleceğin tasvirini yapıyorlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A
Çocuklar, hayatın zorlu şartlarına erken yaşlarda hazırlanmamaktadır.
B
Yaşamın gerçekleriyle yetiştirilmemiş çocuklar ileride iş bulamamaktadırlar.
C
Gençlerin kafalarında ileriye yönelik gerçekçi planlar yoktur.
D
Anne ve babalar, çocuklarının yerine kendileri karar vermektedirler.
E
Ebeveynler, bu yıl okula başlayacak çocuklarını geleceğin koşullarına uygun yetiştirmektedirler.
Soru 7
Ahmet Hamdi Tanpınar şiirleri, iki ana kaynaktan beslenir. Bunların ilki Türk dilinin imkânları iken diğeri ise Batı edebiyatı ve daha çok Fransız şiiridir. Tanpınar, Türk edebiyatı içerisinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in, Fransız edebiyatında ise Stéphane Mallarmé ve Paul Valéry’nin etkisinde kalır. Yazarın poetikasını oluşturmasında bu şairlerin edebî anlayışları incelendiğinde hemen hepsinin nesnelden ziyade soyutu, ideolojik tutumdan çok şahsî düşünceyi merkeze aldıkları görülür. Bir başka ifadeyle şiir anlayışlarının odağında ferdiyetçilik ve sanatsal kaygı vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar’daki "mükemmele ulaşma" düşüncesi ve "saf şiir"i yakalama çabası da söz konusu kaygıdan kaynaklanır. Bu parçadan hareketle Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Hem yerli hem de yabancı kaynaklardan etkilenmiştir.
B
Eserlerinde toplumsal sorunlara duyarlılığı ön plandadır.
C
Etkilendiği sanatçılar "Sanat, sanat içindir." anlayışına sahiptir.
D
Şiirlerinde bireysel duyguları yansıtmıştır.
E
Şiirlerinde kusursuzluğa ulaşmayı amaçlamıştır.
7 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
7 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git