Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri Online Test

Merhaba arkadaşlar , yine Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri konulu testimiz ile karşınızdayız. Amacımız bu konudan soru kaçırmamanız 🙂 Tarih öyle bir ders ki deney ve gözlemden uzak bulgu ve belgelere dayanılarak kronolojik incelenir. Aslında tüm konular aynıdır , müfredatta hemen hemen aynı konular işlenir bizde çalışırız fakat her sene sıfırdan başlıyormuş gibi olur tabiri caizse nankördür tarih dersi. Çözüm ; Tarih dersini böyle kabul edip sınavı kazanıncaya kadar sil baştan çalışacağız 🙂 Sınavı kazanmanın yolu da bol bol soru çözmekten geçtiği için bol bol soru çözmeye davet ediyorum sizi arkadaşlar. Zor diye bir şey yok bilemediklerimizdir zor dediğimiz şeyler kendimizi kandırmayalım olaya daha gerçekçi bakalım ve sınavı kazanmak için elimizden geleni yapalım lütfen. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri

Tebrikler - Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Feodalite
B
Kavimler Göçü
C
Haçlı Seferleri
D
Reform
E
Kadeş Antlaşması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçlarından biridir?
A
Türkler Avrupa’da bir Hun Devleti kurmuşlardır.
B
Derebeylik rejimi önem kazanmıştır.
C
Skolastik düşünce egemen olmuştur.
D
Bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
E
Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.
Soru 3
Avrupa’da Kavimler Göçü’nün meydana getirdiği karışıklar devam ederken kendisini emniyette görmeyen halk hayatlarını devam ettirebilmek için güçlü kişilerin koruması altına girme ihtiyacı hissetmiştir. Böylece yeni bir siyasi-sosyal sistem ortaya çıkmıştır. Buna göre IX. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa’da meydana gelen bu gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Skolastik Düşünce
B
Rönesans
C
Hıristiyanlığın yayılması
D
Reform
E
Feodalite
Soru 4
s4
A
Burjuvalar
B
Asiller
C
Rahipler
D
Serf
E
Serbest Köylüler
Soru 5
Kavimler Göçü sonrasında Türkler Avrupa’da bir Hun Devleti kurmuştur. Böylece Türk kültürü Avrupa’da yayılma göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
A
Onlu sistemin yayılması
B
Ceket ve pantolonun kullanılması
C
Hıristiyanlık dininin yayılması
D
Orduda atın kullanılması
E
Devlet teşkilatlanmasının geliştirilmesi
Soru 6
Türklerin ilk kez Anadolu’ya ayak basmaları aşağıdaki hangi Türk devleti döneminde gerçekleşmiştir?
A
Avrupa Hun Devleti
B
Asya Hun Devleri
C
Kök Türk Devleti
D
Uygur Devleti
E
Kutluk Devleti
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sosyal ve kültürel sonuçlarından biri değildir?
A
Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.
B
Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.
C
Avrupa’da kilise önem kazanmıştır.
D
Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.
E
İlkçağ sona ermiş, Ortaçağ başlamıştır.
Soru 8
s8
A
Hunların iç savaş yaşadığı
B
Hunların Bizans üzerinde üstünlük kurduğu
C
Roma’nın federal yönetime sahip olduğu
D
Kavimler Göçü’nün etkilerinin sona erdiği
E
Avrupa Hunlarının en parlak dönemini yaşadığı
Soru 9
Attila, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine yönetimin babadan oğula geçtiği yeni bir sistem uygulamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Veraset sisteminde değişikliğe gidildiği
B
Taht kavgalarına son verildiği
C
Merkezi otoritenin zayıfladığı
D
Avrupa devletlerinden etkilenildiği
E
Yönetim şeklinin değiştiği
Soru 10
Hristiyanlar, Tanrı’nın Attilla’yı günahlarından dolayı kendilerini cezalandırmak için gönderdiğini düşünürler. Yaptığı mücadele Nibelungen Destanı’na da konu olan Attila, Avrupa’da hangi ünvanla anılmıştır?
A
Afrasiyab
B
Tanrının Çocuğu
C
Tomris
D
Tanrının Kamçısı
E
Nibelungen
Soru 11
Bizans’ın Margos Antlaşması’nın şartlarına uymaması üzerine yapılan Anatolios Antlaşması’na göre; • Bizans’ın, Hunlara ödediği vergi üç katına çıkarılacak • Bizans, Hunlara savaş tazminatı ödeyecektir Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Bizans Margos Barışı’ndaki kayıplarını telafi etmiştir.
B
Hunların ekonomik kazancı ve siyasi otoritesi artmıştır.
C
Balkanlarda siyasi istikrar sağlanmıştır.
D
Bizans yıkılma sürecine girmiştir.
E
Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
Soru 12
s12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git