Öğretici Metinlerden Deneme Türü ile İlgili 2 Mini Online Test

Değerli öğrenciler, bu yıldan itibaren okullarda tür bazlı müfredat uygulanmaya başlandı. Daha önce dönem bazlı idi müfredat (İslamiye öncesi, Divan edebiyatı, Tanzimat edebiyatı vs ). Artık sınavlarda özellikle üniversiteye giriş sınavında sorular da tür bazlı gelecek. Peki nasıl gelebilir sorular? Mesela bir deneme türünden parça alır ve “yukarıdaki paragraf aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir?” ya da deneme türü ile makale türünü karşılaştırır ya da denemenin özelliklerini verir özelliği olmayanı bulmanızı ister, bir şiir türü verir, bu şiirin hangi şiir türüne girdiğini sorar ( lirik, pastoral vs ). Roman, hikaye, masal, destan, mesnevi, ilahi, efsane, fabl, gazel, kaside vs edebi türleri ve bu türlerin özelliklerini çok ama çok iyi öğrenmeniz lazım. Bundan sonra çıkacak sorular hep bu türden olacak aklınızda bulunsun.

Deneme - 1

Tebrikler - Deneme - 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan, kişisel düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılardır. Kendisinden önce benzeri yazılar yazılmış olmakla birlikte 16. yüzyılda bu kavramı, ilk kez kullanan Fransız yazarı Montaigne’dir. Bu parçada aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?

A
Sohbet
B
Fıkra
C
Deneme
D
Makale
E
Mülakat
Soru 2
s2
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3

Minik bir göçmen kuşun çığlığında yakaladım sabahı. Ne gece ne sabahtı zaman. Sonsuzluğun gri örtüsünü yırtmak üzereydi güneşin ilk ışıkları. Öylesine bir günü kucaklamak üzereyken aydınlık, evrenin sonsuzluğunda bir nokta gibiydim. Başımı pencereye çevirince göz göze geldik denizle ve denizin eşsiz mavisi ile. Henüz uyanmamıştı martılar, gemiler, balıkçı tekneleri, kayıklar. Her şey, her yer uykudaydı. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Nesnellik ağır basmaktadır.
B
Söz sanatlarından uzak durulmuştur.
C
Betimleme söz konusudur.
D
Sadece bir duyuya ait ögeler kullanılmıştır.
E
Cümleler kurallı bir şekilde oluşturulmuştur.
Soru 4

Gökyüzünün rengi, denizin mavisi, ağaçların yaprakları, kaldırımın taşları soğuktu. Aceleci adımlar yürümüyordu sahilde. Güneş, sonunda çekmişti perdelerini tüm pencerelerinin. Ama ilk ışıklar, silememişti camlardaki buğuyu. İçimdeki sıcaklığa rağmen üşüdüm sokağın ayazında. Yüreğimin derinliklerinde bir telin ince ince sızısını duydum. Ve gezinirken düşüncelerimde, bir şairin dizelerine rastladım. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tanımlamalardan yararlanıldığı
B
Niteleyici ifadelere yer verildiği
C
Kişileştirme sanatından yararlanıldığı
D
Farklı duyulara ait ayrıntıların olduğu
E
İçten ve samimi bir üslup kullanıldığı
Soru 5

Gülmenin insana verilen en önemli yeteneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayalım ki insanların hayvanlardan bir farkı konuşmaksa öteki farkı da gülmektir. Siz hiç ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar, kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır! Hatta insanların öyle bazı tuhaflıkları var ki onların karşısında herhâlde kahkahalarla gülmek için can atıyorlardır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İnsan ve hayvan davranışları karşılaştırmalarla anlatılmıştır.
B
Kurallı cümlelerle anlatıma akıcılık kazandırılmıştır.
C
Anlatımda soru yöntemi kullanılarak okuyucu da yazıya dahil edilmeye çalışılmıştır.
D
Okurla konuşma havası içerisinde oluşturulmuştur.
E
Nesnel değerlendirmeler içeren bir anlatım benimsenmiştir.
Soru 6
s6
A
Mektup
B
Deneme
C
Günce
D
Biyografi
E
Anı
Soru 7
s7
A
Mehmet Kaplan
B
Ahmet Haşim
C
Ahmet Hamdi Tanpınar
D
Cemil Meriç
E
Nurullah Ataç
Soru 8
s8
A
Deneme - Ece Ayhan - Şiir ve Cinayet
B
Sohbet - Enis Batur - Deli Fişek
C
Sohbet - Ahmet Rasim - Düşünceye Saygı
D
Deneme - Hilmi Yavuz - Deli Fişek
E
Deneme - İlhan Berk - Kırk Ambar
Soru 9
Aşağıda deneme ve diğer öğretici metin türleriyle ilgili yapılan karşılaştırmaların hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Fıkralarda toplumu ilgilendiren güncel meseleler anlatılırken denemelerde ise yaşama dair her şey ele alınabilir.
B
Sohbette yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir anlatımı varken denemede yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır.
C
Anılarda yaşanmış bir durumdan hareket söz konusu iken denemelerde çoğunlukla olağan dışı durumlardan yola çıkılır.
D
Gezi yazısında yazar, gezip gördüğü yerleri kanıtlamak istercesine anlatırken deneme yazarının anlattığı hiçbir şeyi kanıtlama çabası yoktur.
E
Hem günlük hem de deneme metinlerinde samimi, içten, konuşma havası içerisinde bir üslup kullanılır.
Soru 10

Tartışma ile neye varılabilir? Biri doğuya gider, biri batıya; yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır ve konudan ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra, neyi aradıklarını bilemez olurlar. Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi de kenarında kalmıştır. Kimi bir kelimeye, bir benzerliğe takılır; kimi söylenene kulak bile vermeden bir şeyi tutturur ve yalnız kendi söylediklerini dinler. Başka biri de kendine güvenmediği için her şeyden kaçınır, hiçbir fikri kabul etmez. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A
Dil göndergesel işlevinde kullanılmıştır.
B
Konuşma havası içerisinde bir üslupla yazılmıştır.
C
Soru ve cevaplarla sohbet havası oluşturulmuştur.
D
Tartışma konusunda öznel değerlendirmelere yer verilmiştir.
E
Fikirlerin inandırıcılığı için kanıtlamaya gidilmiştir.
Soru 11
İnsanın okuduğu şey benliğine işler. Hatta insan; zekasına ket vuran her türlü engeli, iyi seçilmiş eserler okumakla ortadan kaldırabilir. Tıpkı vücudun tutulduğu hastalıkların münasip idmanlarla iyi edilebildiği gibi. Mesela top oyunu vücutta hasıl olan taşlarla böbrek hastalarına, ok atmak akciğerle göğüse, ağır yürüyüşler mideye, ata binmek baş ağrılarına iyi gelir vs. Bu sebeple bir kimsenin zihni dağınıksa matematikle meşgul olsun; çünkü bir davayı ispat ederken biraz dalıverse davaya ta baştan başlaması lazım gelir. Eğer zekası farkları görüp ayırmaktan acizse iskolastikleri tetkik etsin. Çünkü onlar; kılı kırk yararlar. Bu denemenin yazarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Anlatımda tamamıyla bilimsel gerçekliğe uygun davranmıştır.
B
Açık ve anlaşılır bir üslup benimsemiştir.
C
Konuyu somut örneklerle daha anlaşılır hâle getirmiştir.
D
Ele aldığı konuda okuru düşünmeye sevk etmiştir.
E
Neden-sonuç cümlelerine yer vermiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Deneme - 2

Tebrikler - Deneme - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Deneme türüyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Konuda kısıtlama yoktur.
B
Sanatsal metin türlerindendir.
C
Yazar; samimi, içten bir üslup kullanır.
D
Konularına göre sınıflandırılabilir.
E
Yazar düşüncelerini kanıtlamak zorunda değildir.
Soru 2
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Yaşadığım Gibi - Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Boğaziçi Şıngır Mıngır - Sabahattin Ali
C
Mağaradakiler - Cemil Meriç
D
Sözden Söze - Nurullah Ataç
E
Günlerin Götürdüğü - Suut Kemal Yetkin
Soru 3

Kaleminden çıkanı birkaç kez okumayan, bir iki yerini düzeltmeyen yazarı pek sevmem. Kendini beğenmiş bir adamdır, yanılabileceğini pek aklına getirmiyor demektir. Öyle yazarların okurlarına da saygıları yoktur. Ama bir yazdıklarını bir daha bir daha okuyan, bir türlü ellerinden bırakmayan, boyuna düzeltmeye çalışan yazarlardan da hoşlanmam. Yazdıklarını öyle uzun uzun çalışmakla güzelleştireceklerini sanırlar. Oysaki üslup, kişinin ta kendisi olduğuna göre sonradan düzeltilemez; güzelleştirilemez. Kalemden nasıl çıktıysa öyle kalır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
B
Öznel cümlelere yer verilmiştir.
C
Yazar düşüncelerini ispatlama amacındadır.
D
Samimi, içten bir üslup kullanılmıştır.
E
Bir düşünce yazısından alınmıştır.
Soru 4
s4
A
Ait oldukları metin türü
B
Dilin kullanıldığı işlev
C
Üslup özellikleri
D
Benzetmelerin yer alması
E
Öznel bir anlatımın olması
Soru 5
Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz. Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir, o engin denizlerin ötesindeki yerler değil. Bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Sohbet havasında bir üslup kullanılmıştır.
B
Farklı yapıda cümleler vardır.
C
Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
D
Tanımlamalardan yararlanılmıştır.
E
Öznel cümleler kullanılmıştır.
Soru 6

Alman tarihçilerinin dilinde kültür lafı, daha önce mevcut olan medeniyete çok yakın bir mana kazanır. Bununla beraber birtakım ayrılıklar önerilir. Kültür, insanoğlunun fiziki dünyaya, fiziki çevreye söz geçirmek için sahip olduğu kollektif araçlar bütünüdür. Başka bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalarıdır. Medeniyet ise insanın kendini inzibat altına alması; fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kollektif araçların tümü, güzel sanatlar, felsefe, din ve hukuk gibi… Ama bunun aksini ileri sürenler de var. Onlara göre medeniyet, toplum yaşayışının maddi ve faydacı amaçlarına hizmet eder; akılcıdır. Emeğin, üretimin, teknolojinin ilerlemesi için gerekli bir akılcılık. Peki kültür, o da toplum yaşayışının daha manevi yönlerini kucaklar; saf düşüncenin, hassasiyetin, idealizmin meyvesidir. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Karşılaştırma cümleleri kullanılmıştır.
B
Konuşma havası içerisinde oluşturulmuştur.
C
Açıklamadan yararlanılmıştır.
D
Tanım cümleleri kullanılmıştır.
E
Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
Soru 7

Kültür denilince daha ziyade bir milletin tarih boyunca yarattığı eserler anlaşılır. Bu doğrudur. Kültürü oluşturan unsurların hemen hemen hepsi, tarih içinde asırlar boyunca nesillerin işlemesi ile meydana gelir ve mükemmeliyete ulaşır. Dil, edebiyat, musiki, mimari, din ve devlet oluşumlarını inceleyince bu durumu açıkça görürüz. Tarih, binlerce yıllık deneme ve hayat tecrübesinin mahsulüdür. Tarihi en iyi şehirler, kütüphaneler, müzeler gösterir. Bu parça yazılış amacına göre hangi deneme türü içerisinde yer alır?

A
Öğretici
B
Sanatsal
C
Felsefi
D
Eleştirel
E
Bireysel
Soru 8

Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri, yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu bir buyuran oldu diye değil, değişmesi gerektiği için değiştirmek zorunda olduğumuzdan, içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille, dünden kalan dille, istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor. Bu değişme, bir bakıyorsunuz hızlanıyor, çok kimseleri şaşırtacak, başlarını döndürecek kadar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor, artık duracak sanıyorsunuz. Ama durmuyor. Durdurmak kimsenin elinde değil; durdurabilsek, çoktan durduracaktık. Yazarlarımızın çoğu ta başlangıçtan beri, bu değişmeye sinirleniyor, bu değişmeyi istemiyor. Kimi öfkelenip bağırıyor. Sonra öfkeleneni de eğlenip alay edeni de değişmeye uyuyor, dilini değiştiriyor, bir gün önce istemediği yeni dille yazıyor. Bu parçada dildeki değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Karşı çıkanların zamanla bu değişimi kabul ettiğine
B
Daha çok yazı dilinde gerçekleştiğine
C
Kaçınılmaz olduğuna
D
Zaman zaman hızının değiştiğine
E
Kontrol altına alınması gerektiğine
Soru 9
s9
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git