Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Online Test

Merhaba arkadaşlar , Bir çok öğrencinin kavramakta zorlandığı bir ders olsa da YGS LYS ve KPSS sınavında eşit ağırlık ve sözel bölüm öğrencilerin vazgeçilmez bir dersidir coğrafya , konusu az olup içeriği fazla olan bir derstir ve her yıl bir iki soru gelmektedir. ‘ Nüfus Piramitleri ve Özellikleri ‘ konusundan çıkan sorular dikkat gerektiren sorulardır. Konsantre olarak YGS LYS ve KPSS geçmiş yıllarda çıkmış bu konudaki soruları özellikle seçkin yayın evlerinin (FEM, güvender, sınav, final, analitik) coğrafya soru bankalarından çözersek istediğiniz sonuçları elde edeceğinizi düşünüyorum. Ki konsantre olup çözersek zamanımızı da en iyi şekilde kullanmış oluruz. Sınava da az kalmışken bol bol coğrafya soruları çözüp hem derse hakim olmuş olursunuz hem de konuları unutmamış olup hızınızı arttırmış olursunuz. Hepinize sonsuz başarılar dilerim 🙂

Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

Tebrikler - Nüfus Piramitleri ve Özellikleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 2
Nüfus piramitlerinde yaş grupları genel olarak 0-14 yaş arası çocuk, 15-64 yaş arası yetişkin, 65 yaş ve yukarı ise yaşlı nüfus olarak kabul edilmektedir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin yaşlı nüfus oranı diğer ülkelerin yaşlı nüfus oranına göre daha az olduğu söylenebilir?
A
Bangladeş
B
Japonya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Norveç
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?
A
Ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı
B
Ülkenin son on yıldaki doğal nüfus artış hızı
C
Ülkenin kırsal ve kentsel nüfus oranı
D
Ülkenin toplam nüfus miktarı
E
Ülkenin dış ticaret açığı
Soru 4
Doğal nüfus artış hızı Dünya ortalamasının üzerinde olan bir ülke ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A
Kentlerde yaşayan nüfus miktarı kırsal alanlarda yaşayan nüfus miktarına göre daha fazladır.
B
Tarımda çalışan nüfus miktarı sanayide çalışan nüfus miktarına göre daha azdır.
C
Erkeklerde ortalama yaşam süresi kadınlara göre daha fazladır.
D
Bir yıl içerisindeki doğum oranı ölüm oranına göre daha fazladır.
E
Yaşlı nüfus oranı genç nüfus oranına göre daha fazladır.
Soru 5
s5
A
Ölüm oranı artmıştır.
B
Toplam nüfusu azalmıştır.
C
Doğal nüfus artış hızı azalmıştır.
D
Ortalama yaşam süresi kısalmıştır.
E
Kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranından fazladır.
Soru 6
s6
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I. ve III.
E
II. ve III.
Soru 7
Aşağıda verilen kıtalardan hangisinin doğal nüfus artış hızının diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?
A
Asya
B
Afrika
C
Avrupa
D
Amerika
E
Avustralya
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I. ve II.
D
I. ve III.
E
I., II. ve III.
Soru 9
s9
A
Toplam nüfus miktarına
B
Nüfusun cinsiyete göre dağılımına
C
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranına
D
Aritmetik nüfus yoğunluğuna
E
Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranına
Soru 10
s10
A
10-14 yaş aralığındaki toplam nüfus 20-24 yaş aralığındaki toplam nüfustan azdır.
B
0-4 yaş aralığında kadın nüfus erkek nüfustan fazladır.
C
30-34 yaş aralığındaki kadın nüfus miktarı 2,5 milyondan azdır.
D
15-19 yaş aralığındaki toplam nüfus 50-54 yaş aralığındaki toplam nüfustan azdır.
E
Toplam nüfus miktarı 120 milyondan fazladır.
Soru 11
Bir ülkenin nüfus piramidinin tabanında son yıllarda daralma varsa bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A
Beyin göçü almıştır.
B
Doğum oranı azalmıştır.
C
Kadın nüfus miktarı artmıştır.
D
Yaşlı nüfus miktarı azalmıştır.
E
Toplam nüfus miktarı azalmıştır.
Soru 12
Bir ülkede son yirmi yıl içerisinde çocuk nüfus oranı,demografik yatırımlar, doğal kaynakların tüketimi artmıştır. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin de arttığı kesinlikle söylenebilir?
A
Tarım alanlarının
B
Et ve süt üretiminin
C
Doğal nüfus artış hızının
D
Endüstri tesislerinin sayısının
E
Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git