Noktalama İşaretleri Test – 5

Noktalama İşaretleri Test 120

Tebrikler - Noktalama İşaretleri Test 120 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
( ) Böyle bir vakayı rüyada da görsem yine başımdan geçmiş sayılır ( ) Başımdan geçmemiş olsa içimden, rüyamdan ( ) hülyamdan geçer miydi ( ) ( ) diyor Sait Faik ( ) Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?
A
Nokta (.)
B
Virgül (,)
C
Soru İşareti (?)
D
Tırnak İşareti (“ ”)
E
Üç nokta (...)
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
I. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. II. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. III. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. IV. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde kullanılır. V. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisine ait bir özellik verilmemiştir?
A
Soru işareti
B
İki nokta
C
Ünlem
D
Virgül
E
Nokta
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
I. Böyle yatarak, gün boyu televizyon izleyerek mi sınavı kazanacaksın? II. Başını kaldırdı, şaşkın şaşkın ona baktı. III. Seni hiçbir zaman unutmayacağım, dedi. IV. Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. V. Hırsız, adamı ilk görüşte tanımıştı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı işlevde kullanılmıştır?
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve IV.
D
III ve V.
E
IV ve V.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A
Bana niçin kızıyorsunuz, dedi
B
Bir gün elbette biz de güleriz
C
Onun oraya nasıl çıktığını söylemedin
D
Bu olayda benim suçum nedir
E
Ders bitti mi doğru eve gideriz
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Evsiz insanların, köyünden büyük hayallerle göçüp iş bulma umuduyla şehre gelen köylülerin, fabrikada çalışan kentli genç kızların dramlarını anlatan bu yapıt; Türk klasikleri içinde yerini şimdiden almış görünüyor. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?
A
Türk insanı, Kurtuluş Savaşı yıllarında canını dişine takarak düşmana karşı kanının son damlasına kadar direnmiş; bağımsızlık düşüncesinden bir an bile vazgeçmemiştir.
B
Tanzimatın birinci dönemindeki roman yazarları; ele aldıkları kölelik, yanlış Batılılaşma, görmeden evlenme gibi konularla okuyucuyu eğitmeye çalışmışlardır.
C
Koyun, keçi, inek; kiraz, elma, armut bu bölgenin çok uzun yıllardan beri neredeyse tek geçim kaynağı durumundadır.
D
Türkiye, Amerika, Rusya; Ankara, Washington, Moskova isimlerinin Suriye'nin geleceği konusunda anlaştıkları söyleniyor.
E
Bir süredir ailesiyle sorun yaşayan Murat, ağacın altında kendi kendine konuşuyor; onu izlediğimizi bilmiyordu.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
O öldürmemişti. Allah biliyordu içini ( ) ölmelerini istememiş, aklından geçirmemişti. Köse Hasan'ın karısı ( ) kızı, Pehlivan Ali'nin anası duyup gelecekler; soracaklardı. O öldürmemiş, ölmelerini istememişti ( ) dinleyecekler miydi bakalım? Ağıt, figan, feryat ( ) Köylü toplanacak, büyük büyük açılan gözleriyle soracaklardı ondan. Nerede Hasan? Ali nerede? Biliyordu diyeceğini, ezberlemişti ama dinletebilecek miydi ( ) Bunlar laf anlar mıydı? Ölü evine dönecekti evi. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A
(,) (,) (,) (.) (?)
B
(;) (;) (,) (!) (?)
C
(,) (,) (,) (...) (!)
D
(;) (,) (;) (...) (?)
E
(...) (,) (;) (...) (?)
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Başarıyı getirecek en önemli yollar bence şunlardır ( ) Her zaman istikrarlı olmak ( ) kararlı olmak ( ) başaramazsın diyenlere kulak tıkamak ( ) Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(;) (,) (,) (...)
B
(:) (,) (,) (...)
C
(:) (;) (,) (.)
D
(:) (;) (,) (...)
E
(;) (,) (;) (.)
Soru 8
Tanzimat yazarları, şairleri, düşünürleri 1860'lı yıllarda yönlerini Batı'ya dönmeseydi, düşünmesi bile ürkütücü, Atatürk gibi büyük bir lider çıkmayacak, belki bugünkü anlamda modern bir Türkiye olmayacaktı. Tanzimat edebiyatı, bu bağlamda sıradan bir edebiyat dönemi olmanın çok ötesinde Türk insanının giyimine varana dek onu şekillendirmiş tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu parçada virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur?
A
Art arda sıralanan eş görevli sözcük kümelerini ayırma
B
Ara cümleleri ayırma
C
Sıralı cümleleri birbirinden ayırma
D
Tırnak içinde verilmeyen aktarma cümlelerini belirtme
E
Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtme
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Ansızın kopan fırtına ( ) uzun süren dinginliğe son vermek ve yaklaşan sert kıştan insanları haberdar etmek istercesine eskiyen ne varsa hepsini yerle bir etmişti ( ) evlerin çatılarını, köhne balıkçı kulübelerini, tarihi ahşap evleri ( ) Esnaflar ( ) balıkçılar fırtınanın dinmesinin ardından sokağa çıkmışlar ( ) fırtınanın sağa sola saçtığı eşyalarının telaşla, umutsuzca peşine düşmüşlerdi. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(;) (;) (...) (,) (;)
B
(,) (:) (.) (,) (,)
C
(,) (;) (...) (,) (,)
D
(;) (:) (...) (,) (,)
E
(,) (:) (...) (,) (;)
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
İkinci Yeni edebiyatı ( ) anlaşılması güç ( ) soyut ( ) mantık ilkelerine aykırı görünmüyor muydu sence ( ) Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(;) (,) (,) (...)
B
(;) (,) (,) (?)
C
(,) (,) (,) (?)
D
(,) (;) (,) (?)
E
(;) (,) (,) (.)
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
Günlerden bir gün, bir çocuk bahçede oyun oynuyormuş. Rengarenk kelebeklerin (I) güllerin, çiçeklerin arasında koşuyor (II) zıplıyormuş. Mutluluğuna diyecek yokmuş. Bir ara bahçede zıplayan bir kurbağa görmüş (III) kurbağanın peşinden koşmuş ama yakalayamadan kurbağa göle atlamış. Sonra bahçede bir ineğin (IV) otladığını görmüş. İneğin otları nasıl çiğnediğini izlerken bir sinek gelmiş ve ineğin üzerinde vızıldamış. İnek (V) sineği kaçırmak için kuyruğunu sallamış. Çocuk ellerini çırpıp bu duruma çok gülmüş. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
11 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git