Cümlenin Ögeleri Test – 3

Cümlenin Ögeleri Test 99

Tebrikler - Cümlenin Ögeleri Test 99 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İsa, sandallarını büyük bir korkuyla bırakıp kaçan balıkçıları deniz kenarında gezinirken görmüş. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Özne - nesne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
B
Özne - nesne - zarf tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem
C
Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
D
Özne - zarf tümleci - yüklem
E
Özne - yüklem
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap, özne de yüklem de değildir?
A
Sana bu kazağı kim aldı? - Annem.
B
Gelirken sana ne alayım? - Ayakkabı
C
Senin baban öğretmen miydi? - Öğretmendi.
D
En çok beğendiğin hangisiydi? - Buydu.
E
Çocuklar mı kırmış vazoyu? - Ablam.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
A
Küçük bir vedanın ardından sevdiğim tek insanı, Babaydar’ı, birdenbire kaybedivermiştim.
B
Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğunu kesin bir sayı ile belirtmek güçtür.
C
Bir bankadaki küçük memuriyetimden çıkarıldıktan sonra, neden çıkarıldığımı hâlâ bilemiyorum, Ankara'da uzun müddet iş aradım.
D
İnsanlara ne kadar çok muhtaç olursam onlardan kaçma ihtiyacım da o kadar artıyordu.
E
Bir gün, akşamüstü istasyonla Sergievi arasındaki tenha yolda ağır ağır yürüyordum.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
I. Bir hafta sonra bitecek olan lokanta karnesini yenileyecek kadar bile param kalmamıştı. II. Millet hayatında görülen dini, siyasi, içtimai, iktisadi ve kültürel değişiklikler, zamanla edebi eserlere de yansımış. III. Şair; kendisi için yazan, yazdıklarını sadece kendisi okuyan bir sanatçı değildir. IV. Bütün hıncımla, kimsenin bana sus demeye cesaret edemeyeceğini sezerek istediğim gibi ağladım. V. Servetifünûn dönemine ait eserlerdeki karamsar atmosfer, bu neslin kaçış psikolojisiyle eserde izah edilmiş. Numaralanmış cümleler, ögelerinin sıralanışı bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne ve yüklemden oluşmamıştır?
A
Yazarın 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Baklan kasabasında dünyaya geldiği anlaşılmaktadır.
B
Ses unsuru ve kelime oyunları ile bir hüner gösterme hâline gelmiş olan şiirde nesir kadar açıklık yoktur.
C
Kaplan’ın en çok istifade ettiği kuramlardan birisi psikanaliz yöntemidir.
D
Benim size ölümünü hikâye edeceğim balığın öyle parıltılı, yanar döner pulları yoktur
E
Gölgesizler isimli romanı ile Yunus Nadi Roman Ödülünü alan Hasan Ali Toptaş'ın yedi romanı, dört öykü kitabı, bir manzum eseri vardır.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne ve yüklemden oluşmuştur?
A
Yazar, çevresinde gördüğü çarpıklıkları veya iyi şeyleri dile getirebilir.
B
Yazarın eserinde üzerinde durduğu asıl nokta, sanatçının biyografisidir.
C
Evin gelini Seher, Aziz'in bacağını nasıl kaybettiğini sorar.
D
Ben de bir avuç jetonla postanenin önüne gidip ankesörlü telefonlarla ulaşıyordum babama.
E
Bir daha hiç kimseye güvenmeyeceğim, dedi.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi "zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem" şeklindedir?
A
Karşımda ciddi bakışlarla beni süzen, küçücük ve gördüğüm hiç kimselere benzemeyen biri duruyordu.
B
Biraz zekâ parıltısı olan birine rastladığımda yanımdan hiç ayırmadığım resmi çıkarıp hemen soruyordum.
C
Hayatım boyunca bir sürü ciddi insan tanıdım.
D
Daha altı yaşındayken büyükler ressam olma hevesimi kırdıklarından boa yılanının içten ve dıştan görünümleri dışında pek bir şey çizmeyi öğrenememiştim.
E
Büyükler, hiçbir şeyi kendi başlarına anlayamıyorlar.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Büyük bir ressam olma fırsatını / altı yaşındayken / kaçırdım.
B
Gencin babası, / oğlunun hiç aksatmadan tuttuğu günlüğünde / tüm bu olanların nedenini / aradı.
C
Adam, / on yaşına gelmiş bir çocuğun / böyle bir haylazlığını / affedemezdi.
D
Bütün günü / onun yüzünden / mahvolmuştu.
E
Yazar, / Ankara'ya fizik tedavi için gelişleri sırasında / Gömü'den neden yavaş geçmeleri gerektiğini / öğrenir.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Mehlika Sultan'a âşık yedi genç/ Gece şehrin kapısından çıktı./ Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Yüklem
B
Zarf tümleci
C
Özne
D
Nesne
E
Dolaylı tümleç
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Aşağıdaki dizelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
A
Hayatta / ben / en çok / babamı / sevdim./ Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk ...
B
Sevinçten uçardım / hasta oldum mu / 40'ı geçerse ateş, / çağrırlar / İstanbul'a.
C
Bilmezdi ki / oturduğumuz semti,/ Çağın en güzel gözlü / maarif müfettişi.
D
Tifoyken / başardım / bu aşk oynunu,/ "Ohh!" /dedim, /göğsüne / gömdüm / burnumu.
E
Atlastan / bakardım /gittiği yere/ Öyle öyle / ezber ettim / gurbeti.
10 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git