AYT Coğrafya Deneme Sınavı – 1 Çözümlü

AYT Coğrafya Deneme Sınavı - 1 Çözümlü

Tebrikler - AYT Coğrafya Deneme Sınavı - 1 Çözümlü adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
1 numaralı soru için açıklama 
I. bilim adamının gittiği yerde azanol, II. bilim adamının gittiği yerde zonal, III. bilim adamının gittiği yerde ise intrazonal toprak türleri yaygındır. Buna göre, B seçeneğindeki toprak türleri yanlış verilmiştir. Cevap B
Soru 2
2.Türkiye konum özelliklerinden dolayı çeşitli uluslararası sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlardan biri sınır aşan akarsular sorunudur. Türkiye'nin sınır aşan akarsular üzerinde barajlar yapması, çeşitli yollarla suyu kullanıma açması bazı komşu ülkelerde ciddi tepkilere yol açmaktadır. Hatta bu sorunların güncel olarak yaşandığı ülkelerden ikisi zaman zaman nehirlerin sahip olduğu su rezervini bile aşan taleplerde bulunmaktadır. Türkiye'nin sınır aşan akarsular sorununu güncel olarak en çok, I. Suriye II. Irak III. İran IV. Yunanistan V. Ermenistan ülkelerinden hangileri ile yaşadığı söylenebilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
IV ve V
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye sınır aşan akarsuların paylaşımıyla ilgili güncel sorunları en çok Suriye ve Irak'la (Fırat ve Dicle) yaşamaktadır. Cevap A
Soru 3
s3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
3 numaralı soru için açıklama 
Canlıların yeryüzüne dağılışını belirleyen faktörlerin en önemlisi, fiziki faktörlerden olan iklimdir. 1 'e iklim, 2'ye insan, III iklim değişiklikleri yazılmalıdır. Cevap D
Soru 4
4. Ekinler biçildikten sonra buğday, arpa ve diğer bitkilerin tarlada kalan sap kısmına anız denir. Makineli tarımın yaygınlaşması, yabancı ot ve haşereleri yok etme isteği gibi nedenlerle anız yakma olayı görülmektedir. Buna göre, anız yakmanın çevresel etkileri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez?
A
İklim değişikliklerinin ortaya çıkması
B
Toprak veriminin azalması
C
Topraktaki organik maddelerin yok olması
D
Erozyona ve orman yangınlarına ortam hazırlaması
E
Doğal dengenin bozulması
4 numaralı soru için açıklama 
Anız yakma yerel boyutta ve mevsimlik, kısa süreli bir çevre sorunu olduğundan iklim değişikliğine yol açması beklenmez. Cevap A
Soru 5
S5
A
Genel olarak canlıların solunum yaptığı gece  süresince artar.
B
Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağındaki ormanlık sahalarda kışın artıp yazın azalır.
C
Şehirlerde kış aylarındaki oranı yaz aylarına göre daha fazladır.
D
Bitkilerin fotosentez yaptığı gündüz süresince azalır.
E
Bitki örtüsünün tahrip edildiği ortamlardaki oranı azalır.
5 numaralı soru için açıklama 
Bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle, yeşil alanların azalmasıyla, karbondioksitin tüketilme yollarından biri olan fotosentez süreci azalır. Bu da havadaki karbondioksit miktarının artmasına neden olur. Cevap E
Soru 6
6. Doğal nüfus artış hızı uzun süre düşük seyreden ülkelerde iş gücü ihtiyacı artarken, yaşlı nüfus sorunu kendisini hissettirmeye başlar. Bu durumdaki ülkeler nüfus artışı hızını artırıcı nüfus politikası uygulamaya başlar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi bu genellemeye uymaz?
A
Japonya
B
Fransa
C
İngiltere
D
Bangladeş
E
Almanya
6 numaralı soru için açıklama 
Muson Asyası'nda yer alan Bangladeş'te doğurganlık hızı yüksektir. Bu nedenle Bangladeş'te nüfus artış hızını azaltıcı politika izlenmesi beklenir. Cevap D
Soru 7
s7
A
Nüfus sayısı en az olan kıta
B
Oranı en fazla olan yaş grubu
C
Yaşlanma sorunu en fazla olan kıta
D
Doğurganlık hızı en yüksek olan kıta
E
Ortalama yaşam süresi en kısa olan kıta
7 numaralı soru için açıklama 
Grafikte nüfusun belirli yaş gruplarına oransal dağılışı verilmiş, nüfus sayısı belirtilmemiştir. Bu nedenle nüfûs sayısı en az olan kıtaya ulaşılamaz. Cevap A
Soru 8
s8
A
Mart
B
Haziran
C
Eylül
D
Ocak
E
Aralık
8 numaralı soru için açıklama 
Şekildeki haritada kuzeye gidildikçe geceler uzamaktadır. Bu yüzden kuzey yarımkürede kış aylarından biridir. Cevap E
Soru 9
s9
A
K gölünün bulunduğu yükselti aralığı
B
X ve Y noktalan arasındaki yükselti farkı
C
X ve Y noktaları arasındaki gerçek uzaklık
D
L akarsuyunun aktığı yön
E
Gölden akarsuya gideğenin olup olmadığı
9 numaralı soru için açıklama 
Şekildeki haritada fotokopiyle küçültme olduğundan, kesir ölçekle yapılacak uzunluk, alan hesapları doğru sonuç vermeyecektir. Cevap C
Soru 10
10.
  • I. Antrasit
  • II. Taşkömürü
  • III. Turba
  • IV. Linyit
Yukarıda verilen organik tortul taşların en genç oluşumludan en yaşlısına kadar sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
I-IV-III-II
B
III -IV -II -I
C
III-IV-I-II
D
IV -II-III-I
E
II-I-IV-III
10 numaralı soru için açıklama 
En genç oluşumlu kömürden en yaşlı oluşumlu kömüre doğru sıralanma turba, linyit, taşkömürü ve antrasit sıralamasıdır. Cevap B
Soru 11
S11
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
11 numaralı soru için açıklama 
Eğitim seviyesi yüksek olan nüfusun istihdamında hizmet sektörü birincidir yargısına ulaşılamaz. Cevap E
Soru 12
S12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
12 numaralı soru için açıklama 
Açıklamalarda ve tabloda Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeler hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Cevap A
Soru 13
S13
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
13 numaralı soru için açıklama 
İngiltere ile Amerika'nın batı kıyıları arasındaki en kısa deniz yolu Panama Kanalı'dır. (I). Hindistan ile Akdeniz (İtalya) arasındaki en kısa güzergâh Süveyş Kanalı'ndan geçer (II). İzmir'den Brezilya'ya giden bir gemi Cebelitarık Boğazı'ndan geçer. Cevap A
Soru 14
s14
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
14 numaralı soru için açıklama 
C14
Soru 15
s15
A
Ev tipi üretimde ticari amaç yoktur.
B
Atölye tipi üretim daha çok metropol şehirlerdeki ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. 
C
Ev tipi üretim Türkiye, İran gibi Asya ülkelerinde el dokumacılığı seklinde hala varlığını korumaktadır. 
D
Atölye tipi üretim halıcılık, bakırcılık, marangozluk, ağaç işlemeciliği gibi sektörlere yönelik üretimde bulunan küçük isletmeler seklindedir. 
E
Sanayi üretimi fabrikalarda gerçekleşir ve çeşitli sektörlerle çok yönlü ilişkiler içerisinde bulunur.
15 numaralı soru için açıklama 
Atölye tipi üretim gelişmekte olan bölgelerde yaygın olup daha çok yerel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Cevap B
Soru 16
16. İnsanlar sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın sınırlı kaynaklarını kullanmaktadır. Doğal kaynakların kullanımında doğal kaynağın potansiyeli, kullanılan yöntem ve teknoloji ile insanların ihtiyaçları etkili olmaktadır. Doğal kaynakların hatalı kullanımının çevresel etkileri doğal afetlere bile yol açmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynakların kullanımında geri dönüşü imkansız olan hatalardan biri sayılmaz?
A
Sanayi tesislerinin yerleşim alanlarının içinde kalması
B
Verimli tarım alanlarının sanayi alanlarına dönüşmesi
C
Nehir kenarlarındaki taşkın ovaların yerleşime açılması
D
Ormanların tahrip edilmesi
E
Fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucunda sera etkisinin artması
16 numaralı soru için açıklama 
Sanayi tesislerinin yerleşim alanlarının içinde kalması, hızlı nüfus artışı ve plansız şehirleşmenin göstergelerinden biridir. Sanayi tesislerinin tahliye edilmesiyle bu sorunun etkileri belli bir süre içerisinde giderilebilir. Cevap A
Soru 17
17. 1960' lı yıllara kadar dünyanın dördüncü, büyük gölü sayılan Aral Gölü, 2000'li yıllarda sularının hızla çekilmesiyle adeta bir çöle dönmüştür. Buna göre, Aral Gölü'nün sularının çekilmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisinin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?
A
Gölü besleyen nehirler üzerinde baraj yapılması
B
Aşırı su çekilmesi
C
Sulamanın yanlış yöntemlerle yapılması
D
Aşırı sıcakların ve şiddetli buharlaşmanın olması
E
Su kaynaklarıyla yeterince beslenememesi
17 numaralı soru için açıklama 
Aşırı sıcakların yol açtığı şiddetli buharlaşma iklimden kaynaklanan doğal bir etkenken, diğerleri insan faaliyetlerinin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Cevap D
Soru 18
soru18
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
18 numaralı soru için açıklama 
Hareketli bir deprem kuşağı üzerinde bulunma bu ülkelerin üçü için ortak bir özelliktir. Oysa deprem büyüklükleri birbirine yakın olmasına karşın aralarındaki hasar farkının çok farklı olması ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile açıklanabilir. Cevap D
Soru 19
soru19
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
19 numaralı soru için açıklama 
Adadaki hayvan türlerinin azalması, bitki örtüsünün tahrip edilmesinin bir sonucudur. Cevap A
Soru 20
20. Sanayileşme ve ekonomik gelişme sonucunda şehir sayısı ile şehirlerde yaşayan nüfusun artması, toplum yapısında örgütlenme, iş bölümü ve uzmanlaşmaya yol açan nüfus birikimi sürecine şehirleşme denir. Şehirleşme ekonomik, teknolojik, siyasi ve sosyopsikolojik nedenlerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Özellikle sanayileşme faaliyeti sonucu başlayan göç dalgası şehirleşmeyi hızlandırmaktadır. Şehirleşme beraberinde çeşitli sosyal, çevresel ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Kırsal kesimlerden göç dalgasıyla aynı bölgelerden gelen insanların belirli yerlere yerleşmesiyle sosyokültürel benzerliği olan, hemşericilik şeklinde mahalleler doğal. Ayrıca büyük şehirlerde mekansal ve kültürel olarak soyutlanmış, şehirleşmemiş getto adı verilen semtler ortaya çıkar. Yukarıdaki pasajdan yararlanarak aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt bulunamaz?
A
Şehirleşmenin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?
B
Şehirleşmenin ortaya çıkmasında köylerdeki itici faktörler nelerdir?
C
Şehirleşme nedir?
D
Şehirleşme sonucunda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?
E
Şehirleşme ve göç dalgası arasında nasıl bir ilişki bulunur?
20 numaralı soru için açıklama 
Verilen pasajda şehirleşmenin ekonomik nedenlerinden biri olan köylerin itici (olumsuz) özelliklerine değinilmemiştir. Cevap B
Soru 21
s21
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
21 numaralı soru için açıklama 
Şehirlerin ticari büyüklüğü ile iklimi ve bitki örtüsü arasında doğrudan bir ilişki olduğu söylenemez. Örneğin aynı iklim bölgesinde yer almalarına rağmen İzmir ve Çanakkale'nin ticari potansiyelleri çok farklıdır. Cevap D
Soru 22
s22
A
Büyükbaş hayvancılığa elverişli gür çayırlar
B
Alternatif turizm olanakları
C
Hidro elektrik enerji potansiyeli
D
Maden çeşidi
E
Verimli tarım alanları
22 numaralı soru için açıklama 
Bölgesel kalkınma projeleri için verilen doğal kaynak potansiyellerinden yalnızca alternatif turizm olanakları hepsi için ortaktır. Cevap B
Soru 23
23. Alize Rüzgarları Tropikal kuşakta; Kuzey Yarımküre'de kuzeydoğudan güneybatıya, Güney Yarımkürede ise güneydoğudan kuzeybatıya doğru eser. Buna göre aşağıda verilen hangi iki ülke arasında yolculuk yapacak yelkenli gemi Alize rüzgarlarından da faydalanabilecektir?
A
İspanya'dan Venezuela'ya
B
Brezilya'dan İngiltere'ye
C
Arjantin'den Nijerya'ya
D
Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya
E
Norveç'ten Kanada'ya
23 numaralı soru için açıklama 
Alize Rüzgarları Tropikal kuşakta; Kuzey Yarımküre'de kuzeydoğudan güneybatıya, Güney Yarımkürede ise güneydoğudan kuzeybatıya doğru eser. Bu yüzden İspanya'dan Venezuela'ya gidecek yelkenli gemi Alize rüzgarlarından faydalanıp güneybatı yönünde hareket edecektir. Cevap A
Soru 24
24. Türkiye'yi ilgilendiren aşağıdaki jeopolitik bölgelerden hangisindeki sorunlarla AB, ABD, Rusya gibi uluslararası aktörlerin ekonomik ve siyasi çıkarları gereği daha fazla rol aldıkları söylenebilir?
A
Batı Trakya Sorunu
B
Kıbrıs Sorunu
C
Kosova Sorunu
D
Makedonya Sorunu
E
Dağlık Karabağ Sorunu
24 numaralı soru için açıklama 
Asya - Avrupa - Afrika kıtalarına eşit mesafede bulunan Kıbrıs Adası; Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Kuzey Afrika'daki dengeler üzerinde de etkilidir. Ayrıca İstanbul Boğazı ve Süveyş Kanalı gibi önemli su yolları güzergahında yer alır. Bu özellikleriyle Kıbrıs Sorununa AB, ABD ve Rusya gibi aktörler daha fazla müdahale etmektedir. Cevap B
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git