Kelimede Anlam ve Kavram / Kelimelerin Farklı Anlamda Kullanılması – 1- 9.Sınıf Dil ve Anlatım Online Test

Merhaba arkadaşlar , bu testimizde ki konumuz kelimede anlam ve kavram. Düşünmenin , duymanın , konuşmanın , anlatmanın temelidir kelimeler. Anlatacağımız , konuşacağımız olay veya konu layıkıyla ifade edilebilmesi için yeterli kelime stokuna sahip olmamızı gerektirir. Aynı şekilde burada hazırlamış olduğumuz bu testimizden de en başarılı sonucu almak istiyorsak sahip olduğumuz kelime dağarcığını en doğru en düzgün şekilde kullanarak cevaplandırmalıyız. Bütün derslerde ve bütün konularda ne kadar çok soru çözümü yaparsak sonuç bir öncekinden mutlaka daha iyi olacaktır. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu testleri rutin şekilde takip edip , istikrarlı bir şekilde soru çözmeye devam ederseniz istediğiniz sonuçlara ulaşacağınıza inanıyorum arkadaşlar . Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Kelimede Anlam ve Kavram / Kelimelerin Farklı Anlamda Kullanılması - 1- 9.Sınıf Dil ve Anlatım Onlin

Tebrikler - Kelimede Anlam ve Kavram / Kelimelerin Farklı Anlamda Kullanılması - 1- 9.Sınıf Dil ve Anlatım Onlin adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Temel anlam - yan anlam - mecaz anlam
B
Yan anlam - temel anlam - mecaz anlam
C
Yan anlam - mecaz anlam - temel anlam
D
Mecaz anlam - yan anlam - temel anlam
E
Temel anlam - mecaz anlam - yan anlam
Soru 2
‘‘Çiğnemek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde‘‘egemenliği altına almak, hükmetmek’’ anlamında kullanılmıştır?
A
Gözlerine uyku denen şey girmiyor, çiğnediği lokma boğazından inmiyordu.
B
Manzaraya dalgın dalgın bakarken az kalsın öteden gelen bir araba onu çiğneyecekti.
C
Bunu yapmamak, insanlığın mukaddes mirasını çiğnemek olacaktı.
D
Onlar, koca bir milleti çiğnemek sevdasına kapılmıştı.
E
Kilometrelerce yolu, çamurları çiğneyerek gelmişlerdi.
Soru 3
‘‘Derin’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde‘‘Adam derin bir sessizlik içindeydi.’’ cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A
Derin bir âlim olduğu herkesçe biliniyordu.
B
Kuyu öyle derin ki kuyudan su çekmek saatler alıyor.
C
Derin düşüncelere dalmış, öylece oturuyordu.
D
Çok derin olan havuza girmeye cesaret edemedik.
E
Üzerindeki tesirleri ölçmek için derin tetkikler yapılacaktı.
Soru 4
s4
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve III.
D
II. ve IV
E
III. ve IV.
Soru 5
‘‘Eğlenmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘beklemek, durmak’’ anlamında kullanılmıştır?
A
Aklıma ne kadar kötü şey hücum ederse o kadar eğleniyorum.
B
Yalnız bunları sordu ve inan ki benimle eğlendi.
C
İş yerinde fazla eğlenme, akşam eve misafir gelecek.
D
Çocuklar akşamki partide gönüllerince eğlenmişler.
E
Çevresindeki herkesle dalga geçip eğleniyordu.
Soru 6
Bir kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına ‘‘kinaye’’ denir.Kinayeli anlatımlarda asıl anlatılmak istenen mecaz anlamdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kinaye yoktur?
A
Artık hepimizin gözünden düşmüştü.
B
Her gecenin sabahı vardır elbette.
C
Rakibine sonunda diz çöktürdü.
D
Zor günümüzde yine elimizden tutmuştu.
E
İşçiler önerilen paraya dudak büküyordu.
Soru 7
Sözcüklere mecaz anlam kazandırma yollarından biri de insana ait bir özelliğin doğadaki bir varlığa aktarılmasıyla yapılan kişileştirme (teşhis) sanatıdır. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde böyle bir mecaz oluşturulmamıştır?
A
Bu gece çılgınlığı üstünde denizin de Kayalar dalgalarla pençeleşiyor sandık
B
Mor menekşe boynun eğmiş Gül kızarmış hicabından
C
Rüzgârlarla oturmuş karşılıklı okuyoruz O, bildiğini okuyor ağacın yapraklarında
D
Yolcuyum bir kuru yaprak misali Rüzgârın önüne katılmışım ben
E
Nazlı rüzgâr konuşur anladığım bir dilde Sevdiğim şarkıyı söylerdi hafiften korular
Soru 8
Sözcüklerin benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecazımürsel (ad aktarması)denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsel vardır?
A
Bardağı sonuna kadar içti.
B
Bütün gün arkadaşlarıyla ders çalıştı.
C
Bu kış yeni bir soba almışlar.
D
Elindeki kalem ona uğur getiriyormuş.
E
İki şehrin halkı birbirini pek sevmezmiş
Soru 9
Tariz, bir sözün görünürdeki anlamının tam zıttı amaçlanarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen mecazlı anlatımdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde tariz vardır?
A
Çok başarılı olduğu için okulu dereceyle bitirdi.
B
O kadar temizdi ki masasının üzerinde sinekler yuva yapmıştı.
C
Yoldan geçenler hasta adama yardım etmek için buraya gelmişlerdi.
D
Ailesinden izin almadan dışarı çıkmazdı.
E
Güzelliğini çevresindeki herkes fark etmişti.
Soru 10
Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Ölümü dile getiren bu dizelerde, aşağıdaki anlam olaylarından hangisine örnek vardır?
A
İnsana ait bir özelliği doğaya aktarma
B
Anlam inceliği oluşturmak için bildiği bir şeyi bilmez görünme
C
Bir sözcüğü gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma
D
Bir sözün tam karşıtını kastederek o söze mecaz anlam kazandırma
E
Bir olayın gerçek nedenini bir yana bırakarak o olayı başka nedene bağlama
Soru 11
‘‘El’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ‘‘sahiplik,mülkiyet’’ anlamında kullanılmıştır?
A
Kâtip benim ben kâtibin, el ne karışır!
B
Elimdeki bütün parayı bu eve yatırdım.
C
Kışın soğuktan elleri çatlamıştı.
D
Bu garip elde çaresiz kaldık.
E
Yumuk yumuk elleriyle bize yardım ediyordu.
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘gelmek’’ sözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır?
A
Dün akşam amcamlar bize geldi. (ziyaret etmek)
B
Derslerin artık sonuna geldik. (varmak, ulaşmak)
C
Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir. (eklenmek)
D
Birazcık üşütmeye gelmiyor, çok çabuk hastalanıyor. (dayanmamak)
E
Merak etme, ondan kimseye hiçbir kötülük gelmez.(takip etmek)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git