İsimler (Adlar) Test – 2

İsimler (Adlar) Test 51

Tebrikler - İsimler (Adlar) Test 51 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hâl eklerinden herhangi birine yer verilmemiştir?
A
Bileklerimizi morartmış yeni Alman kelepçeleri.
B
Otobüsün kaloriferleri bozuldu Kaman' dan sonra.
C
Sekiz saat oluyor karbonatlı bir çay bile içemedik.
D
Başımızda prensip sahibi bir başçavuş...
E
Niğde üzerinden Adana Cezaevine gidiyoruz.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Aşağıdaki tırnak içinde verilen sözcüklerden hangisi ad değildir?
A
Bilimsiz "şiir", temelsiz duvara benzer.
B
Kaptanın "ustalığı" deniz durgunken anlaşılmaz.
C
"Kedi", sevgilisinde muhakkak tırnak izi bırakır.
D
Çirkefe "taş" atma, üzerine sıçrar.
E
Para insan avlamak için çok "iyi" bir yemdir.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Divan edebiyatında aşk; maşuk, âşık ve rakip arasında gelişir. Sevgili, beyitlerde genelde güzelliğiyle, kaprisiyle âşığa hükmeder durumdadır. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Özel isimler vardır
B
Terim kullanılmıştır.
C
Soyut isimler kullanılmıştır.
D
Tekil isimler kullanılmıştır.
E
Türemiş isimler vardır.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Geceleri (I) bir çarpıntı (II) duyarsan/ Telaş telaş yağmurdan (III) kaçıyorum/ Sarayburnu'ndan (IV) geçiyorum/ Elimden tut yoksa düşeceğim/ Yağmur (V) beni götürecek yoksa beni Bu şiirde numaralanmış sözcüklerden hangisi isim göreviyle kullanılmamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki sözcük türün tamamını karşılayacak biçimde kullanılmıştır?
A
Günümüzde "öğretmen" bilgi veren değil, rehber olandır.
B
"Gazeteye" geçen hafta bir yazı göndermiştim, o yazı bugün yayımlanmış.
C
Uzun süre üzerinde çalıştığımız "kitap", yarınki fuarda tanıtılacaktır.
D
Sınavda çıkacak "soruları" Saadet hoca hazırlayacak.
E
Birazdan mağazaya gidip kendime bir "kazak" alacağım.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Şimdi şiir bence senin yüzündür/ Şimdi benim tahtım senin dizindir/ Sevgilim, saadet ikimizindir/ Göklerden gelen bir yadigar gibi Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Soyut isim
B
Çoğul ad
C
Tekil ad
D
Topluluk adı
E
Cins adı
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Ak saçlı başını alıp eline, Kara hülyalara dal anneciğim! O titrek kalbini bahtın yeline, Bir ince tüy gibi sal anneciğim! Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi isimdir?
A
ak
B
kara
C
dal
D
titrek
E
tüy
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Buzlu mehtap alçakça kesmişti yolumuzu/ Bütün kapılardan açıkça kovulmuştuk/ Silahımız avucumuza yapışmıştı soğuktan Yukarıdaki dizelerde ad durum eki almış kaç isim vardır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
En karakterli insan, kimsenin onayına ihtiyaç duymadan kararlarının arkasında duran ve hayatını dilediği gibi yaşayandır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A
Yönelme durum eki almış isme
B
Çıkma durum eki almış isme
C
Bulunma durum eki almış isme
D
Belirtme durum eki almış isme
E
Yalın hâlde isme
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Hayatınızı (I) eleştiren kişilerin (II) çoğu, bugünkü konumunuza (III) gelmek için hangi bedelleri (IV) ödediğinizi bilmeyen kişilerdir (V). Bu cümlede numaralanmış adlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I'incide belirtme hâl eki almıştır.
B
II'ncide tamlayan (ilgi) eki almıştır.
C
III'üncüde yönelme hâl eki almıştır.
D
IV'üncüde iyelik eki almıştır.
E
V'inci çoğul isimdir.
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
"-lık / -lik / -luk / -lük" ekiyle türemiş sözcük, aşağıdakilerden hangisinde isim görevindedir?
A
Her öğrencide mutlaka sözlük olmalı.
B
Bu bölgede kiralık dükkan var mı?
C
Salçalık tuzun fiyatı ne kadar?
D
Ormanlık alanda ateş yakılmaz.
E
Yetim çocuklara bayramlık elbise alalım.
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Saçınızın ucu kırılsa kendine dert edecek adamları sevin. Merhamet, bir erkeğe yakışan en güzel şeydir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A
Tamlayan eki almış isim
B
Tamlanan eki almış isim
C
Hâl eki almış birden çok isim
D
Soyut ve somut isimler
E
Topluluk isimler
12 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git