İnsan, Doğa ve Çevre Online Test

Merhaba arkadaşlar, coğrafya online testimize insan, doğa ve çevre konusu ile başlıyoruz. Gireceğiniz ygs, lys ve kpss sınavlarında karşılaşabileceğiniz muhtemel sorular içinde yer alan bu konu ile ilgili olarak bol soru çözmenizi geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakarak kendinizi denemenizi tavsiye ediyorum. Çıkmış sorular sizlere hem çözüm yolu hem de sınavda o konu ile ilgili gelebilecek soru tipini görmeniz adına yol gösterici olacaktır arkadaşlar. Coğrafya konularına çalışmayı da yine zevkli bir hale getirip bu dersi sadece sınav için değil de ülkemizi öğrenmek adına, genel kültürümüzü artırmak adına bilgi hazinenize eklenecek yeni bir bilgi olarak değerlendirirseniz çalışmalarınız çok daha zevkli ve öğrenmesi kolay olacaktır.

İnsan, Doğa ve Çevre

Tebrikler - İnsan, Doğa ve Çevre adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Jeomorfoloji
B
Hidrografya
C
Klimatoloji
D
Meteoroloji
E
Biyocoğrafya
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisineörnek olarak gösterilemez?
A
Orman alanlarının tarım alanı haline getirilmesi
B
Eğimli alanlarda tüneller açarak yolların yapılması
C
Vadiler içine kurulan yerleşim alanlarının aşırı yağış sonucu su altında kalması
D
Sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi
E
Yabani bitkilerin aşılama yapılarak kültür bitkileri haline getirilmesi
Soru 3
S3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir?
A
Atmosfer
B
Litosfer
C
Hidrosfer
D
Biyosfer
E
Ekzosfer
Soru 5
s5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 6
İnsanoğlunun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirebilmesi, yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. İşte bu nokta da, insanoğlunun karşısına coğrafya bilimi çıkmaktadır.Coğrafya bilimini, insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen elde ettiği sonucu bir sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin elde ettiği bulguların,insanların gündelik hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımı da sağlanabilmiş olur. Böylece, doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz kullanımın önüne geçilebilmiş olur. Verilen metinden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
İnsanoğlunun doğal çevreyi yeterince tanıması gerektiğine
B
Coğrafyanın insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim olduğuna
C
İnsanoğlunun doğal çevreyi tanıması yalnızca coğrafya bilimiyle mümkün olduğuna
D
Doğal kaynakların amacı doğrultusunda kullanılması gerektiğine
E
Etkin arazi kullanımı için coğrafya biliminin bulgularının önemli olduğuna
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın araştırma konularından değildir?
A
Tabakaların duruşu
B
Tarım bölgeleri
C
Ulaşım sistemleri
D
Turizm bölgeleri
E
Organize sanayi bölgeleri
Soru 8
s8
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Jeomorfolojiye yardımcı bilimler arasında yer almaz?
A
Jeoloji
B
Jeofizik
C
Litoloji
D
Zooloji
E
Arkeoloji
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konulardan birisi değildir?
A
Bitkilerin genetik yapısı
B
Yeryüzü şekilleri
C
Yerin şekli ve hareketleri
D
Doğal afetler
E
Ekonomik faaliyetler
Soru 11
S11
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve III.
D
II. ve IV.
E
III. ve IV.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımına örnek gösterilemez?
A
Alüvyon tabanlı ovalara yapılan evlerin deprem sonucu ağır tahribat görmesi
B
Orman alanlarının hayvan otlatmak amacıyla yok edilmesi
C
Heyelan riski taşıyan yerlere yerleşim alanı kurulması sonucu can kayıplarının yaşanması
D
Geniş ve verimli vadi tabanlarında tarımsal faaliyetlerin yapılması
E
Kıyı bölgelerinin sanayi alanı haline getirilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git