AYT Coğrafya Deneme Sınavı – Online Test Soruları

Sevgili LYS hazırlık öğrencileri şurada LYS’ye sayılı günler kala kendinizi ölçebileceğiniz tam LYS seviyesinde harika online test sorularımız mevcut. Bu soruları çözdüğünüzde bu yıl LYS coğrafyadan yaklaşık kaç netiniz kalacağını göreceksiniz. Eksiklerinizi bu vesile ile görüp sınava kadar bu eksikleriniz üzerinde yoğunlaşırsanız netlerinizde ciddi bir artış yapabilirisniz.

Haydi şimdi sessiz bir ortamda süre de tutarak online lys coğrafya test sorularını çözmeye başlayalım.

LYS Coğrafya Deneme Sınavı - Online Test Soruları

Tebrikler - LYS Coğrafya Deneme Sınavı - Online Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği ürünler arasında yer almaz?
A
Mobilya
B
Krom, bor gibi madenler
C
Tarım ürünleri
D
Hayvansal ürünler
E
Enerji kaynakları
Soru 2
Türkiye’de barajların kısa sürede dolma tehlikesi göstermesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A
Akarsu yataklarının geçirimli olması
B
Akarsuların bol alüvyon taşıması
C
Akarsu havzalarının geniş olması
D
Akarsuların farklı iklim bölgelerinden geçmeleri
E
Akarsuların boylarının uzun olması
Soru 3
s10
A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4
s11
A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 5
Taşeli Yöresi, Çanakkale, Ardahan Platosu ve Tuz Gölü havzası Türkiye’de nüfuslanmanın en az olduğu yerlerdendir. Bu yörelerde nüfuslanmaya engel olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Uzun ve sert geçen kış mevsimi
B
Tarımda kuraklık ve erozyon
C
Ulaşım sorunlan
D
Deprem tehlikesinin fazla olması
E
Su kaynaklarının yeterli olmaması
Soru 6
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde tarımsal faaliyetlerin kısıtlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A
Kış sıcaklık ortalamalarının düşük olmasının
B
Sulamanın gelişmemiş olmasının
C
Yaz süresinin kısa olmasının
D
Yerşekillerinin engebeli olmasının
E
Toprakların verimsiz olmasının
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi insanları turizm faaliyetlerine yönelten faktörlerden biri değildir?
A
Aile, dost ve akraba ziyaretleri
B
Kongre ve toplantılara katılma
C
Tarihi ve kültürel değerleri görme ve tanıma
D
Sportif faaliyetler
E
Yeni iş sahaları bulma
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
A
Ülkenin nüfus miktarını belirlemek
B
Nüfusun alım gücünü belirlemek
C
Kır ve kent nüfus miktarını tespit etmek
D
Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
E
Nüfusun çalıştığı iş kollarını belirlemek
Soru 9
Akdeniz Bölgesi’nin kıyısı ile iç kesimlerindeki tarımsal etkinlikler karşılaştırıldığında, kıyı kesimindeki tarımsal etkinlikler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A
Tarım yapılan süre daha uzundur.
B
Sulama olanakları daha yaygındır
C
Ürünler daha erken olgunlaşır
D
Sanayi bitkilerinin çeşitliliği daha fazladır
E
Birim alandan alınan verim daha azdır
Soru 10
s5
A
Balıkesir ve Aydın’ın başlangıç meridyenine uzaklıktan eşittir.
B
21 Mart günü Bursa ve Tokat’ta Güneş’in doğuş saati aynıdır.
C
21 Haziran’da Tekirdağ’da güneş Aydın’dan sonra doğar.
D
21 Aralık günü Bursa ve Tokat’ta düz bir zemin üzerine dikilen aynı boydaki cisimlerin öğle vakti gölge boyları ve yönleri aynıdır.
E
Balıkesir, Aydın ve Tekirdağ’da Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı eşittir.
Soru 11
Türkiye’de erozyonun fazla görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A
Yağışların düzensiz olmasının
B
Arazinin engebeli olmasının
C
Ilıman kuşakta yer almasının
D
Ormanların tahrip edilmesinin
E
Arazinin yanlış kullanımının
Soru 12
Aşağıdaki bölgelerden hangisi şekerpancarının ekim alanı ve üretim miktarında ilk sırada yer alır?
A
İç Anadolu
B
Karadeniz
C
Güneydoğu Anadolu
D
Akdeniz
E
Doğu Anadolu
Soru 13
s8
A
Buğdayda birim alandan alınan verim arpadakinden daha fazladır.
B
2000 - 2005 yılları arasında yıllık buğday üretimi, 18 milyon tonun üzerinde olmuştur.
C
2000 - 2002 yılları arasında arpa ve buğday üretimindeki dalgalanmalar birbirine benzemektedir.
D
En fazla arpa üretimi 2005 yılında gerçekleşmiştir.
E
Buğday üretiminin en az olduğu yıl 2001 ’dir.
Soru 14
s9
A
Gülek
B
Çubuk
C
Belen
D
Kop
E
Sakaltutan
Soru 15
s10
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 16
Ülkemiz sınırları içerisindeki en uzun akarsu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kızılırmak
B
Fırat
C
Yeşilırmak
D
Büyük Menderes
E
Sakarya
Soru 17
Olimpiyat oyunları, olimpiyat yapılacak olan ülkelerin turizminde önemli bir güçtür. Çünkü yalnızca turist sayısında artış sağlanmakla kalmayacak,ülkenin tanıtımı konusunda önemli bir avantajı da beraberinde getirecektir. Oyunların ülkelere prestij kazandırma, altyapı ve çevre düzenlemeleri açısından olumlu yansımaları vardır.Ayrıca başta turizm olmak üzere inşaat ve endüstri sektöründe insanlara yeni iş imkanları da sağlamaktadır. Bu parçadan, sportif faaliyetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Turizm aktiviteleri içerisinde yer aldığı
B
İnşaat ve endüstri faaliyetlerini canlandırdığı
C
Ülkelerin tanıtımına katkıda bulunduğu
D
Yeni iş sahaları ortaya çıkardığı
E
Ülkelerin nüfus artışını artırdığı
Soru 18
s1
A
Kuzey-güney yönünde kuş uçumu mesafenin kısa olması
B
Kıyılardaki kayaç türlerinin farklı olması
C
Dalga aşındırmasının fazla olması
D
Dağların kıyıya dik uzanması
E
Akarsuların kıyıya daha az alüvyon taşıması
Soru 19
s19
A
Çay tarımında gübre kullanımının en az olduğu yıl 2000’dir.
B
2000-2004 yılları arasında özel sektörün çay üretimi Çaykur’dan daha fazla artmıştır.
C
Üretilen çayın büyük bir kısmı ihraç edilir.
D
Çay üretimi tüketimi karşılamamaktadır.
E
Toplam çay üretimi sürekli artmıştır.
Soru 20
Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin haritaları eşit boyuttaki kağıtlara, kağıtların tamamı kullanılarak çizilmiştir. Buna göre, aşağıda verilen bölgelerden hangisinin haritasında ayrıntı en fazla olur?
A
Doğu Anadolu
B
Güneydoğu Anadolu
C
Ege
D
İç Anadolu
E
Karadeniz
Soru 21
Pirinç çok su ve emek isteyen bir üründür. En fazla yetiştirildiği yerler Kızılırmak, Çoruh, Sakarya,Meriç ve Gönen çayı vadileridir. Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdaki illerden hangisinde pirinç üretiminin fazla olduğu söylenemez?
A
Sinop
B
Edirne
C
Samsun
D
Kastamonu
E
Konya
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan eski medeniyetlere ait, günümüzde turistik değeri yüksek olan yerlerden değildir?
A
Sümelâ Manastırı
B
Aspendos Tiyatrosu
C
Nemrut Dağı Heykelleri
D
İshakpaşa Sarayı
E
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Soru 23
Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım etkinlikleri en çok bölgenin güneyindeki çöküntü ovalarında yoğunlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu’nun güneyindeki çöküntü ovaları arasında yer almaz?
A
Elazığ
B
Malatya
C
Elbistan
D
Iğdır
E
Muş
Soru 24
S24
A
Dağınık yerleşme tipi yaygındır.
B
Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.
C
Nüfus en fazla tarım sektöründe istihdam edilmiştir.
D
Diğer bölgelere yoğun göç hareketi yaşanmaktadır.
E
Kütüğe kayıtlı nüfus miktarı, gerçek nüfus miktarından azdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git