İletişim, Dil ve Kültür Online Testler – 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Merhaba sevgili 9. sınıf öğrencileri, bildiğiniz gibi dil ve anlatım dersi hem derslerin içinde en önemlisi (kendi dilimiz olduğu için) hem de baraj ders durumunda olduğu için. 9. Sınıf dil ve anlatım dersinin ilk ünitesi İletişim, Dil ve Kültür konusudur. Emin olun sadece bu testi çözseniz başka hiçbir şeye çalışmasanız dahi sadece bu testten öğrendiklerinizle İlk sınavdan 70 altında almazsınız. Öyle güzel sorular seçtik ki öğretmeninizin sınavda sorma ihtimali en yüksek olan soruları seçtik. Bu testi çözün yanlışınızı anlayın ve sınavdan çıktıktan sonra gelip yorum bölümüne bir teşekkür edin. O kadarını hak ettiğimizi düşünüyoruz 🙂

İletişim, Dil ve Kültür - 9. Sınıf Dil ve Anlatım Online Test

Tebrikler - İletişim, Dil ve Kültür - 9. Sınıf Dil ve Anlatım Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
İletişim, insanlar arasında ortak semboller sistemiyle gerçekleştirilen bilgi alışverişidir
B
Her türlü iletişimde bir gönderici ile bir alıcı vardır
C
İletişimde gönderici ile alıcı arasında ilişkiyi sağlayan bir kanal bulunur
D
İnsanlar arasında kullanılan tek iletişim aracı dildir
E
İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortama bağlam denir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir?
A
Göndergesel işlev
B
Alıcıyı harekete geçirme işlevi
C
Göndericiye bağlı işlev
D
Heyecana bağlı işlev
E
Kanalı kontrol işlevi
Soru 3
I. Geçen ders, anlattığım konuyu anlamayan var mı? II. Adların yerine kullanılan sözcük ve eklere zamir denir. III. Çok şaşkınım, işin bu noktaya varacağını düşünemedim. IV. Ülkemizde en fazla zeytin üretimi Ege Bölgesi’nde yapılmaktadır. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki dilin işlevlerinden hangisine örnek yoktur?
A
Dil ötesi işlev
B
Kanalı kontrol işlev
C
Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D
Göndergesel işlev
E
Heyecana bağlı işlev
Soru 4
I. Millî olması II. Değişmez olması III. Kurallarının olması IV. Temelinin bilinmezliği IV. Canlı olması Numaralanmış ifadelerden hangisi dilin özelliklerinden değildir
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 5
“Elinde bir demet çiçek vardı.” iletisinde geçen “çiçek” göstergesinin gerçek dünyadaki karşılığı hangi terimle ifade edilir?
A
Şifre
B
Gösteren
C
İleti
D
Simge
E
Gönderge
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergeye örnek değildir?
A
Yaprakların dökülmesi
B
Okulların kapanması
C
Havanın kararması
D
Şimşek çakması
E
Güneşin batması
Soru 7
Bir edebiyat ve sanat eserini çeşitli yönleriyle inceleyip açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara eleştiri denir. Bu tür yazılara eskiden “tenkit” ve bu alanda sürekli eser veren yazarlara da “münekkit” denirdi. Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır?
A
Göndergesel işlev
B
Kanalı kontrol işlevi
C
Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D
Heyecana bağlı işlev
E
Şiirsel işlev
Soru 8
Dil ile kültür arasındaki münasebeti bilen bir kimse dili tek başına almaz. Zira dilde her kelimenin yazılış, ses,şekil ve manasını tayin eden tarih ve kültürdür. Yunus Emre’nin şiirlerinin dilini, yazıldığı devir ve çevreden ayrı ele alamazsınız. Zira o ağacın kökleri gelenek ile beraber, yetiştiği topraklara sımsıkı bağlıdır. Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?
A
Dilin temelinin çok eskilere dayandığı
B
Dil ile kültürün birbirine bağlı olduğu
C
Her sanatçının toplumun kültürünü eserlerinde yansıttığı
D
Dilin tarihi gelişmelere açık olduğu
E
Dil sayesinde geniş bir bilgi birikiminin oluştuğu
Soru 9
Günlük konuşma dilinin sınırlarını, telaffuz şeklini ve muhtevasını sosyal tabaka teşkil eder. Bundan dolayı günlük konuşma dili onu konuşan çevrelere ve sosyal tabakalara göre değişir. Deniz, balık, fındık, çay ve tütün ile uğraşan Karadenizlinin kullandığı kelime kadrosu ile hayvancılıkla meşgul olan Doğu Anadolu insanının kelime kadrosu arasında fark vardır. Bu parçada konuşma dilinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A
Kullanıldığı çevreye göre farklılık gösterdiği
B
Bir ülkede birden fazla konuşma dilinin olduğu
C
Belirli kurallarının olmadığı
D
Kullanım sahasının dar olduğu
E
Kelime telaffuzunun değişiklik gösterebileceği
Soru 10
---- dili, ortak kültür temelinde şekillenir ve ülkenin resmî dilidir; ---- dili ise insanların sözlü iletişimde başvurdukları dildir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Konuşma - yazı
B
Argo - yazı
C
Jargon - yazı
D
Yazı - konuşma
E
Kültür - konuşma
Soru 11

Her milllet dilini ihtiyaçlarına, kültür ve medeniyet seviyesine,zevkine göre yansıtır. Bu bağlamda dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı,korunağıdır. Nasıl ki Dede Korkut kitabını okuduğumda bu eserin oluştuğu hayat şartlarını hissedebiliyorsam Tanzimat’ta ya da Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış bir eserde de o dönemlerin hayatını görmem mümkün olacaktır. Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A
En önemli amacının iletişimi gerçekleştirmek olduğu
B
Ait olduğu toplumun kültüründen izler taşıdığı
C
Toplumsal yaşamı biçimlendirici güç olduğu
D
Düşüncenin dayanağı ve taşıyıcısı olduğu
E
Milletlerin yaşam biçimine göre şekillendiği
Soru 12
I. Ayıpsız yar isteyen yarsız kalır. (Türkiye Türkçesi) II. Eyipsiz dost ahtaran, yarsız kalar. (Azeri Türkçesi) III. Bir ayıpsız dostı ızlaan, dostsuz galar. (Türkmen Türkçesi) Yukarıdaki örneklerde aynı atasözüne ilişkin farklılıkların görülmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A
Lehçe
B
Ağız
C
Şive
D
Jargon
E
Argo
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Dil-Kültür İlişkisi

 • Kültür; tarihsel süreç içinde bir toplumun ortaya koyduğu maddi ve manevi değerler bütünüdür.
 • Kültürün başlıca unsurları şunlardır: Dil-din, tarih, sanat, gelenek-görenek, dünya görüşü.
 • Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan en önemli unsur dildir.
 • Dil, tarih, folklor (halk bilimi), müzik, din, gelenek-görenek gibi kültürün önemli unsurları dil sayesinde varlığını sürdürür ve canlılık kazanır.
 • Bir milletin dili kültürünü, kültür de dilini biçimlendirdiği için ikisi arasında sıkı bir ilişki vardır.
 • Dil ve kültür bir milletin önemli ortak özelliklerindendir.
 • Bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde dil ve kültürün payı büyüktür.
 • Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi üstlenir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git