Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Online Test Soruları Çöz

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya konularından olan göç, göç nedenleri ve göçün sonuçları YGS, LYS ve KPSS adaylarını yakından ilgilendiren ve bu sınavlarda çıkması muhtemele sorular içinde yer alan önemli bir konudur.

Aynı zamanda göç ülkemizi anlamak açısından da yani genel kültür bakımından da önemlidir ve ezber yapmadan yorum ve mantık yürütme yoluyla insanların göçe neden ihtiyaç duyduğunu en çok hangi illerden hangi illere göç edildiğini, göçün neden ve nasıl yapıldığını öğrenmek bizlere bilgi birikimi de sağlayacak girdiğimiz bir toplumda bu konu açıldığında söz söyleme hakkın verecektir.

Bu konuyu çalışmanın en güzel yolu ise bol bol cevaplı testler çözmek, çıkmış sorulara ve çözümlerine bakmaktır.

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Tebrikler - Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus hareketine neden olan doğal faktörlerden biridir?
A
Eğitim
B
Sağlık
C
İşsizlik
D
Deprem
E
Savaşlar
Soru 2
Beyin göçü veren bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin söylenebilir?
A
Genç nüfus oranı yaşlı nüfus oranına göre daha azdır.
B
Beyin göçü verdiği ülkelere göre daha az gelişmiştir.
C
Kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranına eşittir.
D
İthalat miktarı ihracat miktarından azdır.
E
Doğal kaynak çeşitliliği azdır.
Soru 3
s3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
s4
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I. ve II.
D
I. ve III.
E
I., II. ve III.
Soru 5
Aşağıda verilen göç olayı ve nedenleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  
A
1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya giden işçi göçleri - Ekonomik
B
1994’te Kırgısiztan’da meydana gelen heyelan nedeniyle yaşanan göç - Doğal
C
Yaz mevsiminde pamuk işçilerinin Çukurova’ya göç etmesi - Sosyal
D
Lozan barış antlaşması ile Türklerle Rumların karşılıklı göç etmesi - Siyasi
E
1991 yılında Irak’ta yönetim baskısı yüzünden yapılan göç - Siyasi
Soru 6
Göç alan yerlerde nüfusun artması, göç veren yerlerde ise nüfusun azalması sonucunda bu yerlerde mekansal değişiklikler görülmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi göç alan bir yerde görülen mekansal değişikliklerden biri değildir?
A
Okul sayısının artması
B
Ticaret hacminin azalması
C
Tarım alanlarının yerleşime açılması
D
Gecekondu evlerinin sayısının artması
E
Fabrikaların kentlerin merkezinde kalması
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I. ve II.
D
I. ve III.
E
II. ve III.
Soru 8
Dünyada en sık görülen göçler insanların geçim sıkıntısı çekmesinden ya da iyi koşullarda yaşamak istemesinden kaynaklanan ekonomik nedenli göçlerdir. Aşağıdaki göçlerden hangisinin doğrudan ekonomik nedene bağlı olduğu söylenebilir?
A
Az gelişmiş ülkelerdeki iyi eğitim almış kişilerin gelişmiş ülkelere gitmesi
B
İki ülke arasında yapılan antlaşmalar gereğince nüfus değişimi yapılması
C
İç karışıklıkların yaşandığı ülkelerdeki insanların daha güvenli ülkelere göç etmesi
D
Bir yerdeki iklim koşullarının değişmesi sonucunda yaşanan göçler
E
Bir yerde meydana gelen deprem sonrasında yaşanan göçler
Soru 9
Göçler sürelerine göre mevsimlik ve kalıcı göçler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olduğu yere yapılan göçler kalıcı olmaktadır?
A
Turizm
B
Hayvancılık
C
Tarım
D
Eğitim
E
Sanayi
Soru 10

İyi eğitim görmüş, nitelikli, uzman ve yetenekli bilim insanının az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye araştırma, inceleme, kendini daha fazla geliştirme amaçlı olarak yaptığı göçe beyin göçü denir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi daha fazla beyin göçü almaktadır?

A
Kırgızistan
B
Fas
C
Afganistan
D
Türkiye
E
Almanya
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerin genel özellikleri arasında gösterilemez?
A
İş olanaklarının sınırlı olması
B
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
C
Ulaşım ve pazarlama imkanlarının yetersiz olması
D
Tarımsal üretim üzerinde doğal koşul şartlarının etkisinin fazla olması
E
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin temel geçim kaynakları olması
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi kırsal alanlardan kentlere doğru yapılan göçlerin nedenleri arasında gösterilemez?
A
Kırsal alanlarda hızlı nüfus artışı yaşanması
B
Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması
C
Kırsal alanlarda sosyal olanakların ketlere göre yetersiz olması
D
Kırsal alanlarda iş olanaklarının kentsel alanlara göre az olması
E
Kırsal alanlarda tarım ürünleri çeşitliliğinin kentsel alanlara göre fazla olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git