Fiiller Online Deneme Sınavı

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Sizlere Bu Sayfamızda Filler İle İlgili Online Çözümlü Deneme Sınavı Hazırladım. Türkçe Dersinin Diğer Derslere Bir Temel Teşkil Ettiğini Bilerek Çalışmalarınızı Bu Doğrultuda Geliştirmelisiniz. Sizler Verimli Ders Çalışma İlkelerine Uyarak Türkçe Derslerini Düzenli Olarak Takip Etmeli, Dil Bilgisindeki Noksanlarınızı En Kısa Sürede Gidermelisiniz. Farklı Kaynaklardan Konulara Çalışılmalı ve Soru Bankalarınızdan Test Kitaplarınızdan Çözümlü ve Normal Sorular Çözmeli ve Motivasyonunuzu En Üst Düzeyde Tutmalısınız. Başarılar Dilerim.

Fiiller Online Deneme Sınavı

Tebrikler - Fiiller Online Deneme Sınavı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde kılış, durum ve oluş eylemleri birlikte kullanılmıştır?  
A
yazmak – uyanmak – yeşermek
İpucu:
Kılış: Nesne alan fiillerdir. Yani özne, yaptığı eylemle mutlaka başka bir varlığı etkilemelidir. Kılış, oluş ve durum fiillerinden sadece kılış fiilleri nesne alır. Kılış fiillerini bulmanın en kolay yolu, fiilin başına “onu” sözcüğünü getirerek fiili okumaktır. (Bu yöntem nesne alan fiilleri, yani geçişli fiilleri bulmanın kesin yoludur.)Örneğin, söylemek fiili, “(onu) söyledim” şeklinde okuduğumuzda anlamlı olduğuna göre kılıştır. Ama susamak fiili, “(onu) susadım” şeklinde okuduğumuzda anlamlı olmaz, demek ki nesne almayan bir fiildir ve kılış olamaz. Oluş: Kendiliğinden olma anlamı taşıyan bu fiillerde, bir durumdan başka bir duruma geçme yani niteliğin değişmesi söz konusudur. Solmak, büyümek gibi. Durum: Öznenin hareket halinde olmadığı, yani durağan olduğu fiillerdir. Bu fiillerdeki en önemli özellik, bu fiilin bitmesi için mutlaka öznenin başka bir eyleme geçiş yapması gerekir. Oturmak fiilinde olduğu gibi. Oturmak eylemini yapan özne durağandır, eyleminde sabittir, eylemi süreklilik anlatır ve
B
ağlamak – yaşlanmak – susmak
İpucu:
ağlamak (durum)- yaşlanmak (oluş)- susmak(durum)
C
beklemek – uzamak – uyumak
İpucu:
beklemek(kılış) – uzanmak(durum) – uyumak(durum)
D
kesmek – içmek – koşmak
İpucu:
kesmek (kılış)- içmek (kılış)- koşmak(durum)
E
yırtmak – yüzmek – yürümek
İpucu:
yırtmak(kılış) – yüzmek(durum) – yürümek(durum)
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi kılış bildiren bir eylemdir?
A
Hava birdenbire serinledi.
İpucu:
serinledi: Oluş
B
Maçı televizyondan seyredeceğiz.
İpucu:
İlk soruda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda bu soruda da eylemleri “onu” getirerek okursak kılış fiilini hemen bulabiliriz. seyredeceğiz: (onu,maçı seyredeceğiz) kılış
C
Müthiş bir baş ağrısıyla uyandı.
İpucu:
uyandı: durum
D
Memurlar Ankara’ya yürüdüler.
İpucu:
yürüdüler: durum
E
Saçları genç yaşında ağarmıştı.
İpucu:
ağarmıştı: oluş
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem olan fiil yapıca diğerlerinden farklıdır?
A
Memurların yaşam şartları artık iyileştirilmeli.
İpucu:
iyi(kök) – leş(yapım eki) – tir (yapım eki) – il(yapım eki) – meli(çekim eki): Türemiş
B
Dinlendirme işi bitince pekmezler kaplara konulacak.
İpucu:
kon(kök) – ul(yapım eki) – acak(çekim eki: Türemiş
C
Kentlerdeki hava kirliliğini yeşil alanlar da önleyemiyor.
İpucu:
Yapı sorulduğu zaman, sözcüğün basit, türemiş veya birleşik olmasından bahsediliyor demektir. ön(kök) – le(yapım eki) – e (-ebilmek fiilinin olumsuzu) – me(olumsuzluk eki) – yor(çekim eki): Birleşik fiil
D
Kazanmak için önce bunu istemek gereklidir.
İpucu:
gerek(kök) – li(yapım eki) – dir(çekim eki): Türemiş
E
80′lerde birçok gazeteci de tutuklanmıştı.
İpucu:
tut(kök) – uk(yapım eki) – la(yapım eki) – n(yapım eki) – mış(çekim eki) – tı(çekim eki): Türemiş
Soru 4
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem farklı bir sözcük türündedir?
A
Ağlayın bir aşkın altında ezilmişlere
İpucu:
ağlayın: fiil
B
Ser önüme bir hazine gibi güzelliklerini
İpucu:
ser: fiil
C
Bırak yine çocuk olayım Tanrım
İpucu:
bırak: fiil, olayım: fiil
D
Gözlerim daldı uzaklardaki mermer saraya
İpucu:
daldı: fiil
E
Vardı kumral sular üstünde beyaz bir yelken
İpucu:
Yüklemin türü soruluyorsa, isim veya fiil olma durumundan bahsediliyordur. vardı: isim
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bildirme (haber) kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir?
A
Yarım bırakılmış cümlelerin sonuna üç nokta konur.
İpucu:
kon – ur: geniş zaman
B
Duyuyor musun geçen zamanın korkusunu yüreğinde?
İpucu:
duy – (u)yor: şimdiki zaman
C
Etraftaki tüm değerli eşyaları kasaya kaldır.
İpucu:
Haber kipleri: Duyulan geçmiş, öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. kal – dır(yapım eki): emir kipi
D
Her çarşı izninde sinemaya gider.
İpucu:
git – (e)r: geniş zaman
E
Hayatın anlamını gözlerinde aradım.
İpucu:
ara – dı: geçmiş zaman
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipinde anlam kayması vardır?
A
İzmir otobüsü on dakika sonra kalkıyor.
İpucu:
Fiilin bir zamana göre çekimlenip de başka bir zamanı kastetmesine fiilde anlam kayması denir. kalk – (ı)yor: Şimdiki zamanla çekimlenmiş; ancak cümlenin anlamı gelecek zamandır. Çünkü otobüs henüz kalkmamıştır, sonra kalkacaktır.
B
Bakanlık ülke genelinde resim yarışması düzenledi.
C
Önümüzdeki hafta sinemaya gitmeyi planlıyorum.
D
Haftasonları ailece gezmeyi çok sever.
E
Öğrenciler zil çalmadan dışarı çıkmamalı.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A
Röportaj yapmak isteyenlenler, menajerimi arasın.
İpucu:
ara – sın(kişi eki): emir kipi
B
Birkaç günlüğüne de olsa görseydim çocukları.
İpucu:
gör – se: dilek-şart kipi
C
Ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun.
İpucu:
çık – a: istek kipi
D
Boşanma kağıtlarını avukata götürmelisin.
İpucu:
götür – meli: gereklilik kipi
E
Sen babamdan bir geçmiş olsunu bile esirgedin.
İpucu:
Haber kipleri: Duyulan geçmiş, öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Dilek kipleri: Emir kipi, istek kipi, gereklilik kipi, dilek-şart kipi esirge – di: geçmiş zaman
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A
Hasta bir hafta sonra evine gidebilir.
İpucu:
git – ebil – ir: geniş zaman
B
Sakın ola, onlara saygıda kusur etmeyesiniz!
İpucu:
Bir yüklemde zaman anlamı olması demek, o yüklemin haber kiplerinden biriyle çekimlenmesi demektir. Çünkü fiilere zaman anlamı haber kipleriyle verilebilir. et – me – y – e: istek kipi
C
Serginin açılışında görkemli bir davet verilecek.
İpucu:
ver – il – ecek: gelecek zaman
D
İşe gitmeden her gün yarım saat yürüyüş yapıyorum.
İpucu:
yap – (ı)yor: şimdiki zaman
E
Mektubu okuyabilmem için gözlüğümü bulmam gerekiyor.
İpucu:
gerek – (ı)yor: şimdiki zaman
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çekimli bir fiil değildir?
A
Lokalde akşam için yer ayırttım.
İpucu:
ayır- t: Fiil (geçmiş zamanla çekimlenmiş)
B
Bahar Ankara’ya bir başka güzel gelirdi.
İpucu:
gel – (i)r: Fiil (geniş zamanla çekimlenmiş)
C
Gelişmenin yolu eğitimden geçer.
İpucu:
geç – (e)r: Fiil (geniş zamanla çekimlenmiş)
D
Günümüzde internet kullanımı çok yaygındır.
İpucu:
Bu tarz sorularda yüklemi isim olan cümleyi bulmamız gerekir. yay(fiil kökü) – gın(isim tür. yapım eki): İsim (ek-fiille çekimlenmiş)
E
Yemeğe biraz daha tuz eklemelisin.
İpucu:
kle – meli: Fiil (gereklilik kipiyle çekimlenmiş)
Soru 10
Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem basit çekimli hem bileşik çekimli fiili örnek gösterilebilir?
A
Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
İpucu:
düşün – e(istek kipi): basit çekimli ol – iver – miş(geçmiş zaman): basit çekimli
B
Gözlerin gözlerime değince Felaketim olurdu ağlardım
İpucu:
ol – r(geniş z.) – du(hikaye bileşik zaman): bileşik çekimli ağla – r(geniş z.) – dı(hikaye bileşik z.): bileşik çekimli
C
Yarimin nice çekeyim nazını Gözlerimden akan yaşlar iniler
İpucu:
çek – e(istek kipi): basit çekimli inile – r(geniş z.): basit çekimli
D
Sisler Bulvarı’nda seni kaybettim Sokak lambaları öksürüyordu
İpucu:
Fiil tek kip eki alırsa basit zamanlı, iki kip eki alırsa da bileşik zamanlıdır. kaybet – di(geçmiş z.): basit çekimli öksür – yor(şimdiki z.) – du(hikaye bileşik z.): bileşik çekimli
E
Açınca baharın dişi gülleri Bir başka rüzgar eser bahçelerde
İpucu:
es – (e)r(geniş z.): basit çekimli
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde bir zaman kayması yoktur?
A
Öykülerimi kitap halinde yayımlamayı düşünüyorum.
İpucu:
Fiilin bir zamana göre çekimlenip de başka bir zamanı kastetmesine fiilde anlam kayması denir. düşün-yor: Şimdiki zaman. Düşünme eylemini şu an yaptığına göre şimdiki zaman kullanılır. Dolayısıyla anlam kayması yoktur.
B
Her sabah kendi evimdeymişim gibi uyanıyorum.
İpucu:
uyan – yor: Şimdiki zaman. Cümlede her sabah dendiğine göre geniş zaman kullanılmalı.
C
Akşama uğrayıp istediklerini getiririm.
İpucu:
getir – r: Geniş zaman. Akşama getirmekten bahsettiğine göre gelecek zaman söz konusu.
D
Askerlik arkadaşlarımla haftada bir telefonlaşıyoruz.
İpucu:
telefonlaş-yor: Şimdiki zaman. “Haftada bir” geniş zamanı ifade eder.
E
Ben maddiyata hiç değer vermiyorum.
İpucu:
vermi – yor: Şimdiki zaman. Genel bir düşünce belirttiğine göre geniş zaman kullanılmalı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git