Fiiller (Eylemler) Test – 5

Fiiller (Eylemler) Test 73

Tebrikler - Fiiller (Eylemler) Test 73 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Başınızı dik tutun, yumruklarınızı da indirin. Kim size ne derse desin, sinirlerinize hakim olun. Değişiklik olsun diye, kafanızla mücadele edin. Öğrenmeye dirense de kafa denen şey iyi bir şeydir. Bu parçadaki altı çizili fiillerden kaçı emir kipiyle çekimlenmiştir?
A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A
O derhal buraya gelecek.
B
Lütfen dışarıda bekleyiniz.
C
Bu yıl sınava çok iyi çalışmalısın.
D
Vereceksin diyorsam vereceksin.
E
Son kez söylüyorum, aklını başına alasın.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Şahıs eki, kip eklerinden sonra gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?
A
Bilirdim, beni hiç sevmezdin.
B
Bir şeyler yapmalı, geç olmadan.
C
Biraz değer verseydin, unutmazdın.
D
Hainlik yapmayacağımı bilirlerdi.
E
Biz seninle mutlu olamaz mıyız?
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinde verilen cümle ile ayraç içindeki bilgi uyumlu değildir?
A
Hayatta yalnız kalmanın esas olduğunu hâlâ kabul edemiyor musun? (Yardımcı eylem, yeterlilik birleşik fiilinden oluşmuştur.)
B
Bütün yakınlaşmalar, bütün birleşmeler yalancıdır. (Ek-eylemin geniş zaman çekimi kullanılmıştır.)
C
İnsanlar, ancak belirli bir sınıra kadar birbirlerine sokulabilirler. (Basit zamanlı birleşik fiil örneği vardır.)
D
Bu hâlimizle hepimiz acınmaya layığız ama kendi kendimize acımalıyız. (Fiil, gereklilik kipiyle çekimlenmiştir.)
E
Hayatımın en dolu bölümü bütün anlamını kaybetmişti.( Fiil, görülen geçmiş zamanın hikayesi ile çekimlenmiştir.)
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla birleşik zamanlı fiil vardır?
A
Tamirci, su borusundaki yabancı maddeleri çıkardı ve sorunu giderdi.
B
Sınıfın en çalışkanıydı, öğrenciler yapamadıkları soruları hep ona sorardı.
C
Adamcağız, gece gündüz çalışıyordu; tek derdi çocuğunun geleceğiydi.
D
Adam, Türkiye'nin en büyük yazarıymış, keşke onu sen de görseydin.
E
Senin böyle vefasız olduğunu bileydim sana gönül bağlar mıydım hiç?
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
I. Seni önceden tanımak isterdim. II. "Sev" fiili geçişli bir fiildir. III. Bu, senin git gellerinden bıktım artık. IV. Bu boya, diğerine göre daha pahalı. V. Annem "Arkadaşınla barış." dedi. Numaralanmış cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi fiil göreviyle kullanılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
I. Yapıştırsam da parçalarını hayatımın Su sızdırıyordu çatlaklarından. II. Güçlü bir el silkeledi beni sonra Sanırım Tanrı’nın eliydi. III. Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Binlerce yeşil gözü olan bir zeytin ağacı gibi IV. Tanrım, bana hiç erimeyen, Kırmızı bir bonbon şekeri yolla. V. Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik Kardeşimle kendimize durmadan Yukarıdaki numaralanmış ikili dizeler için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
A
I. deki eylemler birleşik zamanlıdır.
B
II. de ilk dizede basit çekimli türemiş fiil vardır.
C
III. de hem türemiş hem de birleşik yapılı fiil vardır.
D
IV. de fiil, emir kipiyle çekimlenmiştir.
E
V. de fiil birleşik zamanlıdır.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
I. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım II. Şehit olanları deftere yazdım III. Öksüz yavruları bağrıma bastım IV. Kader böyle imiş ey garip ana V. Kanım feda olsun güzel vatana Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde fiil yoktur?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da bana da yer ver(I). Sabah olmasın(II), günler doğmasın ne çıkar(III): Yurda ay yıldızının ışığı yeter(IV). Nereye dikilmek istersen, Söyle(V), seni oraya dikeyim! Bu şiirde numaralanmış sözlerden hangileri "haber kipiyle" çekimlenmiştir?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
IV ve V
E
I ve V
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
İnsan ancak kendisinden başka kimseye benzemek istemediğinde özgürleşir. Bu cümlenin fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Türemiştir.
B
Haber kipi almıştır.
C
3. tekil kişi ile çekimlenmiştir.
D
Basit zamanlıdır.
E
Kılış fiilidir.
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde anlam kayması vardır?
A
Formu eve vardığınızda sakin kafayla doldurursunuz.
B
Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıd savaşı kaybetmiş.
C
Hangi kitaplar ve filmler bizi bulunduğumuz durumdan daha ileri taşır?
D
Senin gelemeyeceğini öğrendiği için şu anda ağlıyor.
E
Çok sevdiği kardeşini orada öyle çaresiz görünce çok üzüldü.
11 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git