Endüstride ve Canlılarda Enerji – 1 (Fosil Yakıtlar) Online Test

Merhaba arkadaşlar, enerji konusu 10. sınıf kimya konuları içinde yer alan ve yine ygs sınavında karşımıza çıkan soru tipleri içindedir. Enerji konusunu da fosil yakıtlar, petrol vb şekilde ayrı ayrı online test olarak paylaştık.

Böylece her konuyu detaylı bir şekilde çalışıp o konuyla ilgili testi de çözerek kendinizi denemiş ve eksiğiniz hangi konuda ise o konuya tekrar dönmelisiniz. Test çözdükten sonra mutlaka ölçme değerlendirme yapın arkadaşlar öyle testi çözüp bir kenarda bırakmayın.

Yoksa size o çözdüğünüz soruların hiç bir faydası olmaz. Bu anlamda güvender, fem ve fdd gibi bilinen güçlü kaynakların çözümlü ya da cevaplı sorularını çözmenizde sizlere soruların çözüm yolunu görmeniz açısından yol gösterici olacaktır.

Endüstride ve Canlılarda Enerji - I (Fosil Yakıtlar)

Tebrikler - Endüstride ve Canlılarda Enerji - I (Fosil Yakıtlar) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Ana kaynağı bitki, hayvan gibi canlı organizmalardır.
B
Temel elementleri karbon (C)’dur.
C
Hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) gibi elementlerde içerebilirler.
D
Tepkimeleri çok hızlı gerçekleşir.
E
Yandıklarında dışarıya ısı verirler.
Soru 2
Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A
Çürüyen, bitki ve hayvanlardan, milyonlarca yılda oluşurlar.
B
Aşırı kullanımı çevre kirliliğine sebep olur.
C
Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
D
Kömür bir fosil yakıttır.
E
Daha çok, ısı enerjisi elde etmek için kullanılırlar.
Soru 3
s3
A
Buharlaşma
B
Kömürleşme
C
Çöktürme
D
Damıtma
E
Flotasyon
Soru 4
s4
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 5
Yapılan araştırmaya göre kuzey yarım kürede yer alan ülkemizde kömür 280 – 350 milyon yıl önce oluşmaya başlamışken, Güney Amerika, Endonezya ve Yeni Zelanda’da 15 - 100 milyon yıl önce oluşmaya başlamıştır.Yukarıdaki açıklamada kömürün oluşum süreleri kıyaslanmıştır. Bu farklılığın nedeni ve çıkarılacak sonuçlardan hangisi doğrudur?
A
Sıcaklık ve basınç arttıkça kömürleşme süresi kısalır.
B
Teknolojik ilerleme bu süreyi kısaltmıştır.
C
Ülkelerin kömür işletme politikaları bu süreyi kısaltmıştır.
D
Yıllık yağış miktarı arttıkça kömürleşme süresi kısalır.
E
Yerkürede, yerin merkezine yaklaştıkça kömürleşme süresi artar.
Soru 6
s6
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 7
s7
A
Linyit >Taş kömürü > Antrasit
B
Linyit > Antrasit > Taş kömürü
C
Antrasit > Taş kömürü > Linyit
D
Antrasit > Linyit > Taş kömürü
E
Taş kömürü > Linyit > Antrasit
Soru 8
1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değer denir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik değeri de düşüktür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik değeri diğerlerinden daha yüksektir?
A
Antrasit
B
Taş kömürü
C
Linyit
D
Turba
E
Alt bitümlü
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kömürün diğer fosil yakıtlara göre üstünlüklerinden biri değildir?
A
Fiyat istikrarı
B
Taşıma kolaylığı
C
Depolama rahatlığı
D
Kullanım kolaylığı
E
Madenciliğinin çökme ve patlama tehlikesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kömürün kullanımındaki sakıncalarından biri değildir?
A
Küresel ısınmaya katkıda bulunması
B
Asit yağmurlarına sebep olması
C
Emniyetli ve güvenilir olması
D
Atıklarının kimyasal kirliliğe neden olması
E
Toz, duman ve partiküller oluşturması
Soru 11
s11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 12
s12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git