Karışımlar (Karışımların Ayrıştırılması) Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf kimya konularından olan karışımlar konusu ile ilgili online testlerimizin sonuncusunu yayınlıyoruz. Bu konu lys ve ygs sınavında mutlaka çıktığı için bizde ayrıntılı olarak ele alıp her konu başlığı ile ilgili tek tek online test paylaştık. Sizler faydalı olacağını umuyorum ve sizler için fayda sağlayacak bir diğer bilgi daha vermek istiyorum ki bu bilgi geçmiş yıllarda çıkmış sınav soruları ile ilgili arkadaşlar. Şimdi geçmiş yıllara bakacak olursak 2013 YGS sınavında bir, 2012 YGS sınavında üç ve son olarak 2011 YGS sınavında da bir tane karışımlar sorusu çıktığını görüyorum. Son üç yıl içinde bir tane de olsun karışımlar ile ilgili soru çıkmış arkadaşlar bu nedenle bu konuyu detaylı bir şekilde çalışıp mutlaka çözümlü sorular da çözmelisiniz.

Karışımlar - V (Karışımların Ayrıştırılması)

Tebrikler - Karışımlar - V (Karışımların Ayrıştırılması) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ayrıştırma yöntemleri ve karşılarında belirtilen karışım türlerinden hangisi yanlıştır?
A
Eleme: Katı + katı heterojen
B
Süzme: Katı + sıvı heterojen
C
Ayırma hunisi: Sıvı + sıvı homojen
D
Flotasyon: Katı + sıvı heterojen
E
Diyaliz: Sıvı + katı heterojen
Soru 2
s2
A
Flotasyon
B
Diyaliz
C
Yüzdürme
D
Ayıklama
E
Ayırma hunisi
Soru 3
Flotasyon yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Karışımda bulunan katı maddelerin dibe çöktürülmesiyle uzaklaştırılması işlemidir.
B
Sıvı - sıvı heterojen karışımlara uygulanır.
C
Karışımda bulunan katı maddelerden birinin sıvı yüzeyine yükseltilerek karışımdan ayrıştırılması işlemidir.
D
Homojen karışımlara uygulanır.
E
Tanecik boyutu farkından yararlanılır.
Soru 4
Pirinçten, taş ve çöpü el yordamıyla ayrıştıran kişi hangi ayırma yöntemini kullanmış olur?
A
Süzme
B
Ayıklama
C
Eleme
D
Savurma
E
Flotasyon
Soru 5
Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz?
A
Tanecik boyutu
B
Çözünürlük
C
Yoğunluk
D
Kimyasal bağ türü
E
Magnetik özellik
Soru 6
s6
A
Su ve T’den oluşan karışım ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ayrıştırılır.
B
X – Z karışımını ayırmak için su eklenerek flotasyon işlemi uygulanır.
C
Su ve Y’den oluşan karışım ayırma hunisiyle ayrış- tırılır.
D
Su ve Z den oluşan karışım süzgeç yardımıyla ayrıştırılır.
E
X ve T birbiri içinde çözünmez ise oluşan karışım süzme yöntemiyle ayrıştırılır.
Soru 7
s7
A
Y – Z
B
X – T
C
T – K
D
Y – T
E
K – X
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
s9
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 10
s10
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11
s11
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Su arıtım işlemi sırasında istenmeyen kolloidleri sudan uzaklaştırmak için kullanılan en yaygın yöntem ............... Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Dekantasyondur.
B
Koagülasyondur.
C
Yüzdürmedir.
D
Kristallendirmedir.
E
Özütlemedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git