Cümlenin Ögeleri Test – 1

Cümlenin Ögeleri Test 97

Tebrikler - Cümlenin Ögeleri Test 97 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İki yıl önce Ceyhan'da tanıştığım doktoru Şirvan'da gördüm. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki cümlenin öge dizilişiyle özdeştir?
A
Düşünceli olmak bazı insanların tabiatında yok.
B
At gözlüğü takmış sabit fikirli insanlardan uzak durmak en iyisidir.
C
Dünyada iyi ve güzel olan her şeyi senden öğrendim.
D
Dürüst olduğunda kaybedeceğin tek şey yanlış insanlardır.
E
Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Özne herhangi bir durum eki alamaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya aykırı bir kullanım vardır?
A
Yazdığım örneklerden bazı kitaplarda var.
B
Okuduğundan bir şey anlamıyor.
C
Kitap, en büyük hazinedir
D
Sende beni sana bağlayan bir şey var.
E
Bu havada hiçbir yere gidilmez.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
"Yaban, bir ruh sıtmasının, birdenbire acı ve korkunç bir gerçekle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, bir vicdanın çıkardığı yürek parçalayıcı haykırışıdır." cümlesiyle ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden özdeş olmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dünyanın en yoksul insanı paradan başka hiçbir şeyi olmayandır.
B
Sizin altında barınacak bir tek damınız, başınızı koyacak bir tek yastığınız yoktu.
C
Medeni insanların hepsi, benim önümde bir geçit alayı yaptılar.
D
Bu köydeki hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil.
E
Türk köylüsünün ruhu, durgun ve derin bir sudur.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
”Bu eser, büyük şehirlerin yalnız insanlarını anlatır.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?
A
Eserlerinde atasözlerini oldukça sık kullanır.
B
Annem, kardeşimin yaptığı resimleri dikkatle inceledi.
C
Bu kitap, kültürüne yabancılaşmış insanları konu edinmiş.
D
Kitabın kapak tasarımı usta bir elden yapılmış.
E
Yaptıkları, konuştuklarıyla çelişiyor
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, "özne ve yüklemden" oluşmuştur?
A
Kırılgan bir kapının ardında kaldı gökler.
B
Bir kadın ayrılığın köprüsünden bakıyor.
C
Aynada ruhunu kaybetmiş şair.
D
Züleyha bahtımızı yakıyor kuytularda.
E
Yalnızlık, sessizliğin görünmeyen sesidir.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
"Sevdanın tüm renkleri, mısralarımı gönül yumağında suladı." cümlesinin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle aynıdır?
A
Gözümde canlanırdı kırgınlığın solgun nefesi.
B
Düşmanıyım ben de cılız güzelliklerin.
C
Ufuklarda yaralı bir göğüs kanıyor.
D
Kalbim, şiirlerimi düşlerinin bahçesine bıraktı.
E
Yüreği yeşilim diye atardı.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
"Geçmişten gelen kumdan gölgeler, acının dilsiz kuyusunda can çekişiyordu." bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Özne - Dolaylı Tümleç - Yüklem
B
Yüklem - Dolaylı Tümleç - Özne
C
Dolaylı Tümlec - Yuklem - Özne
D
Nesne - Zarf Tümleci - Yüklem
E
Zarf Tümleci - Özne - Yüklem
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Hayata, oralardaki yaşayışa alışmış vücudumuzun sizin yaptığınız kağnı arabalarına binmeye tahammülü yoktur. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle özdeştir?
A
Güneşten daha parlak çatallarımızın ucuyla, ezilmiş etler, soğuk börekler ve taze meyveler yiyecektik
B
Medeni insanların hepsi benim önümde bir geçit alayı yaptılar.
C
Köylülük hayatımın bir türlü katlanamadığım ve hâlâ halledemediğim en zor tarafı temizlik sorunudur
D
Bu yaratıkların sadelikleri, samimiyetleri, içgüdülerindeki doğruluk ve isabet; bütün kusurlarını unutturuyor.
E
Perşembe sabahı kasabanın ileri gelenleri, Ömer Ağa’yı çağırmadan Kantarcıların evinde toplandılar.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Bu garip, yağmurlu, kara bulutlu, dörtte üçü kapanık havanın içinde; insanı alıp avucunda sıkan ilkbahar, toprak, insan, çayır, ağıl kokusu vardı. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle özdeştir?
A
Tam otuz sene evvel on iki yaşındaydım.
B
Odamın penceresinden “Karaçayır” dedikleri bir koyu yeşil ova görünürdü.
C
Bu Anadolu şehrinin ilkbaharı, kırkikindi yağmurlarıyla başlardı.
D
Anadolu’nun küçük, sevimli bir şehrinde bulunuyorduk.
E
Bu kalabalık şehre bir yaz sonunda gelmiştik.
9 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git