Söz Öbeğinde Anlam Test 4

Söz Öbeğinde Anlam Test 8

Tebrikler - Söz Öbeğinde Anlam Test 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ebeveynler, gerçekleştiremedikleri hayallerini çocuklarının gerçekleştirmesini istiyorlar. Ancak onlara küçük bir uyarım olacak: Çocuklar, boyama kitabı değildir; onları en sevdiğin renge boyayamazsın. Bu cümledeki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anne ve babaların çocuklarının bir dediğini iki etmemesi
B
Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken sadece çocuklarının isteklerini göz önünde bulundurması
C
Çocukların yapması gereken bir işi anne ve babaların kendilerinin yapması
D
Çocukların gerçekleştiremedikleri hayallerini anne babaların onların yerine gerçekleştirmesi
E
Ebeveynlerin çocuklarına kendi beğeni ve anlayışları doğrultusunda şekil vermesi
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Keçecizade Fuat Paşa, şen şakrak bir eda ile konuşur; insanları güldürmeyi severdi. Neşeli, hazırcevap, çok nükteci idi. Öyle ki bir ayağı üzerinde bin lafın belini bükerdi. Fransızcayı ana dili kadar iyi bilir, güzel konuşurdu. Devrinin devlet adamları içinde Avrupa'nın kültürünü en iyi bilen Fuat Paşa idi. Bu parçada altı çizili sözleri anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Yeni insanlar tanımayı çok severdi; kimi görse onunla ayaküstü sohbet eder, karşısındaki insanı sıkardı.
B
Her ne kadar dinlemeyi sevse de toplum içinde insanlarla göz teması kurarak konuşamazdı.
C
Dedikoduyu, yalan söylemeyi bir alışkanlık hâline getirmişti; bu yüzden insanlar artık ona inanmıyordu.
D
Kısa zamanda bin bir türlü iftira atmak onun için çok kolay bir şeydi.
E
O kadar hoş sohbet ve esprili biriydi ki biriyle karşılaştığında rahatlıkla birçok konuda konuşabilirdi.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Dil ve hakikat(I) (gerçek) arasında kurulan ya da kurulmaya çalışılan her ilişki(II) (bağ) bizi önünde sonunda(III) (mutlaka) bir başka soruya götürür: Dil, hakikatin öznesi midir, nesnesi midir? Bir başka deyişle, dil yalnızca bir aktarma aracı mıdır, yoksa bu araçsallık fonksiyonunun(IV) (işlevinin) dışında onun da hakiki bir mevcudiyeti(V) (geçerliliği) var mıdır? Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Milli Edebiyat Dönemi'nde dilin sadeleştirilmesi ve Türk birliğinin sağlanması konusunda dönemin heyecanlı ve hayalperest(I) gençleri tarafından o günün şartlarında fantezi(II) diyebileceğimiz birçok fikir ileri sürülmüştür. Bir dünya adamı(III) olan Ziya Gökalp, hayata geçirilmesi mümkün olmayan bu fikirlerin çoğunu elinin tersiyle bir kenara itmiş, aklı havada(IV) bu gençlere mevcut konjonktüre uygun ayağı yere basan(V) fikirler telkin etmiştir. Bu parçada numaralanmış altı çizili sözlerden hangilerinde "gerçekçilik" anlamı vardır?
A
I ve IV
B
II ve III
C
II ve V
D
III ve V
E
IV ve V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Yazar, günümüzde popülerlikleri su götürmez bir gerçek olan ve bu nedenle bilişim suçları, bilginin kötüye kullanımı gibi noktalarda sıklıkla soruşturmalara konu olan “sosyal medya” bazlı olaylara ve ilgili uygulamalara eserinde geniş yer vermiş. Bu parçadaki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçanın anlamında bir değişme olur?
A
tartışılmaz
B
şüphe edilmez
C
kesin
D
aksi savunulamaz
E
yoruma açık
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
"Kimi zaman",/ Kanayan mısralarda bulurum kendimi./ Bir haykırıştır, kabullenmemektir gecenin zifirini,/ Sürükler götürür, dile getirir paslanmış kalbimi./ Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki söz, bu dizelerdeki "kimi zaman" sözünün kattığı anlama uzak düşer?
A
İşlerin yoğunluğundan "çoğu zaman" kendime vakit ayıramazdım.
B
"Arada" bir ziyaretime gelsen de biraz sohbet etsek olmaz mı?
C
"Bazen" kendimi yalnız hisseder, kitaplara sarılırdım.
D
Kendisini "zaman zaman" tutan bu nöbetten kurtarmaya çalıştı.
E
"Ara sıra" parka gider, köyümüzün havasını orada arardım.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Şimdiden tezi yok derslerine her gün düzenli olarak çalışmalısın. Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Hiç vakit geçirmeden git ve yaptığın hatayı düzelt.
B
Hayatın tekrarı yok, onu dolu dolu yaşamalısın.
C
Hayriye Hanım, komşusuna vakitli vakitsiz giderdi.
D
Her şey zamanında güzeldir, hiçbir şeyi erteleme.
E
Çalışıp çabaladı, sonunda güzel bir bölümü kazandı.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Okulun ilk günü Duru, "Annemi istiyorum, annemi istiyorum!" diye ter ter tepiniyordu. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisini getirmek uygun olmaz?
A
ısrar ediyordu
B
inat ediyordu
C
ayak diriyordu
D
ayak sürüyordu
E
direniyordu
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Kutsaldan dünyeviye geçiş, aslına bakarsanız, kutsalın tamamen münasebetsiz(I) (yakışıksız) bir kullanımı aracılığıyla da ortaya çıkabilir: Oyun. Malum(II) (bilindiği gibi), oyunun ve kutsalın dünyaları birbirine yakından bağlıdır. Aşina olduğumuz(III) (sevdiğimiz) oyunların pek çoğu kadim(IV) (eski) kutsal ayinlerden, kâhinsel pratiklerden ve zamanında genel anlamda din alanına ait olan ritüellerden(V) (ayinlerden) türemiştir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Bazı romancılar, fildişi kulelerine çekilip halktan tamamen koparak eserlerini halkın konuştuğu dilden ayrı bir dille oluşturuyorlar. Böyle yaparak eserlerinin evrenselliği yakalayacağını, diğer ulustan insanlara da ulaşacağını zannediyorlar. Oysa unutulmamalıdır ki halkın konuştuğu dilin toprağında yeşermeyen bir eser dünyaya hitap edemez. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sade dille yazılan bir eser kendine her çağda okuyucu bulur.
B
Halkın tamamına hitap etmek isteyen bir romancı, önce halkın içine karışmalıdır.
C
Gerçek olayları eserlerine konu alan romancıların ünü ülke sınırlarını aşacaktır.
D
Konuşma diliyle yazılan eserler tüm insanlığa seslenebilir.
E
İnsanların ortak sorunlarını ele alan romanlar kalıcı olur.
10 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git