Cümlede Anlam Test – 9

Cümlede Anlam Test 22

Tebrikler - Cümlede Anlam Test 22 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(I) Günümüzde komedi filmlerine konu olan “Fok balıkları çok yalnız!” ifadesinin aslında ne kadar da trajik olduğunun farkında mıyız? (II) “Küresel ısınma” terimini hayatın her platformunda işitirken bu kavramı bir masal kahramanı gibi görüyoruz. (III) Hatta kutuplarda ekosistem, flora ve habitatlar yok olurken biz bu durumu kanıksamakla meşgulüz. (IV) Aslında bir yok oluş yoluna yokuş aşağı giren bu canlıların bu durumuna alışmakla kalmayıp katkıda(!) da bulunuyoruz. (V) Öyle ya, bana dokunmayan fok balığı, yaşayabiliyorsa bin yaşasın! Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. cümlede klişe bir ifade ile ilgili toplumsal bir çelişki saptanmıştır.
B
II. cümlede sosyal bilincin bazı kavramları kutsal saymasından yakınılmıştır.
C
III. cümlede canlı gruplarının yok oluşunun desteklenmesi eleştirilmiştir.
D
IV. cümlede fokların yaşam koşullarının iyi hâle getirilmesi takdir edilmiştir.
E
V. cümlede fok balıklarıyla ilgili iyi dileklerde bulunulmuştur.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
I. Görünüşe göre hüküm vermeyin. II. Zengin bir kalp, ucuz bir ceketin altında olabilir. Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. cümlede ifade edilen nedenin sonucu söylenmiştir.
B
I. cümlede ifade edilen yargının gerekçesi söylenmiştir.
C
I. cümlede belirtilen ön yargının hangi amaçla gerçekleştiği örneklenmiştir.
D
I. cümlede değinilen düşünceye karşı çıkılmış, yanlışlığı kanıtlanmıştır.
E
I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
(I) Kitap; tarihi bir olayı anlatmasına karşın kitabın kurgusu, tarihin gerçek kesitlerinin sunumunun oldukça gerisinde. (II) İlginin içerikten uzaklaşıp yazarın kalemine yoğunlaşması da romandaki ayrı bir aksaklık. (III) Bu gösterişli kullanım kitabın sürükleyiciliğine gölge düşürüyor hâliyle. (IV) Dil, o kadar ince işlenmiş ki algınız ayrıntıların içinde seyir hâlinde. (V) Mekân tasvirlerine içinizin gitmemesi imkânsız. (VI) Suyun kıyısında yaşayan biri olarak bu kitap sayesinde şehrimi yeniden tanıdım diyebilirim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak sözü edilen kitapla ilgili olumlu eleştiri yapılmaya başlanmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
I. Ördekler, öyle bir yüzerler ki dışarıdan bakan biri onun hiçbir mücadele vermeden suyun yüzeyinde kendiliğinden âdeta süzüldüğünü sanır oysa gerçek, göründüğünden çok farklıdır; ilerlemek için yüzgeçleriyle suyun altında büyük bir mücadele vermektedir. II. Sosyal medyaya yansıyan mutlu, huzurlu görüntülerin perde arkasında da sorunlu hayatlar vardır; görünmez. Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. cümlede anlatılan olayın ortaya çıkardığı olumsuzluktan bahsedilmektedir.
B
I. cümlede öne sürülen düşünce çürütülmüştür.
C
I. cümledeki örnekle ilişki kurularak öne sürülen düşüncenin inandırıcılığı artırılmıştır.
D
I. cümlede ifade edilen nedenin sonucu söylenmiştir.
E
I. cümlede anlatılan ördeklerin verdiği yaşam mücadelesinin altında yatan nedenler kanıtlanmıştır.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Türk Ceza Kanunu'na göre faille mağdur aynı kişi olamaz. Aşağıdaki dizelerden hangisi bu maddeyi ihlal etmektedir?
A
Koyun kurt ile gezerdi / Fikir başka başka olmasa.
B
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.
C
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
D
Kendim ettim, kendim buldum.
E
Hani o bırakıp giderken seni / Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
(I) Türk edebiyatının önde gelen romancılarından biri de Reşat Nuri Güntekin'dir. (II) Reşat Nuri'nin romanlarının nasıl bir sonla biteceğini önceden kestirmek son derece güçtür. (III) Romanlarının sonunda iyi zannettiğiniz kahramanlar kötü, kötü zannetiğiniz kahramanlar da iyi çıkabilir. (IV) Roman, olağan akışında ilerlerken önceden verilen küçük ayrıntılar romanın sonunda bir araya gelerek romanın bambaşka bir sonla bitmesine neden olabilir. (V) Bu ilginç tarz, Reşat Nuri'nin neredeyse bütün romanlarında kendini hissettir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangileri, paragraftaki bir başka cümlenin açıklayıcısı durumundadır?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve V
E
V ve V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
I. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. II. Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde genellikle bedava verilir. III. Bedava sirke baldan tatlıdır. IV. Bedava olan, aslında en pahalı ve bedeli en ağır olandır. V. Bedava olan hiçbir şeyin kıymeti bilinmez. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve IV
E
IV ve V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
"Sonbahar geldi, ağaçlar yapraklarını döktü." cümlesinde, ağaçların yapraklarını dökmesi sonbaharın gelişine bağlanmaktadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir durum söz konusudur?
A
Bu yaz önce yaylaya gittim, sonra da denize.
B
Bu yüce dağların suları soğuktur, içilmez.
C
Çocuklarım beni hiç üzmedi, hep mutlu etti.
D
Öğrenciler bahçeye indiler, top oynadılar.
E
Gittikten sonra ne beni aradı ne de annesini.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde "Beni arasa da bulamaz." cümlesinde olduğu gibi, belirli bir koşul gerçekleştiği halde istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır?
A
Elektrikler gitse de biz karanlıkta kalmayız.
B
Yollar kapalı olsa da öğretmen okula gelir.
C
Hiç parası olmasa da kimseden para istemez.
D
İki eli kanda da olsa zor günümde yanımda olur.
E
Düzenli ders çalışsa da sınavı kazanamaz.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlı olma niteliği vardır?
A
Düğün sonrası öyle dik dik bakınca korktum.
B
Akşama geri getirmek üzere arabayı alabilirsin.
C
Her hafta sulamadığı için fidan kurumuş.
D
Dinlenmek için yol kenarında durdular.
E
Cepheye gitmek üzere birliklerine katıldılar.
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
I. Shakespeare'e göre dünya, büyük bir tiyatro sahnesi gibidir; herkes bu sahnede rolünü oynar, rolü bitince de bu sahneyi terk eder. II. Shakespeare'in dediği gibi dünya, büyük bir tiyatro sahnesi gibidir; herkes bu sahnede rolünü oynar, rolü bitince de bu sahneyi terk eder. Bu iki anlatım arasında nasıl bir anlam farkı vardır?
A
Birincisi doğrudan, ikincisi dolaylı anlatımdır.
B
İkincisi daha kesin bir yargı niteliği taşımaktadır.
C
Birincisinde sözün Shakespeare'a ait olmadığı onun buna katıldığı belirtilmektedir.
D
İkincisi, Shakespeare'in düşüncesine katılma anlamı taşımaktadır.
E
Birinci cümle nesnel, ikinci cümle özneldir.
11 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git