Cümle Çeşitleri Test – 4

Cümle Çeşitleri Test 107

Tebrikler - Cümle Çeşitleri Test 107 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İyi seçeceksiniz okuyacağınız kitabı, onun değersizine para da vermeyeceksiniz. Görüyorum ki gençler olur olmaz kitabı alıyor. Peki, nedir iyisini bulmanın yolu? İyisini bulmanın yolu, edebiyat öğretmenlerinin kitap önerilerini dikkate almaktır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A
Bağımsız sıralı cümle
B
Girişik birleşik cümle
C
Soru cümlesi
D
İsim cümlesi
E
Ki'li birleşik cümle
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) Mesnevi, İran edebiyatında doğmuş; Arap ve Türk edebiyatlarına bu edebiyattan geçmiştir. (II) Aruz ölçüsünün çoğunlukla kısa kalıpları kullanılmıştır. (III) Bu nazım şekli kullanılarak masala ve halk hikâyesine göre daha sağlam ve başarılı edebî metinler oluşturulmuştur. (IV) Anonim olmaması ve yazılı gelenek içinde oluşturulması, mesneviyi masal ve halk hikâyesinden ayıran diğer niteliklerdir. (V) Türk edebiyatında mesnevicilik geleneği Karahanlılar Dönemi‘nde İslam dininin kabul edilmesiyle başlamıştır. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
I. cümle bağımlı sıralı cümledir.
B
II. cümle basit yapılı fiil cümlesidir.
C
III. cümle girişik birleşik cümledir
D
IV. cümle bağlı cümledir.
E
V. cümle birleşik yapılı fiil cümlesidir.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "dolaylı tümleç" "zarf tümleci" ve "özne" ortaklığı söz konusudur?
A
Düşünmek, günah işlemeye benzer; insan zevkini bir kere tattığında artık ondan vazgeçemez.
B
Köyde yazın oyunlar oynardım, güzel bir tatil geçirirdim.
C
Hapisanenin penceresinden baktıklarında dışarıda biri çamur görüyor, diğeri gökyüzü görüyordu.
D
Akıl, cehennemi cennete de çevirebilir; cenneti cehenneme de çevirebilir.
E
Tanrı, dolu ellere bakmaz; temiz ellere bakar.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Ögelerinden en az biri ortak olan sıralı cümlelere "bağımlı sıralı cümle" denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağımlı sıralı bir cümledir?
A
Beni isterseniz dövün ama bırakın ben istediğim gibi güleyim.
B
Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.
C
Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv.
D
Ben Fenerbahçe'yi tutardım, amcam Vefa'yı tutardı.
E
Oturduğum yerden kalktım, hiçbir şey söylemeden bana elini uzattı.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
(I) Masallar, çoğunlukla anonim nitelik taşır. (II) Bunların önemli bir bölümü, sözlü gelenekle kuşaktan kuşağa aktarılmış, daha sonra yazıya geçirilmiştir. (III) Masal, bütün dünyada çocukları eğlendirmenin ve eğitmenin en önemli aracı olarak düşünülmüştür. (IV) Bu bağlamda masalın kendisi kadar masalı anlatan kişi de önem kazanmıştır. (V) Masallarda millî ve dinî ögeler yoktur. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
I. cümle, basit fiil cümlesidir.
B
II. cümle, sözde öznesi ortak bağımlı sıralı cümledir
C
III. cümle, yan cümlesi zarf tümleci olan girişik birleşik cümledir.
D
IV. cümlede yan cümle, temel cümlenin nesnesidir
E
V. cümle basit isim cümlesidir
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinin öznesi ortak değildir?
A
Servetifunun sanatçıları, kendi iç dünyalarına sığınmışlar; eserlerinde bunalım ve melankolilerini anlatmışlardır.
B
Âşık, elinde ne yoksa onu ister; elinde olanı istemez.
C
Olması gerektiği kadar fedakar biriyim aslında, daha fazlasını bekleme benden.
D
Bir gün nasıl olsa ayrılacağız, yaşarken ayrılmayalım.
E
Yazar, ideolojiyi hammadde olarak alır, işler ve edebi esere dönüştürür.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi "eksiltili" bir cümledir?
A
Akif Paşa, yokluğu övüyor varlıktan nefret ederek
B
Şiirinde şair, içinde yaşayan herkesin mutlu olacağı bir memleket imgesi oluşturmuş
C
Van kayalarının içerisinde altı yüz kadar mağara vardır
D
Dışarıda hafiften bir yağmur, ılık bir ilkbahar havası
E
İnsanların görmedikleri yerlere karşı besledikleri merak duygusundan doğmuştur gezi yazıları
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir?
A
Tüm bu acılara dayanacak gücüm mü var?
B
Bu soruyu da yapamayacak değilsiniz.
C
Sonu belli olmayan işlere girer miyim hiç?
D
Bugün ne ders çalıştı ne de test çözdü.
E
Sanki bu kavganın tek sorumlusu benim.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
(I) Osmanlıdaki İslamcılık, gerçekte Osmanlıcılığın bir devamı gibidir. (II) Padişaha sunulan raporlarda islam’ın ilk dönemindeki değerlere dönüşten söz edilmiştir hep. (III) Tanzimat Dönemi’nin Osmanlıcıları da gerçekleştirilmesini istedikleri reformlarda, İslam kaynaklarından yararlanmaya çalışmıştır yine. (IV) Sultan II. Abdülhamit döneminde daha bilinçli bir harekete dönüşmüştür İslamcılık. (V) Bu durum, devletin politik bir tutumu olmuştur. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Başkaları gibi düşünürsek başkalarına benzeriz. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır?
A
Şartlı birleşik cümledir.
B
Olumlu cümledir.
C
Fiil cümlesidir.
D
Kurallı cümledir.
E
Üç yargı bildirmektedir.
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
I. Her bildiğini söyleme ama her söylediğini bil. II. Bekliyorum, öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. III. Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. IV. Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. V. Bir düşünce, bir ateşten daha uzağı ısıtabilir. Yukarıdaki cümlelerden hangileri tek bir yargı bildirmektedir?
A
I. ve V.
B
l. ve IV.
C
II. ve III.
D
II. ve IV.
E
III. ve V.
11 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git