Anonim Halk Şiiri Online Test

Anonim demek ilk yaratıcısı, söyleyeni bilinmeyen zaman içinde halkın ortak malı olmuş demektir. Genellikle öğrenciler arasında yanlış bir kanı vardır o da anonim ürünlerin belli bir yaratıcısının olmadığı halkın ortaklaşa ürettiği bir ürün olduğu yönünde. Türküler, ninniler, maniler, atasözleri, deyimler, destanlar, masallar, halk hikayeleri anonimdir. Yüzyıllar önce yazı ve teknolojinin gelişmediği bu eski dönemlerde bir sanatçı bunları söylüyor, şayet bu halk tarafından sevilirse dilden dile nesilden nesile aktarıla aktarıla günümüze kadar geliyor. Bu sebepten dolayı ben diyorum ki örneğin tüm türküler güzeldir. Kötü türküler yok muydu elbette vardı ama onlar kötü oldukları için söylendiği dönemi aşamamış halkın ortak beğenisine ulaşamamış ve o çağda kalmış unutulup gitmiştir. Bir türkü nesilleri, coğrafyaları aşıp günümüze kadar gelmişse biz buna nasıl kötü diyebiliriz? Şöyle düşünün bugün kayıt cihazları, yazı vs olmasa kaç şarkı 100 yıl sonrasına kalabilir? Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar şarkı çıkar ancak. İşte süzülüp 100 yıl sonrasına kalan bu şarkılar gerçekten güzeldir. İşte anonim ürünlere de aynen böyle bakmak gerekir.

Anonim Halk Şiiri

Tebrikler - Anonim Halk Şiiri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetle ilgili değildir?
A
Sanatsal kaygılardan uzak; aşk, ayrılık gibi bireysel konular işlenir.
B
Halk kendi yaşam gerçeğini, en iyi yine kendi diliyle anlatabilir; dil süsten, özentiden uzak, anlaşılır ve yalındır.
C
Anonim halk şiiri ürünleri, ağızdan ağıza dolaşan ürünlerdir, bu yüzden ilk doğdukları andaki biçimleri ve özleri zamana ve yöreye göre değişebilir.
D
Şiirlerdeki tema, konu ve duygu, söylendiği dönemin zihniyetini yansıtır çünkü bu ürünler toplumsal yaşamla iç içedir.
E
Osmanlı Devleti döneminde şehirlerde sarayın ya da devlet yönetiminin çevresinde yaşayan aydın zümrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi konularına göre türküler arasında yer almaz?
A
Çocuk Türküleri
B
Doğa Türküleri
C
Usullü Türküler
D
Aşk Türküleri
E
Kahramanlık Türküleri
Soru 4
s4
A
Şiirde tunç kafiye kullanılmıştır.
B
Nazım birimi dörtlüktür.
C
8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D
Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
E
Şiirin kafiye düzeni aaab’dir.
Soru 5
s5
A
Üçer dizelik bent ve ikişer dizelik kavuştak bölümünden oluşmuştur.
B
6+5=11ʼli hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C
Uyak düzeni aaa bb şeklindedir.
D
İlk bentte görülen kafiye tam kafiyedir.
E
Kavuştak bölümünde sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
Soru 6
s6
A
Yedekli mâni
B
Düz mâni
C
Karşılıklı mâni
D
Ayaklı mâni
E
Kesik mâni
Soru 7
s7
A
Eleştirel bir yaklaşım söz konusudur.
B
Yaşanılan durumun sebebi âşığın kendisidir.
C
Âşık, içinde bulunduğu durumdan memnun değildir.
D
Âşık, çevresindeki kişilerden aşkı için destek gör- mektedir.
E
Sevgiliye söylenen güzel söz beğenilmemektedir.
Soru 8
s8
A
Sözlü edebiyat
B
Yazılı edebiyat
C
Anonim halk edebiyatı
D
Âşık edebiyatı
E
Tekke edebiyatı
Soru 9
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde anonim halk edebiyatının ürünleri verilmişir?
A
Mâni, türkü, tuyuğ, tekerleme
B
Ağıt, sagu, türkü, mâni
C
Türkü, mâni, ağıt, tuyuğ
D
Ninni, tekerleme, sagu, mâni
E
Türkü, mâni, ağıt, ninni
Soru 10
s10
A
“I” harfleriyle aliterasyon yapılmıştır.
B
“ol’’ sesleriyle tam kafiye oluşmuştur.
C
Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
D
7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E
Şiirin kafiye düzeni aaba’dır.
Soru 11
s11
A
Cinaslı kafiye örneklerine yer verilmiştir.
B
Bent ve kavuştak bölümünden oluşmaktadır.
C
Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
D
11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E
Ayrılık acısının âşığa acı, üzüntü vermesi dile getirilmiştir.
Soru 12
s12
A
Halkın kendi doğal diliyle üretildiği için Arapça, Farsça etkisi pek yoktur.
B
Bu şiirin en güçlü yanlarından biri imge dünyasını kuran mazmunlar sisteminin olmasıdır.
C
Yalın, akıcı bir anlatımın egemen olduğu bir şiirdir.
D
Doğdukları andaki biçimleri ve özleri zamana ve yöreye göre değişebilir.
E
Ezgiyle iç içe olan bu ürünler hece ölçüsüyle ve dörtlük nazım birimiyle söylenmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git