Anlatıma Hazırlık Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf dil ve anlatım konuları içinde yer alan anlatıma hazırlık konusu ile alakalı online testimizi konuyu okuduktan sonra çözerek kendinizi denemiş doğru ve yanlışlarınızı görerek çalışmanıza ona göre yön vermiş olursunuz. Elbette ki test çözerken sadece doğru yanlış sayısına değil test çözme zamanınıza da bakın. Çünkü sorulara hızlı cevap vermek en az doğru cevap vermek kadar önemli arkadaşlar gireceğiniz lys, ygs, kpss, dgs kısacası tüm sınavlarda zamanla yarışacaksınız ve bir dakika bile sizi onlarca kişinin önüne geçirip ya da arkasında bırakabilir. Bu nedenle deneme sınavlarında ya da günlük test çözdüğünüz esnada mutlaka zamanı da göz önüne alarak kendinizi hızlı ve doğru soru çözmeye alıştırın.

Anlatıma Hazırlık

Tebrikler - Anlatıma Hazırlık adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(I) Seçtiğimiz konuyu sözlü veya yazılı olarak anlatmak istediğimizde birtakım hazırlıklar yapılmalıdır.(II) Anlatıma başlamadan önce ne anlatacağımızı yani konuyu belirleyeceğiz. (III) Konunun daha önce hiç işlenmemiş,özgün nitelikte olması ön koşuldur. (IV) Anlatımın etkili olabilmesi için toplanan malzemenin nitelikli olmasına dikkat edilmelidir. (V) Nitelikli malzeme toplamanın en önemli yolları ise okumak, dinlemek ve gözlem yapmaktır. Anlatımla ilgili bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sonuna dipnot konulmasının amaçlarından biri değildir?
A
Görüş ve düşüncelerin doğruluğunu desteklemek
B
Bilgilerin kaynağını göstermek
C
Bilgilerin doğruluğu ile ilgili okuyucuya denetim imkânı vermek
D
İlgili metin yazmak isteyenlere başvuru olanağı sağlamak
E
Anlatılan konunun daha önce de işlendiğini kanıtlamak
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gözlem tekniğinden yararlanılmamıştır?
A
Kişiye, çağa, koşula, çevreye, duygu ve düşünce koşullanmalarına göre tümen tümen tanımı var sevginin.
B
Küçükçekmece Gölü’nün yanında bulunan Yarımburgaz Mağarası’nın iki ayrı girişi vardır.
C
Yağmur yağar, ardından güneş açar, kara bulutlar başka ovalara, başka dağlara, başka başka kentlere doğru yola çıkar.
D
Dağa taşa dirilen, uyanan ağaçların kabuklarından çıkan yapışkan ve iç gıdıklayıcı bir koku yayılırdı.
E
Dağların ardındaki ormanlara denk düşen yüksek yerlerin tarlaları karla örtülüdür henüz
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi belli bir araştırma ve inceleme sonunda söylenmiş olamaz?
A
Pek çok araştırmacı ve gezgin 19. yüzyıl başında Frank şövalyelerinin tutsak edilip zincire vurulduğu Harput Zindanı’nı bulmak üzere Elazığ’a gitmişti.
B
Üç bin yıl kadar önce Doğu Akdeniz ve Kuzey Suriye’de hüküm süren ve yıkılan Hitit İmparatorluğu’nun ardılları olan krallıklar Genç Hitit olarak adlandırıldı.
C
Tarihte merkezi devlet yönetimini ilk uygulayan,Doğu ve Batı arasındaki kara ve deniz yollarını denetleyen Asurlular, pahalı ve lüks bir sistemi üç yüz yıl kadar ayakta tutmayı başardı.
D
Üzerinden şemsiye ile geçilen göl, toprağın korku veren renkli pırıltısı bütün bunlar yok olup gitme isteği veriyor bana.
E
Altının büyüleyiciliği bir yana bırakıldığında asıl zorluğu,güç şartlarda çok sınırlı miktarda bulunmasında yatıyor.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık evresinde yapılması gerekenlerden biri değildir?
A
Deneyim ve araştırmalardan elde edilen bilgileri not etmek
B
Elde edilen bilgileri ve notları gruplandırmak
C
Bilgi toplamak için kaynaklarından yararlanmak
D
Hangi anlatma yönteminin kullanacağını belirlemek
E
Anlatımı sadece bilgi verme üzerine planlamak
Soru 6
s6
A
kaynakça
B
özet
C
not
D
alıntı
E
gözlem
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin kalıcı hâle gelmesi için dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A
Öğrenilenleri önceki bilgilerle ilişkilendirmek
B
Bilgileri ezberlemeye çalışmak
C
Zor bölümleri bölerek küçük parçalar hâline getirmek
D
Canlandırma, dramatize etme yöntemini kullanmak
E
Bilgiyi sistemli hâle getirmek
Soru 8
(I) Okuduğumuz yazılı anlatım metinlerinin tamamını aklımızda tutmak zordur. (II) Bunun için okurken notlar almalı, metin üstüne veya yanına belli bellek işaretleri koymalıyız. (III) Ayrıntıları ayıklayarak yazının yardımcı fikirleri ve ana fikri belirlenerek notlar alınmalıdır. (IV) Metinleri okurken veya sunumları dinlerken önemli bölümleri özetlememiz gerekir. (V) Özeti metnin orijinalini aynen aktararak almamız gerekir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindebir bilgi yanlışlığı vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama sürecinde verimliliğin artırılmasında etkili değildir?
A
Not almak
B
Ana düşünceyi bulmak
C
Özet çıkarmak
D
Gözlem yapmak
E
Alıntı yapmak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlanırken yapılması gerekenlerden biri değildir?
A
Konuşmayı tanınmış yazarların metinlerinden oluşturmak
B
Elde edilen deneyim ve bilgileri not hâline getirmek
C
Hedef kitleye göre yazı ve konuşmayı hazırlamak
D
Yazıya başlamadan önce bir planlama yapmak
E
Yazmaya ve konuşmaya başlamadan önce hangi bilgilere ihtiyaç olduğunu kontrol etmek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi dipnotta yer verilecek bilgilerden biri değildir?
A
Yayınevinin adı
B
Eserin basım tarihi
C
Eserin basıldığı yer
D
Yazarın eğitim durumu
E
Yazarın adı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel içerikli bir yazıda olması gerekenlerden biri değildir?
A
Açık, anlaşılır bir dil kullanılır.
B
Giriş bölümünde konu ayrıntılara girilmeden tanıtılır.
C
Sonuç bölümünde bir nesne veya çevre betimlenir.
D
Gelişme bölümünde tutarlı bir sıra izlenir.
E
Gelişme bölümünde örnekler ve kanıtlar sıralanır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git