TYT Kimya Deneme Sınavı Çözümlü

TYT KİMYA DENEME SINAVI - ÇÖZÜMLÜ

Tebrikler - TYT KİMYA DENEME SINAVI - ÇÖZÜMLÜ adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
S1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Dalton'a göre kimyasal tepkimeler, atomların yeniden düzenlenmesidir. Tepkimede yeni atom oluşmadığına göre kütle korunur. (I. yi açıklar.) Bileşikler, atomların basit tamsayılarla birleşmesinden oluşur. Bu nedenle atom sayısı ne kadar artarsa artsın aradaki oran değişmez. (II. yi açıklar.) Dalton, bazı gazların moleküllü olabileceğini düşünmemiş ve gazların ancak birebir oranında birleşeceğini ileri sürmüştür. Gerçekte bir çok gaz moleküllerden oluşur ve gazlar değişik oranlarda tepkimeye girerek birleşebilir. (III. yü açıklayamaz.) Cevap C
Soru 2
S2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
2 numaralı soru için açıklama 
C2
Soru 3
S3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
3 numaralı soru için açıklama 
C3
Soru 4
4. İyonik yapılı bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İyonik yapılı bileşikler, düzenli örgüler oluştururlar.
B
İyonik yapılı bileşikler, bileşiği oluşturan iyonların türüne göre farklı kristal örgü yapısı gösterirler.
C
İyonik yapılı bileşikler, bağımsız moleküllerden oluşur.
D
İyonik yapılı bileşikler, oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.
E
Suda çözünen iyonik bileşikler (+) ve (-) yüklü iyonlara ayrışırlar.
4 numaralı soru için açıklama 
İyonik yapılı bileşikler çok sayıda zıt yüklü iyonun belirli düzende birbirine sarılması sonucu oluşan düzenli kristalik bir yapıda olup molekül yapılı değildir. Cevap C
Soru 5
S5
A
1
B
2
C
4
D
6
E
7
5 numaralı soru için açıklama 
İlk açıklama doğrudur. (D) İzlenmeli. Daha sonraki ifade de doğrudur. (D) izlenmeli. Bunu izleyen ifade yanlıştır.(Y) izlenirse 2. çıkıştan çıkılır. Cevap B
Soru 6
S6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
6 numaralı soru için açıklama 
S atomu ile C atomunun elektron alma eğilimi birbirinden farklıdır. Bu nedenle C - S arasındaki elektronlar S tarafından daha fazla çekilir. Aradaki bağ polar kovalenttir. Diğer açıklamalar doğrudur. Cevap D
Soru 7
S7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
7 numaralı soru için açıklama 
C7
Soru 8
Protein, yağ ve karbonhidratların sindirimi sırasında gerçekleşen tepkime türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Polimerleşme
B
Hidroliz
C
Nötürleşme
D
Redoks
E
Çözünme - çökelme
8 numaralı soru için açıklama 
Protein, yağ ve karbonhidrat gibi büyük moleküllü bileşiklerin parçalanmasına dayanan sindirim, hidroliz tepkimesidir. Cevap B
Soru 9
s8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
9 numaralı soru için açıklama 
Tuz, suda çözünür. Tuzlu sudan tuz ve suyu ayırmak için yoğunluk farkından yararlanılamaz. Bu karışımı ayırmak için yöntem basit damıtmadır. Diğer karışımlar için yöntemler uygundur. Cevap E
Soru 10
S9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
C9
Soru 11
S10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Açıklamaların hepsi doğrudur. Cevap E
Soru 12
S11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
12 numaralı soru için açıklama 
C11
Soru 13
S12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
13 numaralı soru için açıklama 
Deterjanlar suda kirlilik oluştururlar. Cevap A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

TYT KİMYA DENEME SINAVI -2 ÇÖZÜMLÜ

Tebrikler - TYT KİMYA DENEME SINAVI -2 ÇÖZÜMLÜ adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
S15
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
1 numaralı soru için açıklama 
Halojenler metallerle yaptıkları bileşiklerde -1 yükseltgenme basamağında bulunurlar. Cevap B
Soru 2
Temel haldeki X element atomunun 3. katmanında 16, 4. katmanında ise 2 elektron bulunmaktadır. Buna göre X elementinin atom numarası kaçtır?
A
18
B
20
C
24
D
28
E
30
2 numaralı soru için açıklama 
C16
Soru 3
S17
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
3 numaralı soru için açıklama 
C17
Soru 4
S18
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Son katmanında 1, 2, 3 elektron bulunan elementler metal olup elektron verme eğiliminde; son katmanında 5, 6, 7 elektron bulunan elementler ise ametal olup elektron alma eğilimindedir. (I ve II. doğru) O, bileşik oluştururken 2 elektron alarak oktete uyar. Mg de son katmandaki 2 elektron vererek oktet kuralına uyar. (III. yanlış) Cevap C
Soru 5
S19
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
5 numaralı soru için açıklama 
C19
Soru 6
S20
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
6 numaralı soru için açıklama 
Metallerle ametaller arasında iyonik bağ, ametallerle ametaller arasında kovalent bağ oluşur. H bir ametal C de bir ametaldir. C ile H arasında iyonik bağ değil kovalent bağ oluşur. Cevap C
Soru 7
S21
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
7 numaralı soru için açıklama 
C21
Soru 8
S22
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
C22
Soru 9
S23
A
100
B
200
C
300
D
400
E
500
9 numaralı soru için açıklama 
C23
Soru 10
S24
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
C24
Soru 11
Yaygın maddelerden boya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Boyanın yapısındaki bağlayıcılar, renk maddelerinin uygulama yüzeyine bağlanmasını sağlar.
B
Yapısına katılan çözücüler, boyanın akışkanlığını sağlar.
C
Toluen, ksilen, aseton ve su boyaya renk veren renklendiricilerdendir.
D
Solvent bazlı boyalar, yağlı boyalar olup dış  cepheler için daha uygundur.
E
Su bazlı boyalar, plastik boyalar olup iç cepheler için daha uygundur.
11 numaralı soru için açıklama 
Toluen, ksilen, aseton ve su gibi maddeler renk verici değil akışkanlığı sağlayan çözücülerdir. Diğer bilgiler doğrudur. Cevap C
Soru 12
S26
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
12 numaralı soru için açıklama 
Sabunlar, sert ve soğuk sularda temizleme işlerinde etkili değildir. Cevap D
Soru 13
S27
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
13 numaralı soru için açıklama 
C27
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git